Katalog

Dorota Maruszek - Kiński, 2016-04-01
Praszka

Różne, Konspekty

Scenariusze

- n +

KONSPEKT Z ZAJĘĆ REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZYCH.
Temat: Wielkanocny kogucik

Czas trwania zajęć: 60 minut

Cele ogólne:
 zapoznanie z tradycją Świąt Wielkanocnych;
 rozwijanie umiejętności uważnego słuchania bajki;
 symboliczne odczytywanie znaków;
 rozwijanie motoryki małej i dużej.

Cele operacyjne (dziecko):
 uważnie słucha czytanej bajki;
 utrwala podstawowe tradycje dotyczące świąt wielkanocnych;
 odczuwa zadowolenie ze swojej pracy i potrafi podzielić się tym z panią, rówieśnikami;
 uczestniczy w zajęciach (na miarę swoich możliwości);
 potrafi wykonać kogucika z gliny;

Metody:
- podająca: opis, wyjaśnienie;
- poszukująca: zabawa;
- waloryzacyjna: impresja, ekspresja;
- operatywna: praktycznego działania.

Formy pracy: zbiorowa, zindywidualizowana.

ROLA NAUCZYCIELA: wspiera, aktywizuje, pomaga, zachęca i motywuje do działania
ROLA UCZNIA: na miarę swoich możliwości aktywnie uczestniczy w zajęciach.

Pomoce dydaktyczne: jajeczko styropianowe, łyżka, pisanki wykonane różnymi technikami, ozdoby świąteczne, kogucik z dźwiękiem, tekst bajki „Bajka o koguciku i kurce”, masa solna, piórka różnobarwne, nożyczki, klej, papierowe tacki, krepina, mydło, woda, płyta z przyśpiewkami ludowymi.


PRZEBIEG ZAJĘĆ:

I. ZAJĘCIA WSTĘPNE

1. Zabawa „Jajeczko” – powitanie.
W kole siedzą uczniowie wraz z nauczycielem i opiekunką. Zabawa polega na tym iż osoba trzymająca jajeczko mówi: „To jest jajeczko, ja mam na imię …… (podajemy własne imię), jajeczko daję Tobie” i tak po kolei aż jajeczko zatoczy krąg i wróci do nauczyciela.

2. Zabawa ruchowa z elementami równowagi „ Jajko na łyżce”. Osoby bardzie sprawne przenoszą jajko na łyżce do osoby siedzącej na wózku.

3. Rozmowa kierowana dotycząca oglądanych eksponatów ludowych – oglądanie pisanek, palemek wielkanocnych, stroików wielkanocnych z kogucikami itp. (Wzbogacenie słownictwa dzieci/ uczniów o wyjaśnienia ludowe , np.: „kraszanka”, „dyngusiki” itp.). Czytanie przez nauczyciela bajki pt. „Bajka o koguciku i kurce” .

4. Słuchanie przyśpiewki ludowej pt. „Wieziemy tu kogucika”. Demonstrowanie zabawki kogucika z dźwiękiem.

5. Wykonanie kogucików z masy solnej (wypiekanie, malowanie farbami, przyozdabianie piórkami) i kurczaka z tacek papierowych. Przyklejanie skrzydełek i nóżek, wydzieranie kawałków krepiny i przyklejanie kurczaka.

III CZĘŚĆ KOŃCOWA

6. Zabiegi higieniczne i porządkowanie miejsca pracy.

7. Zorganizowanie w kąciku wystawy prac dzieci/uczniów.

8. Podziękowanie za udział w zajęciach i pożegnanie wszystkich.Wyświetleń: 17


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.