Katalog

Małgorzata Lorenc, 2016-05-30
Police

Zawodowe, Sprawdziany i testy

C++ -sprawdzenie wiedzy(prawda/fałsz)

- n +

Określ, które z następujących wyrażeń są prawdziwe, a które fałszywe. (T/F)

Sekwencja unikowa n, kiedy jest wysyłana na wyjście cout powoduje umieszczenie kursora na początku następnej linii na ekranie. …..
Wszystkie zmienne muszą być zadeklarowane, zanim zostaną użyte. …..
C++ bierze pod uwagę zmienne liczba i LICZBA jako identyczne. …..
Deklaracje mogą pojawiać się niemal wszędzie w ciele funkcji C++. …..
Operator dzielenia modulo (%) może być używany tylko z operandami będącymi liczbami całkowitymi. …..
Przypadek domyślny default jest wymagany w strukturze wyboru switch. …..
Instrukcja break jest konieczna w domyślnym przypadku struktury wyboru switch, aby prawidłowo zakończyć strukturę. …..
Wyrażenie zawierające operator || jest prawdziwe, jeśli jeden lub oba operandy są prawdziwe. …..
Tablica może przechowywać wiele różnych typów wartości. …..
Indeks tablicy zwykle powinien być typu float. …..
Jeżeli na liście inicjującej jest mniej wartości inicjujących niż elementów, pozostałe elementy są w niej automatycznie inicjowane ostatnią wartością. …..
Pojedynczy element tablicy przekazywany do funkcji i zmodyfikowany w niej zachowa zmodyfikowaną wartość po zakończeniu wywołanej funkcji. …..
Dostęp do składowych struktury lub klasy możliwy jest dzięki operatorom dostępu do składowych –kropki (.) oraz strzałki (->). Kropka umożliwia dostęp do nich przez nazwę zmiennej lub referencję do obiektu. Natomiast strzałka –przez wskaźnik do obiektu. …..
Gdy funkcja składowa klasy definiowana jest poza jej definicją, jej nazwa powinna zostać poprzedzona przez nazwę klasy oraz binarny operator rozróżniania adresu (::).…..
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.