Katalog

Małgorzata Nikścin, 2016-03-18
Łódź

Język niemiecki, Scenariusze

Das brauche ich in der Schule

- n +

KONSPEKT LEKCJI


TEMAT: Das brauche ich in der Schule – Tego potrzebuje w szkole
PODRĘCZNIK:Magnet 1 (Kapitel 5)
KLASA:I b
CZAS: 45 min.

CEL OGÓLNY:

• Nazywanie przyborów szkolnych
• Mówienie w celu zadawania pytań i odpowiedzi na pytania (pytanie o przybory szkolne, udzielanie odpowiedzi odnośnie przyborów szkolnych).

CELE OPERACYJNE:
• Uczeń potrafi nazywać przybory szkolne
• Uczeń potrafi używać przybory szkolne w bierniku

METODY: metoda komunikacyjna

FORMY PRACY: praca indywidualna, plenum

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: ćwiczenie Magnet 1, tablica multimedialna, własne materiałyOGNIWA LEKCJI:
I. ORGANIZACYJNO-PORZĄDKOWE – powitanie, kontrola obecności, zapis tematu w dzienniku

II. OGNIWO WIĄŻĄCE – podanie celów lekcji, zapisanie tematu


III. TOK LEKCJI WŁAŚCIWEJ

1. Powtórzenie słownictwa- przybory szkolne
• Nauczyciel rozdaje uczniom kartki z nazwami przyborów szkolnych w języku niemieckim. Nauczyciel stojąc na środku klasy pokazuje poszczególne przybory szkolne, natomiast zadaniem uczniów jest podnieść pasującą nazwę rzeczy.(Plenum)
• Uczniowie widząc na tablicy multimedialnej przybory szkolne, podchodząc do tablicy zaznaczają odpowiedni rodzajnik ( der, die das). ( Plenum)
2. Wyjaśnienie uczniom, jak używa się rzeczowników w bierniku przy pomocy czasowników: brauchen- potrzebować, haben-mieć, geben- dawać, möchten- chcieć
• Nauczyciel zapisuje czasowniki, odmianę rzeczownika w bierniku i przykłady na tablicy.
• Uczniowie zapisują przykłady w zeszytach.
3. Utrwalenie odmiany rzeczownika w bierniku
• Uczniowie rozwiązują ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń, gdzie wpisują poprawną odmianę rzeczownika z rodzajnikiem nieokreślonym w bierniku (Zeszyt ćwiczeń- ćw.13, ćw. 14. Str. 54)
( Praca indywidualna, plenum)

IV. REKAPITULACJA PIERWOTNA – podsumowanie lekcji
• Uczniowie rozwiązują ćwiczenia na tablicy multimedialnej w których muszą zaznaczyć poprawną odmianę rzeczownika w bierniku (Plenum)
VI. KONTROLA I OCENA – ocena pracy uczniów
VII. PRACA DOMOWA – Zeszyt ćwiczeń- ćw. 15. str. 55;

Małgorzata Nikścin
Wyświetleń: 48


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.