Katalog

Małgorzata Lorenc, 2016-05-30
Police

Zawodowe, Sprawdziany i testy

C++ - sprawdzenie wiadomości (uzupełnij puste pola)

- n +

Wypełnij puste pola.
Każdy program w C++ rozpoczyna wykonywanie od funkcji …………………
Każdą instrukcję kończy ………… .
Instrukcja wyboru ……………………… jest stosowana do wykonania jednej operacji, kiedy warunek jest prawdziwy (true), a innej kiedy warunek jest fałszywy (false).
Zmienna znana tylko wewnątrz funkcji, w której została zdefiniowana, jest nazywana ……………………………………… .
Słowo kluczowe ……………………… jest stosowane w nagłówku funkcji w celu wskazania, że funkcja nie zwraca żadnej wartości lub że nie ma parametrów.
Funkcja wywołująca samą siebie pośrednio lub bezpośrednio to funkcja ………………….
Manipulatory strumienia np. setw czy setprecision możemy użyć jeżeli dołączymy bibliotekę ………………………… .
Elementy tablicy są związane ze sobą, ponieważ mają wspólną ………………… i są tego samego ……………………………. .
Liczba używana do odwołania się do określonego elementu tablicy jest nazywana jego ………………….
Nazwanie tablicy, ustalenie jej typu i określenie liczby jej elementów jest nazywane ………………… tablicy.
Siódmy element tablicy ma indeks ……………………….
Nazwa elementu w 3 wierszu i 5 kolumnie tablicy d to ………………………….
Wskaźnik to zmienna, której wartość jest ……………………… innej zmiennej.
Deklaracja każdej zmiennej wskaźnikowej musi zawierać znak ………… przed nazwą.
Definicję struktury rozpoczyna słowo kluczowe ……………………… .
Składowe klasy zdefiniowane jako ………………………… dostępne są jedynie dla funkcji składowych tej klasy.
Funkcja o tej samej nazwie, co klasa, poprzedzona jednak znakiem tyldy (῀), nosi nazwę ………………………………… .
Funkcja, która nie jest składową klasy, aby mieć dostęp do jej składowych prywatnych, musi zostać zadeklarowana jako ………………………….
Słowo kluczowe ………………………… oznacza, że obiekt lub zmienna po zainicjowaniu nie mogą być modyfikowane.
Operator …………………… umożliwia zwolnienie pamięci zaalokowanej uprzednio za pomocą new.
Jeżeli klasa Alfa dziedziczy z klasy Beta, to klasę Alfa nazywamy klasą ……………………, natomiast klasę Beta –klasą ………………….
Trzy specyfikatory dostępu do składowych klas to: ……………………………, ……………………, ………………………… .
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.