Katalog

Barbara Wojciechowicz, 2016-06-01
Wąsewo

Różne, Konkursy

Konkurs wiedzy o życiu Karola Wojtyły- lata 1958-1978

- n +

Imię i nazwisko
Klasa
Nazwa szkoły
Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego do konkursu
KONKURS WIEDZY O ŻYCIU KAROLA WOJTYŁY
„Karol Wojtyła- biskup, kardynał.”
LATA 1958-1978
Test składa się z 30 pytań otwartych i zamkniętych. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymujesz 1 punkt. Na rozwiązanie testu masz 45 minut. Powodzenia!

1. Gdzie przebywał ks. Karol Wojtyła, gdy otrzymał wiadomość o nominacji na biskupa? (1p.)
a) W kościele.
b) Za granicą.
c) Na nartach.
d) Na kajakach.

2. W którym roku ks. Karol Wojtyła został biskupem? (1p.)


3. Gdzie miała miejsce msza, podczas której zostały udzielone księdzu Wojtyle święcenia biskupie? (1p.)
a) W katerze na Wawelu.
b) W Łagiewnikach.
c) W kościele św. Krzyża w Warszawie.
d) W Kalwarii Zebrzydowskiej.

4. W którym mieście mieszkał, będąc biskupem? (1p.)
a) W Warszawie.
b) W Łodzi.
c) W Krakowie.
d) W Gdańsku.

5. Jak nazywał się duchowny, który udzielał Wojtyle święceń biskupich? (1p.)
a) abp Eugeniusz Baziak
b) Prymas Stefan Wyszyński
c) kard. August Hlond
d) bp Ignacy Tokarczuk

6. Jak brzmiały słowa, które Wojtyła uczynił swoim biskupim zawołaniem? (1p.)
a) Totus Tuus
b) Mater et Magistra
c) Pamięć i tożsamość
d) Znak, któremu sprzeciwiać się będą

7. Dlaczego biskupi noszą pierścienie? (1p.)


8. W którym roku arcybiskup Karol Wojtyła nominację na kardynała? (1p.)
a) W 1965 r.
b) W 1967 r.
c) W1972 r.
d) W1974 r

9. W wyborze którego papieża uczestniczył kardynał Karol Wojtyła? (1p.)
a) Pawła VI
b) Jana Pawła I
c) Benedykta XV
d) Jana XXIII

10. Do którego roku ks. Karol Wojtyła uczestniczył w spływach kajakowych? (1p.)
a) 1958
b) 1963
c) 1968
d) 1978

11. Kolor sutanny związany był z hierarchią wśród duchowieństwa Jaki kolor jest przypisany godności kardynalskiej, a jaki biskupiej? Połącz. (1p.)
BISKUP CZERWONY (PURPUROWY)
KARDYNAŁ FIOLETOWY

12. Czego symbolem jest purpura? (1p.)13. Kto według prawa kościelnego decyduje o wyborze papieża? (1p.)


14. O kim papież Jan Paweł II mówił w następujący sposób: (1p.)
„Oto bowiem pod koniec lipca 1941 roku, kiedy na rozkaz obozowego dowódcy ustawili się w jednym szeregu więźniowie przeznaczeni na śmierć głodową, ten człowiek wystąpił dobrowolnie, wyrażając gotowość pójścia na śmierć w zastępstwie jednego z nich.”
Ta osoba to:
a) Prymas Stefan Wyszyński
b) kard. August Hlond
c) bp Ignacy Tokarczuk
d) Maksymilian Maria Kolbe

15. Kogo nazywano Prymasem Tysiąclecia? (1p.)
a) Stefana Wyszyńskiego
b) Augusta Hlonda
c) Ignacego Tokarczuka
d) Eugeniusza Baziaka

16. Co to jest konklawe? (1p.)
17. Z którym uniwersytetem kontynuował współpracę, będąc już biskupem? (1p.)
a) Uniwersytetem Warszawskim
b) Uniwersytetem w Białymstoku
c) Katolickim Uniwersytetem Lubelskim
d) Uniwersytetem Wrocławskim

18. W którym roku z inicjatywy biskupa Karola Wojtyły rozpoczął działalność Instytut Rodziny? (1p.)
a) 1959
b) 1960
c) 1961
d) 1962

19. Który papież mianował Karola Wojtyłę arcybiskupem metropolitą krakowskim? (1p.)
a) Jan Paweł I
b) Franciszek
c) Benedykt VI
d) Paweł VI

20. Podaj nazwę ważnej dla Polski rocznicy obchodzonej 1966 roku. (1p.)


21. W którym roku arcybiskup Wojtyła został kardynałem? (1p.)
a) 1966
b) 1967
c) 1978
d) 1965

22. Który papież mianował arcybiskupa Karola Wojtyłę kardynałem? (1p.)
a) Jan Paweł I
b) Paweł VI
c) Franciszek
d) Benedykt VI

23. Jak nazywał się papież, który był następcą Ojca Świętego Jana XXIII? (1p.)
a) Jan Paweł I
b) Jan Paweł II
c) Paweł VI
d) Franciszek

24. Dlaczego Ojciec Święty Paweł VI nie przybył do Polski na uroczystości Milenijne? Co symbolizowało nieobecność papieża? (0,5p.+0,5p.)
25. Jakie trudności pojawiły się podczas budowy kościoła w Nowej Hucie? (1p.)


