Katalog

Izabela Agnieszka Romaniuk, 2016-05-06
Szczecinek

Zawodowe, Sprawdziany i testy

test diagnozujący z technologii gastronomicznej z towaroznawstwem kl I

- n +

Test diagnozujący wiadomości
klasy I technikum żywienia i usług gastronomicznych
z technologii gastronomicznej z towaroznawstwem

1. Co to jest układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego?
A przestrzenne powiązanie ze sobą pomieszczeń
B przestrzenne powiązanie ze sobą komór chłodniczych
C przestrzenne powiązanie ze sobą magazynów
D przestrzenne powiązanie ze sobą dróg posiłków

2. Czy w dziale magazynowym znajdują się pomieszczenia?
A kuchnia główna, pokój szefa kuchni, komora chłodnicza nabiału
B przedchłodnia, komora chłodnicza drobiu, przygotowalnia wyrobów mącznych
C kuchnia główna, pokój szefa kuchni, komora chłodnicza mięsa
D przedchłodnia, komora chłodnicza drobiu, komora niskotemperaturowa

3. Recepturą gastronomiczną jest:
A norma obowiązująca w zakładzie gastronomicznym
B wielkość porcji potrawy
C Europejski Komitet Normalizacyjny
D sposób wykonania potrawy

4. PN – oznacza:
A produkcja niestandardowa
B znak zgodności z Polską Normą
C produkcja normalizowana
D znak Normalnej Pracy

5. Skrót Dobrej Praktyki Higienicznej to:
A ATP
B WHO
C GHP
D FAO

6. System HACPP pozwala na:
A kierowanie produkcją, aby nie dopuścić do wyprodukowania zdrowotnie niebezpiecznej żywności
B kierowanie produkcją, aby dopuścić do wyprodukowania zdrowotnie niebezpiecznej żywności
C kierowanie produkcją, aby ustalić działania naprawcze
D kierowanie produkcją, aby nie dopuścić do zewnętrznej dystrybucji

7. Do produktów zwierzęcych zaliczamy:
A mięso zwierząt rzeźnych, owoce, ryby
B mięso zwierząt rzeźnych, warzywa, margaryny
C mięso zwierząt rzeźnych, drób, soja
D mięso zwierząt rzeźnych, ryby, mleko

8. Lody przechowujemy w warunkach:
A -18°C, 90-95 % wilgotności względnej
B 0°C, 90-95 % wilgotności względnej
C 0°C, 60-65 % wilgotności względnej
D -18°C, 60-65 % wilgotności względnej
9. Środki spożywcze charakteryzujące się dużą trwałością, to:
A mąka, kasza, fasola
B mąka, ryż, truskawki
C mąka, kasza, lody
D mąka, sałata, fasola

10. Fizyczne zmiany zachodzące w żywności podczas przechowywania to:
A rozwarstwienie, twardnienie, transpiracja
B rozwarstwienia, twardnienie, dojrzewanie
C rozwarstwienie, zestalanie, oddychanie
D rozwarstwienie, zestalenie, zmiana kształtu

11. Chemiczną substancją konserwującą żywność jest:
A kwas węglowy
B dwutlenek węgla
C kwas benzoesowy
D kwas ortofosforowy

12. Metody biologiczne utrwalania żywności wykorzystujemy do:
A gotowania marchwi
B namaczania grochu
C solenia grzybów
D kiszenia kapusty

13. Najwięcej substancji aromatycznych zawierają przyprawy w postaci:
A kory
B świeżej
C nasion
D rozdrobnionej

14. Przyprawy w postaci kwiatów, to:
A goździki, szafran, mięta
B imbir, kurkuma, chrzan
C czosnek, cynamon, chili
D goździki, szafran, kapary

15. Miętę zastosujemy do:
A sosów, gulaszy, sałatek owocowych
B sosów, pieczeni baraniej, ryb
C sosów, gulaszy, ryb
D sosów, pieczeni baraniej, sałatek owocowych

16. Mieszanką przypraw jest:
A chili
B majeranek
C curry
D kardamon

17. Tłuszcze są:
A estrami glicerolu i kwasów arachidowych
B estrami glicerolu i kwasów tłuszczowych
C estrami glicerolu i kwasów nienasyconych
D estrami glicerolu i kwasów nasyconych


18. Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe oznaczamy:
A NKTT
B NNKT
C NKKT
D KTNN

19. Nasyconymi kwasami tłuszczowymi są:
A linolowy i palmitynowy
B linolowy i stearynowy
C palmitynowy i stearynowy
D stearynowy i arachidonowy

20.Tłuszcze są źródłem witamin:
A A, D, E, K
B A, D, B, C
C A, K, C, PP
D A, B₁, B₂, B₆

21. Proces „hydroliza” to:
A oksydacja
B zachodzi pod wpływem wody
C zachodzi pod wpływem kwasów tłuszczowych
D osmoza

22. Margaryna jest:
A olejem
B tłuszczem zwierzęcym
C produktem powstałym w wyniku wytopienia słoniny
D emulsją

23. Proces technologiczny nie składa się z etapu:
A obróbki wstępnej
B obróbki cieplnej
C gotowania
D porcjowania

24. Porcjowanie i wydawanie potraw to:
A obsługa konsumenta
B magazynowanie
C ekspedycja potraw
D proces technologiczny

25. Usunięcie zanieczyszczeń z surowca jest:
A obróbką termiczną
B obróbką wstępną czystą
C osmozą
D obróbką wstępną brudną

26. Obróbka wstępna brudna obejmuje czynności:
A sortowanie, mycie, płukanie, oczyszczanie
B sortowanie, płukanie, oczyszczanie, mycie
C sortowanie, mycie, płukanie, doczyszczanie
D sortowanie, mycie, oczyszczanie, płukanie


27. Sortowanie polega na:
A oddzieleniu sztuk zepsutych
B oddzieleniu sztuk żółtych
C usunięciu bakterii
D nadaniu kształtu

28. Osmoza jest zjawiskiem:
A ciemnienia skórki
B dodatkiem octu do potrawy
C przenikaniu wody przez błony półprzepuszczalne
D szybkim myciem warzyw

29. Ciemnieniu warzyw zapobiegamy przez:
A zanurzenie w wodzie
B gotowanie
C smażenie
D schłodzenie

30. Smażenie beztłuszczowe odbywa się w temperaturze:
A 150°C
B 260°C
C 100°C
D 220°C1. A 11. C 21. B
2. D 12. D 22. D
3. A 13. B 23. D
4. B 14. D 24. C
5. C 15. D 25. D
6. A 16. C 26. D
7. D 17. B 27. A
8. A 18. B 28. C
9. A 19. C 29. A
10. D 20. A 30. B
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.