Katalog

Agnieszka Oseła, 2016-04-13
Zamość

Edukacja europejska, Projekty edukacyjne

STAŻE ZAGRANICZNE SZANSĄ DLA UCZNIÓW

- n +


ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA W ZWIERZYŃCU od pięciu lat realizuje praktyki zagraniczne w ramach Programu Leonardo da Vinci - Erasmus+, które stanowią ogromną szansę rozwoju zawodowego młodzieży. Dzięki projektom mobilnościowym, realizowanym z partnerami w Niemczech i Hiszpanii uczniowie odbywają zagraniczne staże w europejskich przedsiębiorstwach.
W grudniu 2012 roku został zakończony pierwszy projekt praktyk zagranicznych naszej młodzieży w Niemczech, pt.:„Nowe doświadczenia zawodowe - nowe szanse zatrudnienia w zjednoczonej Europie”, realizowany w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci. Od 6 maja do 2 czerwca 2012 r. młodzież Technikum Ochrony Środowiska i Technikum Przemysłu Drzewnego odbywała praktyki zawodowe w Bad Freienwalde, w Niemczech, w zakładach pracy związanych z przemysłem drzewnym oraz ochroną środowiska. Ponadto uczniowie uczestniczyli w programie kulturowym, w ramach którego zostały zorganizowane wycieczki m. in.: do Poczdamu, Berlina, skansenu wsi brandenburskiej. Odbywały się również zajęcia językowe z branżowego języka niemieckiego. Koszt całego projektu wyniósł 39 366 euro.
Drugi projekt „Środowisko naturalne wspólnym dobrem Zjednoczonej Europy”, w ramach tego samego programu, został zrealizowany w 2013 roku. Kwota jego dofinansowania wyniosła 35 118 euro. Tym razem uczniowie III klasy Technikum Ochrony Środowiska przebywali w Granadzie. Młodzież miała możliwość nabycia nowego doświadczenia zawodowego pracując w ogrodach najpiękniejszego pałacu Orientu, jakim jest Alhambra. Dodatkowo w ramach kształcenia zawodowego uczestnicy projektu brali udział w tzw. wizytach studyjnych, podczas których zapoznali się z hiszpańskim rynkiem pracy oraz sposobem działania instytucji ściśle związanych z ochroną środowiska. Poza realizacją kształcenia zawodowego młodzież brała udział w kontynuacji kształcenia kulturowo - językowego, w skład którego wchodziły wycieczki krajoznawcze oraz zajęcia z branżowego języka angielskiego i podstaw języka hiszpańskiego.
W październiku 2014 roku dobiegła końca realizacja trzeciego projektu praktyk zagranicznych w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci, zatytułowanego „Praktyki zagraniczne jako sposób na rozbudzenie kreatywności i aktywności zawodowej ucznia”. Uczniowie Technikum Przemysłu Drzewnego pracowali w firmach drzewnych zajmujących się m. in. produkcją domów z drewna, elementów małej architektury drewnianej, renowacją mebli. Uczniowie Technikum Ochrony Środowiska odbywali praktyki w laboratorium oczyszczalni, w zakładach wykorzystujących odnawialne źródła energii (wiatru, słońca, biogazownia). Wszystkie miejsca praktyk przygotował niemiecki partner projektu, tj. Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Zatrudnienia i Podnoszenia Kwalifikacji Zawodowych w Bad Freienwalde. Niezależnie od wykonywanej pracy młodzież miała dodatkowe lekcje branżowego języka niemieckiego, prowadzone przez lektora z Niemiec. W ramach czasu wolnego uczniowie jeździli na wycieczki m. in. do Berlina, Poczdamu i najbliższych okolic zakwaterowania. Kwota dofinansowania projektu wyniosła 66 176 euro.
Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w 2014 roku po raz czwarty uzyskał pozytywną ocenę Narodowej Agencji Programu Erasmus+ dla złożonego wniosku pt.: „Szkolenie zawodowe w Europie wzmocnieniem rozwoju regionu lubelskiego", którego kwota dofinansowania wyniosła 71 184 euro. Dzięki temu młodzież klas pierwszych, drugich i trzecich Technikum Geodezyjnego, Technikum Przemysłu Drzewnego oraz Technikum Ochrony Środowiska wyjechała na miesięczną praktykę do Niemiec. Staż w Bad Freienwalde trwał od 26 lipca do 22 sierpnia 2015 roku. Młodzież w tym okresie odbywała praktyki zawodowe w niemieckich zakładach pracy zgodnie z programem nauczania w technikach. Ponadto uczniowie uczestniczyli w programie kulturowym, w ramach którego odbywały się wycieczki m. in.: do Poczdamu i Berlina oraz wycieczki zawodowe w celu zapoznania ze specyfiką i technologiami wykorzystywanymi w niemieckich przedsiębiorstwach.
Główne rezultaty wyżej wymienionych projektów stażowych to: zdobycie doświadczenia zawodowego, certyfikatów nabytych umiejętności, dokumentu Europass Mobilność; zwiększenie szans na zatrudnienie w kraju i za granicą; lepsza umiejętność posługiwania się językiem niemieckim, poznanie dziedzictwa kulturowego rejonu Brandenburgii i Andaluzji oraz organizacji i wymagań niemieckiego i hiszpańskiego rynku pracy.
Uczniowie dzięki realizowanym projektom praktyk zagranicznych stali się bardziej samodzielni, pewni siebie, mobilni, gotowi na wyjazd do innego kraju Europy lub innego regionu Polski. Uczniowie poznali metody pracy w europejskim, wielokulturowym środowisku. Odkryli w sobie nowe możliwości rozwoju zawodowego, wzrosła ich samoocena, a przede wszystkim podwyższeniu uległy ich umiejętności zawodowe. Cennym doświadczeniem było przełamanie bariery komunikowania się w języku obcym w miejscu pracy. Szkoła jako promotor projektu również odniosła korzyści. Wzrósł jej prestiż zarówno w środowisku lokalnym jak i wśród uczniów oraz ich rodziców.
W roku 2015 szkoła rozpoczęła przygotowania do realizacji projektu „Europejskie rynki pracy - naszym doświadczeniem zawodowym”, którego kwota dofinansowania wynosi 104 050 euro. W ramach tego działania uczniowie z Technikum Przemysłu Drzewnego, Technikum Ochrony Środowiska i Technikum Geodezyjnego w dwu dwudziestoosobowych grupach wyjadą na miesięczne staże zawodowe do Niemiec i Hiszpanii.
Kontynuacja zagranicznych praktyk, realizowanych w ramach Programu Erasmus+ to realna szansa na poszerzenie horyzontów młodych ludzi, spełnienie ich zawodowych marzeń, szansa na lepszą przyszłość.

Agnieszka Oseła
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.