Katalog

Katarzyna Słomka, 2016-04-01
Żagań

Zajęcia przedszkolne, Program nauczania

„WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE”

- n +


PROGRAM AUTORSKI

„WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE”

Katarzyna Słomka
Nauczycielka Przedszkola nr 5 w Żaganiu

WSTĘP


„Cudze chwalicie swego nie znacie
sami nie wiecie, co posiadacie”
(Stanisław Jachowicz)W dzisiejszych czasach czytanie książek staje się coraz mniej popularną formą spędzania wolnego czasu oraz jednym z wielu środków umożliwiających kontakt z kulturą. Dzieci chętniej korzystają z komputera czy telewizji. Tymczasem w pierwszych latach swej edukacji powinny być objęte szczególną opieką, bowiem jest to okres pierwszych fascynacji i nawyków czytelniczych, a także największej podatności na odbiór literatury dziecięcej.Program realizowany będzie w Miejskim Przedszkolu nr 5
im. Czesława Janczarskiego w Żaganiu w roku szkolnym 2014

Celem programu jest:
 rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
 wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia, w tym szczególnie uzdolnionym umiejętności: czytania, pisania, wypowiadania się,
 kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.

Nowatorstwo rozwiązań innowacyjnych polega między innymi na:
 uwzględnieniu następujących gatunków literatury dziecięcej: baśni, bajek, legend, opowiadań, wierszy, komiksów,
 wzbogaceniu form ekspresji uczniów o elementy opisu, reklamy, opowiadania,
 nawiązaniu ścisłej współpracy z Miejską Biblioteką oddział dziecięcy w Żaganiu,
 integracji wychowanków, rodziców i nauczycieli wokół wspólnego zagadnienia - czytania oraz poprawnego posługiwania się językiem ojczystym w mowie.

Podstawowym założeniem programu autorskiego jest rozwijanie kontaktu dzieci z książką w taki sposób, by był on dla nich przygodą, która rozwija ich wyobraźnię i stanowi radość dzieciństwa. Dajmy szansę naszym dzieciom, by wyrosły na dobrych, mądrych i szczęśliwych ludzi.


Harmonogram zadań do wykonania w ramach programu „Wychowanie przez czytanie”
Spotkanie z rodzicami informujące o programie. Urządzenie stałego kącika bibliotecznego w sali – gazetka, półka z książkami.

Styczeń:
Codzienne czytanie w sali przez nauczyciela (10-30 min)
Codzienne czytanie w domu przez opiekuna (10-30 min)
Wystawa „W świecie książek Czesława Janczarskiego”
Zajęcia czytelnicze w bibliotece „W świecie książek Czesława Janczarskiego”
Zajęcia w bibliotece „Mój sposób na nudę”
Zapisanie dzieci do biblioteki

Luty:
Codzienne czytanie w sali przez nauczyciela (10-30 min)
Codzienne czytanie w domu przez opiekuna (10-30 min)
Zajęcia w bibliotece „Walentynki z wierszami Brzechwy”
Zajęcia dla chętnych dzieci „FERIE W BIBLIOTECE”
Wypożyczanie książeczek dziecięcych

Marzec:
Codzienne czytanie w sali przez nauczyciela (10-30 min)
Codzienne czytanie w domu przez opiekuna (10-30 min)
Zajęcia w bibliotece, plakat: „W świecie baśni Andersena”
Poranek literacki „Wanda Chotomska dzieciom”
Wystawa „Wanda Chotomska dzieciom”
Wypożyczanie książeczek dziecięcych

Kwiecień:
Codzienne czytanie w sali przez nauczyciela (10-30 min)
Codzienne czytanie w domu przez opiekuna (10-30 min)
Zajęcia z elementami biblioterapii „Nieśmiałość - co to takiego?”
Wypożyczanie książeczek dziecięcych

Maj:
Codzienne czytanie w sali przez nauczyciela (10-30 min)
Codzienne czytanie w domu przez opiekuna (10-30 min)
Wizyta w Miejskiej Bibliotece z okazji „Tygodnia Bibliotek” i „Święta Bibliotekarza”.
JAK POWSTAJE KSIĄŻKA – stworzenie wspólnie wielkiej książki

Spotkanie z rodzicami podsumowujące innowację.

KOSZTY
Placówka nie będzie ponosiła dodatkowych kosztów związanych z wprowadzanym programem.

EWALUACJA PROGRAMU
Ewaluacja nastąpi poprzez zebranie danych z obserwacji dzieci, wywiadów z rodzicami, podsumowania informacji w formie sprawozdania.

WSKAŹNIKI
- zaangażowanie dzieci i rodziców podczas realizacji programu,
- udział rodziców w warsztatach plastycznych, wycieczkach, spacerach,
- wspólne prace plastyczne dzieci i rodziców zaprezentowane na wystawie twórczości rodzinnej w przedszkolu.

SPOSÓB MONITOROWANIA PROGRAMU
Po realizacji zadania, zebranie dokumentacji:
- listy obecności,
- pracy dzieci,
- dokumentacji doświadczeń – rysunków, albumów itp.,
- fotografii na CD.


Katarzyna Słomka

Wyświetleń: 14


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.