Katalog

Agnieszka Jałowicka, 2016-05-06
Grabowiec

Język polski, Sprawdziany i testy

Test ze znajomości mitologii

- n +


............................
Imię i nazwisko

..............................
klasa

TEST ZE ZNAJOMOŚCI MITOLOGII DLA KLASY VOrfeusz był młodym pięknym królem i śpiewakiem Tracji. Grał na lutni tak cudownie, że cała przyroda kładła się u jego stóp, by słuchać pieśni. Wielką miłością darzył swą żonę, nimfę drzewną, Eurydykę. Jej piękność budziła miłość nie tylko w Orfeuszu. Ktokolwiek ją ujrzał musiał pokochać. Tak stało się z Aristajosem, synem Apollina i nimfy Kyreny, lekarzem i właścicielem rozległych winnic. Zobaczywszy Eurydykę raz wśród zielonych łąk, zaczął ją gonić. Aristajos nie wiedział, że jest ona żoną Orfeusza. Inaczej zostałby w domu
i starał się zapomnieć o niej. Eurydyka przestraszona uciekała coraz szybciej. I stało się nieszczęście. Ukąsiła ją żmija i nimfa umarła. Biedny król pragnął przywrócić życie żonie. Postanowił więc pójść do podziemia. Zabrał ze sobą czarodziejską lutnię. Charon tak się zasłuchał w słodkie tony jego muzyki, że przewiózł go za darmo na drugi brzeg Styksu.
A kiedy stanął Orfeusz przed władcą podziemia nie przestał grać, lecz potrącając lekko struny zaczął się skarżyć, a skargi układały się w pieśń. Zdawało się, że w królestwie milczenia zaległa cisza większa i głębsza niż zwykle. I stał się dziw nad dziwy! Hades oddał śpiewakowi Eurydykę i kazał ją Hermesowi wyprowadzić na świat z powrotem. Ale Orfeuszowi przykazał iść przed nią. Nie wolno mu było obejrzeć się za siebie. Już byli prawie na górze, gdy króla zdjęło nieprzezwyciężone pragnienie: spojrzeć na żonę bodaj raz. I w tej chwili utracił ją na zawsze. Hermes zatrzymał Eurydykę w podziemiu. Orfeusz sam wyszedł na świat i nadaremnie dobijał się do bram Hadesu. Nie wpuszczono go po raz wtóry. Powrócił więc do Tracji, a swymi skargami napełniał góry i doliny.

1. Powyższy tekst o Orfeuszu jest mitem, podaj trzy cechy mitu:
a)........................................
b) .......................................
c)........................................

2. Żona Orfeusz była:
a)córką króla Minosa, b) nimfą drzewną,
c) znaną harfistką, d) córką boga Apollina.

3. Co stało się z Eurydyką?
a)zmarła, bo ukąsiła ją żmija,
b)odeszła od Orfeusza, bo zakochała się w Aristajosie,
c)porwał ją Hades i zabrał do świata podziemnego,
d)nic się z nią nie stało, żyła szczęśliwie u boku męża.

4. Odpowiedz pełnym zdaniem na pytanie:
Dlaczego Charon przewiózł Orfeusza za darmo na drugi brzeg Styksu?
.....................................................................................................................................

5. Wymień wszystkie postacie, które występują w tym micie:
.....................................................................................................................................

6. Jaki warunek musiał spełnić Orfeusz, żeby wyjść z Hadesu:
a)musiał całą drogę milczeć,
b)w Hadesie jest bardzo gorąco, a on nie mógł się napić,
c)musiał stoczyć walkę z Cerberem,
d)nie wolno mu było obejrzeć się za siebie.

7. Kim był Orfeusz?
a)królem i wojownikiem, b) wojownikiem i śpiewakiem
c)królem i śpiewakiem, d)śpiewakiem i pasterzem.

8. Mit o Ikarze jest opowieścią o:
a)bogactwie i sławie, b) wolności i swobodzie,
c)walce i miłości, d) miłości i tęsknocie.

9. Syzyf został ukarany bo:
a)nie posłuchał rady Zeusa,
b)wykradł z Olimpu nektar i ambrozję,
c)wyjawił tajemnicę bogów i uwięził boga śmierci,
d)opowiadał ludziom o życiu bogów.

