Katalog

Monika Russa, 2016-05-18
Ryki

Język rosyjski, Konspekty

Konspekt lekcji j. rosyjskiego w kl. V- Nazwy miesięcy

- n +

KONSPEKT LEKCJI Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO
Klasa Va Data: 09.01.2014
Temat: Nazwy miesięcy.
Powiązanie z wcześniejszą wiedzą lub innym przedmiotem: Przypomnienie polskich nazw miesięcy, utrwalenie rosyjskich nazw świąt.
Cele lekcji:
1. Uczniowie znają rosyjskie nazwy miesięcy.
2. Uczniowie umieją opisać, w którym miesiącu mają urodziny lub imieniny i w jakim miesiącu obchodzi się różne święta.
Cele sformułowane w języku ucznia:
- Na dzisiejszej lekcji poznacie rosyjskie nazwy miesięcy, nauczycie się je wymawiać i pisać.
Metody prowadzenia lekcji: praca z podręcznikiem; słuchanie, chóralne powtarzanie, dialogi z uczniami.
Formy aktywności uczniów: praca z całą klasą, praca indywidualna uczniów.
Forma sprawdzenia osiągnięcia celu: Odpytywanie, monitorowanie pracy uczniów, zadawanie pytań i słuchanie wypowiedzi uczniów.
Kluczowe pytania do uczniów:
1. Jak nazywają się rosyjskie miesiące?
2. ….- jaki to miesiąc?
3. В каком месяце...?
Materiały i pomoce dydaktyczne: Podręcznik- STUPIENI 1, płyta CD, odtwarzacz.
Przebieg lekcji:
1. Sprawdzenie pracy domowej, omówienie ewentualnych błędów
2. Przedstawienie celów lekcji, zapisanie tematu
3. Kilku słabszych uczniów nazywa polskie miesiące
4. Uczniowie słuchają nagrania z nazwami miesięcy, następnie 2 razy słuchają i powtarzają
5. Uczniowie na wyrywki tłumaczą nazwy miesięcy (najpierw z rosyjskiego na polski, potem odwrotnie)
6. Nauczyciel pyta uczniów, w jakim miesiącu mają urodziny/imieniny, w jakim miesiącu obchodzi się różne święta, a uczniowie odpowiadają.
7. Podsumowanie lekcji (sprawdzenie, czy uczniowie uważają materiał za trudny czy nie, zadanie pracy domowej).
Dodatkowe ćwiczenia: -
Praca domowa: 1.Uczniowie mają przepisać do zeszytu nazwy miesięcy, przed każdym podając numer i polską nazwę (2 przykłady zapisać na tablicy!), a następnie nauczyć się miesięcy na pamięć. 2. Uczniowie zapisują 3 zdania do uzupełnienia nazwami miesięcy.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.