Katalog

Ewa Dudziak, 2016-05-31
Wadowice

Różne, Konspekty

Kształcenie umiejętności korzystania z podstawowych programów komputerowych – wykonanie własnej prezentacji na temat życia i twórczości wybranego pisarza dla dzieci i młodzieży

- n +

Kształcenie umiejętności korzystania z podstawowych programów komputerowych – wykonanie własnej prezentacji na temat życia i twórczości wybranego pisarza dla dzieci i młodzieży


Czas trwania: 60 minut – zajęcia stanowią pierwsze z cyklu spotkań o pisarzach dla dzieci i młodzieży
Uczestnicy: Koło Przyjaciół Biblioteki
Miejsce zajęć: Biblioteka szkolna


Cele ogólne zajęć:
- Rozwijanie zainteresowań dzieci technologią informacyjną.
- Kształtowanie aktywności poznawczej i twórczej ucznia.
- Kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole i samooceny.
- Poznanie życia i twórczości następujących pisarzy (do wyboru): Jan Christian Andersen, Alina i Czesław Centkiewiczowie, Maria Kownacka,Kornel Makuszyński, Aleksander Minkowski, Joanna Olech, Anna Onichimowska,
Hanna Ożogowska, Janina Porazińska.
- Wykonanie prezentacji na komputerze przedstawiającej wybranego pisarza (Power Point).
- Wyrabianie umiejętności korzystania w odpowiedni sposób z dostępnych źródeł: Internet, encyklopedia, słownik, leksykon.

Cele szczegółowe zajęć:
- Rozwijanie sprawności i umiejętności posługiwania się komputerem.
- Rozwijanie inwencji, wyobraźni i wrażliwości uczniów poprzez własną aktywność twórczą.
- Kształcenie umiejętności selekcji informacji zawartych w Internecie.
- Kształcenie umiejętności bezpiecznego użytkowania komputera.

Po zajęciach uczeń:
- Potrafi korzystać z technologii informacyjnej.
- Potrafi wykorzystać w odpowiedni sposób dostępne źródła: Internet, encyklopedia, słownik, leksykon.
- Potrafi korzystać z przeglądarek, edytora tekstu MS Word - oraz programu Power Point.
- Potrafi selekcjonować wiadomości zawarte w tekstach źródłowych i na stronach internetowych.

Metody zajęć:
1. Słowna – pogadanka, rozmowa z dziećmi, instruktaż.
2. Zadaniowa – działalność praktyczna:
- praca z dostępnymi źródłami (Internet, encyklopedie, słowniki, leksykony),
- wybór osoby do prezentacji,
- tworzenie prezentacji w grupie,
- pokaz wykonanych prezentacji.


Środki dydaktyczne:
- "Słownik pisarzy polskich", "Słownik pisarzy, lektur i terminów literackich", "Słownik pisarzy i lektur", "Encyklopedia popularna PWN", "Encyklopedia szkolna", "Leksykon polskich pisarzy współczesnych", "Literatura i nauka o języku".
- Utwory wybranych pisarzy: Jan Christian Andersen, Alina i Czesław Centkiewiczowie, Maria Kownacka, Kornel Makuszyński, Aleksander Minkowski, Joanna Olech, Anna Onichimowska, Hanna Ożogowska, Janina Porazińska.
- Zestaw komputerowy.
- Dostęp do Internetu.
- Program do tworzenia prezentacji (Power Point).

Forma zajęć:
Praca z komputerem indywidualna lub grupowa.

Przebieg zajęć:

1.Część wstępna:
*Wprowadzenie do tematu zajęć.
*Przypomnienie na wybranym przykładzie cech dobrej prezentacji i najczęściej popełnianych przez uczniów błędów.
*Pokaz dostępnych źródeł przygotowanych przez nauczyciela do wykorzystania przez uczniów.
*Przypomnienie zasad bezpiecznej obsługi komputera.
*Podział uczniów na 3 lub 4 grupy i wybranie przez grupę pisarza do prezentacji.

2.Część główna:
*Wyszukanie informacji o pisarzach dla dzieci i młodzieży dostępnych w Internecie oraz w innych źródłach.
*Skopiowanie znalezionych wiadomości do komputera.
*Stworzenie prezentacji na komputerze w programie Power Point.
*Prezentacja wykonanych dotychczas slajdów przez poszczególne grupy innym uczestnikom zajęć.

3.Część końcowa:
Podsumowanie zajęć – samoocena poszczególnych zespołów oraz ocena prezentowanych prac przez pozostałych uczniów i nauczyciela. Wskazówki do pracy podczas następnych zajęć.


Literatura do zajęć:
1."Słownik pisarzy polskich", Kraków 2003.
2.T. Januszewski, "Słownik pisarzy, lektur i terminów literackich", Warszawa.
3.T. Januszewski, "Słownik pisarzy i lektur", Warszawa.
4."Encyklopedia popularna PWN", Warszawa 1982.
5."Encyklopedia szkolna", Kraków 2002.
6.P. Kuncewicz, "Leksykon polskich pisarzy współczesnych", T. 1,Warszawa 1995.
7.P. Kuncewicz, "Leksykon polskich pisarzy współczesnych", T. 2,Warszawa 1995.
8."Literatura i nauka o języku", Warszawa 1995.

Opracowała: Ewa Dudziak

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.