Katalog

Julian Nowakowski , 2016-06-01
Cieszyn

Wychowanie fizyczne, Konspekty

Konspekt lekcji siatkówka

- n +

Konspekt lekcji
Temat: Doskonalenie odbić sposobem górnym – PS.
Cele główne:
1. Umiejętności: odbicia sposobem górnym w parach.
2. Motoryczność: koordynacja ruchów, szybkość reakcji.
3. Wiadomości: postawa siatkarska, praca nóg i ramion.
4. Akcenty wychowawcze (postawy): współpraca z partnerem.
Klasa: 2 a,b Liczba ćwiczących: 18 Czas: 45 ‘
Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna
Sprzęt (przybory): piłki siatkowe.

Tok lekcji Zadania szczegółowe lekcji Dozowanie Uwagi organizacyjno - metodyczne
I. CZĘŚĆ WSTĘPNA

1. Zorganizowanie grupy i sprawdzenie gotowości do zajęć.

2. Nastawienie uczniów do aktywnego udziału w lekcji.


1. Zbiórka, powitanie.
2. Sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć.

3. Podanie tematu zajęć. 5’

1. W szeregu na lini
2. Strój sportowy, zdjąć zegarki, łańcuszki, itp.

3. Rozgrzewka, psychomotoryka, profilaktyka.
1. Bieg dokoła sali.
2. Berek z piłką- osoba dotknięta przez berka piłką staje się automatycznie berkiem.
3. Marsz dokoła sali gimnastycznej z krążeniem ramion w przód i w tył.
4. Skłony tułowia w przód piłka w rękach.
5. Przysiady z piłką w rękach.
6. Skłony tułowia w przód z leżenia tyłem z piłką w rękach.
7. Skłony tułowia w tył z leżenia przodem z piłką w rękach.
8. Podskoki obunóż przez piłke. 10’1 piłka/osobę
Nauczyciel wspomagający ćwiczy indywidualnie z uczniem w niektórych cwiczeniach.
Tok lekcji Zadania szczegółowe lekcji Dozowanie Uwagi organizacyjno - metodyczne
II. CZĘŚĆ GŁÓWNA

4. Kształtowanie umiejętności i doskonalenie sprawności.

1. Przyjęcie postawy siatkarskiej wysokiej z piłką na gwizdek.
2. Ułożenie palców, dłoni i ramion oraz nóg w trakcie odbicia.
3. Podrzut piłki nad głowę i chwyt jej w dłonie z ustawieniem ciała jak do odbicia sposobem górnym (piłka opada na czoło).
4. Podrzut piłki j.w. oraz odbicie jeden raz i chwyt piłki.
5. Podrzut piłki j.w oraz odbicie jeden raz wysoko nad sobą a drugi raz nisko.
6. 1 – ka rzuca piłkę do 2 – ki, która ją odbija do 1 – ki w postawie wysokiej.7. J.w. w siadzie rozkrocznym.
8. Odbicia piłki o ścianę z małej odległości (praca nadgarstków).
9. Gra szkolna 25’


Pokaz.

Zwrócić uwagę na ustawienie rąk i pracę nóg.

III. CZĘŚĆ
KOŃCOWA

5. Uspokojenie organizmu.

6. Czynności organizacyjne i wychowawcze związane z końcem zajęć.

7. Nastawienie do samodzielnej pracy.


1. Zabawa „minutka”
2. Ćwiczenia oddechowe.

1. Sprzątanie przyborów.
2. Podsumowanie lekcji.
1. Zachęta do samodzielnego doskonalenia odbić na placu zabaw. 5’
Zwrócenie uwagi na zachowanie bezpieczeństwa w trakcie wykonywania ćwiczeń.

Wnioski: Należy ćwiczyć ustawienie palców na piłce, większość uczniów już to opanowała, ale jeszcze wielu ma problemy z prawidłowym wykonaniem ćwiczenia. Indywidualne ćwiczenia z piłką.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.