Katalog

Robert Młyńczak, 2016-05-31
Olsztyn

Wychowanie fizyczne, Sprawdziany i testy

Sprawdzian teoretyczny z wychowania fizycznego

- n +

SPRAWDZIAN TEORETYCZNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
..............................
(imię i nazwisko, klasa)
1. Podaj 5 zasad zdrowego odżywiania się: (5pkt)


2. Wymień pięciu polskich sportowców którzy zdobyli medal na igrzyskach olimpijskich lub mistrzostwach świata (5pkt)


3. Zawodnik defensywy to: (1pkt)
a) zawodnik linii obrony b) zawodnik linii pomocy c) zawodnik linii ataku d) sędzia zawodów

4. Zaznacz prawidłową odpowiedź (1pkt)
Maksymalna liczba zawodników jednej drużyny w piłce nożnej wynosi:
a) 10 b) 11 c) 12 d) 22
5. Zaznacz prawidłową odpowiedź (1pkt)
Mecz piłki nożnej trwa:
a) 2 x 30min b) 2 x 40min. c)2 x 45min. d) 2x90min.
6. Zaznacz prawidłową odpowiedź (1pkt)
W meczu koszykówki uczestniczą w czasie gry:
a) dwa zespoły po 5 zawodników b) dwa zespoły po 6 zawodników c)dwa zespoły po 7 zawodników
7. Zaznacz prawidłową odpowiedź (1pkt)
Czas trwania meczu piłki koszykowej stanowią:
a) dwie połowy zatrzymywanego czasu gry po 15min. każda
b) cztery kwarty zatrzymywanego czasu gry po 10min. każda
c) cztery kwarty zatrzymywanego czasu gry po 8 min. każda d) cztery kwarty zatrzymywanego czasu gry po 15 min. każda
8. Zaznacz prawidłową odpowiedź (1pkt)
W piłce siatkowej seta wygrywa zespół, który pierwszy uzyska:
a) 15 punktów b) 23 punkty c) 25 punktów d) 30 punktów
9. Zaznacz prawidłową odpowiedź (1pkt)
W piłce nożnej zespół, który nie stawi się na spotkanie (przegrywa mecz walkowerem):
a) przegrywa wynikiem 3:0 b) może spotkanie powtórzyć w innym terminie c)przegrywa wynikiem 2:0

10. Odpowiedz na poniższe pytanie: (2pkt)
Opisz technikę wykonywania przewrotu w przód11. Odpowiedz na poniższe pytania (2pkt)
W jakich biegach stosuje się start niski? Jaka jest jego zaleta?
12. Odpowiedz na poniższe pytania (4pkt)
Wymień 4 zachowania uczniów, które są niedopuszczalne na lekcji wychowania fizycznego


13. Zaznacz prawidłową odpowiedź (1pkt)
Ile setów może być maksymalnie w jednym meczu piłki siatkowej
a) 3 b) 4 c) 5 d) 6
14. Wymień 3 błędy własne, jakie może popełnić zawodnik podczas meczu piłki siatkowej (3pkt)


PUNKTACJA:
26 – 29 bardzo dobry
20 – 25 dobry
14,4 – 19 dostateczny
8,5 – 14 dopuszczający
0 – 8 niedostateczny
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.