Katalog

Katarzyna Chojnacka, 2016-03-18
Klimontów

Język polski, Ćwiczenia

orotgrafia - ćwiczenia w pisowni rz i ż

- n +

RZ cz Ż? - wpisz odpowiednią głoskę, uzasadnij pisownię, podając wyraz pokrewny lub inną formę wyrazu, zaznacz wymianę głosek
Go…ki – bo gorycz, … : r
Dłu…ej – bo długo, … : g
Okrą…enie – bo okrąg, … : g
O…ełek – bo orli, …
Dob…e – bo dobroć, … :r
Stwo…enie – bo stwór, … :r
W bo…e – bo bór, … :r
O Bo…e! – bo Bóg, … :g
Nadbu…ański – bo nad Bugiem, … :g
Leka… - bo lekarstwo, … : r
Pieka… - bo ………………… , … : …
Druka… - bo …………………., … : …
Wy…ej – bo ………………… , … : …
Ni… ej – bo ………………, … : …

Ó czy U?
Pow…j – bo ……………, … : o
Tekt…ra – …..., bo końcówka ………..
Sz…steczka – bo …………………., … : …
…smoklasista – bo …………………, … : …
Ciot…nia – …….., bo końcówka ………….
Pr…g – bo ……………………, … : …
N…żka – bo ……………………., … : …
Pap…ga - …., bo końcówka ………..
K…łeczko – bo …………………, … : …
M…gł – bo ………….., … : …
Wyświetleń: 57


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.