10. Karą Prometeusza było:
a)wtaczanie wielkiego głazu na górę, b) męki przykutego do skały,
c)wygnanie z Olimpu, d) śmierć.

11. Połącz imiona bogów ze sprawowanymi przez nich funkcjami:
a)ojciec bogów i ludzi A) Tanatos
b)boski posłaniec B) Hefajstos
c)bóg śmierci C) Zeus
d)opiekun kowali D) Hermes

12. Wyjaśnij współczesne znaczenie pojęć
a)stajnia Augiasza - ....................................................................
b)ikarowe loty - ........................................................................
c)puszka Pandory - ......................................................................
13. Wskaż błędną odpowiedź:
Dzięki Prometeuszowi ludzie…
a)byli bogaci, b)mieli widno i ciepło,
c)mieli ciepłe jedzenie, d)czuli się bezpieczni.

14. Ikar zginął, ponieważ:
a)spotkał silniejszego przeciwnika, b)nie posłuchał rad ojca,
c)miał wypadek, d)przegrał walkę.

15. Bogowie ukarali Prometeusza bo:
a)ukradł święty ogień,
b)wykradł z Olimpu nektar i ambrozję,
c)wyjawił tajemnicę bogów i uwięził boga śmierci,
d)opowiadał ludziom o życiu bogów.

16. Karą Syzyfa było:
a)wtaczanie wielkiego głazu na górę, b)męki przykutego do skały,
c)wygnanie z Olimpu, d)śmierć.

17. Wskaż błędną odpowiedź:
Syzyfowa praca to:
a)ciężka i nieskuteczna, b)bezcelowa i bezsensowna,
c)lekka i przyjemna, d)ciężka i nieprzyjemna.
18. Król Minos panował:
a) w Sparcie, c) na Krecie,
b) na Sycylii, d) w Atenach.
19. Minotaur był:
a) groźnym potworem podobnym do lwa,
b) złym jednookim olbrzymem,
c)szkaradnym stworzeniem o wyglądzie byka i człowieka,
d) istotą podobna do uskrzydlonego konia.
20. Król Minos nie chciał wyjazdu Dedala, gdyż:
a) znał on różne tajemnice państwowe,
b) miał wyrzeźbić szczególnie piękny posąg króla,
c) należał do rodziny królewskiej i władca niepokoił się o jego los,
d)miał przekazać synowi króla swe umiejętności.
21. Mit jest to:
a) nieprawdopodobna opowieść o tym, co może wydarzyć się w przyszłości,
b) opowiadanie z odległych czasów oparte na wierzeniach starożytnych Greków,
c) piękna baśń o niezwykłych istotach i zdarzeniach,
d) dzieje starożytnej Grecji opowiedziane przez mieszkańców Olimpu.
22. Olimp to:
a) miasto w starożytnej Grecji, b) góra w Grecji, siedziba bogów,
c) imię boga mórz i oceanów, d) mityczny śpiewak i muzyk.
23. Wymień trzy tytuły poznanych mitów
.....................................
......................................
24. Chcesz poszerzyć swoją wiedzę o bohaterze mitologicznym. Po jaki słownik sięgniesz?
a) słownik kultury antycznej b) słownik języka polskiego
c) słownik etymologiczny d) słownik ortograficzny
25. Zaznacz antonim do wyrazu podróż
a) wędrówka b) tułaczka c) postój
26. Kim był Herakles? Wymień trzy prace, które musiał wykonać.
.......................................................................................................................................................................................
31. Losy Ikara inspirowały wielu twórców. Podaj tytuł poznanego obrazu. .......................................................................................................................................................................................
32. Atrybut to:
a) zewnętrzna cecha jakiejś rzeczy, osoby lub zjawiska, wyróżniająca je spośród innych; przedmiot kojarzony z daną postacią;
b) najwyższy masyw górski w Grecji, w starożytności niedostępny dla ludzi;
c) rzeka, która oddzielała świat żywych od podziemnego królestwa.

33.Co, według mitologii greckiej, działo się z duszą ludzką po śmierci?
.......................................................................................................................................................................................
34. Moneta, którą starożytni Grecy wkładali zmarłym pod język przed pogrzebem to:
a) Styks b) obol c) frank d) cent

35. Podaj atrybuty następujących bogów:
Zeus - ..........................
Herakles - .......................
Posejdon - .........................

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.