26. Skąd pochodził kamień, który został umieszczony w fundamentach kościoła w Nowej Hucie? Kto ten kamień podarował? (0,5p.+0,5p.)


27. O kim papież Jan Paweł II mówił w następujący sposób: (1p.)
„Opatrzność Boża dopomogła mu przeprowadzić tę cząstkę Kościoła Chrystusowego, jaką stanowi Archidiecezja Krakowska, przez bardzo ciężkie próby. Wśród tych prób wyniszczyły się stopniowo jego własne siły, aż do zupełnego wyczerpania. W ten sposób życie całe, aż do ostatniego tchu, poświecił dla sprawy Bożej”28. Czy Karol Wojtyła, będąc kardynałem odwiedzał Jasną Górę lub Kalwarię Zebrzydowską? (1p.)
a) Tak
b) Nie

29. Podaj dokładną datę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.(1p.)


30. Jak nazywał się poprzednik Jana Pawła II? (1p.)
ODPOWIEDZI:

1. Gdzie przebywał ks. Karol Wojtyła, gdy otrzymał wiadomość o nominacji na biskupa? (1p.)
Na kajakach
2. W którym roku ks. Karol Wojtyła został biskupem? (1p.)
28 września 1958 r.
3. Gdzie miała miejsce msza, podczas której zostały udzielone księdzu Wojtyle święcenia biskupie? (1p.)
W katerze na Wawelu
4. W którym mieście mieszkał, będąc biskupem? (1p.)
W Krakowie.
5. Jak nazywał się duchowny, który udzielał Wojtyle święceń biskupich? (1p.)
abp Eugeniusz Baziak
6. Jak brzmiały słowa, które Wojtyła uczynił swoim biskupim zawołaniem? (1p.)
Totus Tuus
7. Dlaczego biskupi noszą pierścienie? (1p.)
Dlatego, że są zaślubieni z Kościołem.
8. W którym roku arcybiskup Karol Wojtyła nominację na kardynała? (1p.)
W 1967 r.
9. W wyborze którego papieża uczestniczył kardynał Karol Wojtyła? (1p.)
Jana Pawła I
10. Do którego roku ks. Karol Wojtyła uczestniczył w spływach kajakowych? (1p.)
1978
11. Kolor sutanny związany był z hierarchią wśród duchowieństwa Jaki kolor jest przypisany godności kardynalskiej, a jaki biskupiej? Połącz. (1p.)
BISKUP- FIOLETOWY
KARDYNAŁ- CZERWONY (PURPUROWY)
12. Czego symbolem jest purpura? (1p.)
Purpura przypisana godności kardynalskiej, oznacza, iż ten kto ją przyjmuje gotów jest bronić wiary aż „do przelania krwi”.
13. Kto według prawa kościelnego decyduje o wyborze papieża? (1p.)
Tylko kardynałowie
14. O kim papież Jan Paweł II mówił w następujący sposób: (1p.)
„Oto bowiem pod koniec lipca 1941 roku, kiedy na rozkaz obozowego dowódcy ustawili się w jednym szeregu więźniowie przeznaczeni na śmierć głodową, ten człowiek wystąpił dobrowolnie, wyrażając gotowość pójścia na śmierć w zastępstwie jednego z nich.”
Ta osoba to:
Maksymilian Maria Kolbe
15. Kogo nazywano Prymasem Tysiąclecia? (1p.)
Stefana Wyszyńskiego
16. Co to jest konklawe? (1p.)
Ogólne zgromadzenie kardynałów, zwoływane po 15, maksymalnie po 20 dniach od śmierci lub rezygnacji papieża (tyle czasu mają nieobecni kardynałowie na przybycie na spotkanie)
17. Z którym uniwersytetem kontynuował współpracę, będąc już biskupem? (1p.)
Katolickim Uniwersytetem Lubelskim
18. W którym roku z inicjatywy biskupa Karola Wojtyły rozpoczął działalność Instytut Rodziny? (1p.)
1960
19. Który papież mianował Karola Wojtyłę arcybiskupem metropolitą krakowskim? (1p.)
Paweł VI
20. Podaj nazwę ważnej dla Polski rocznicy obchodzonej 1966 roku. (1p.)
uroczyste obchody Tysiąclecia Chrztu Polski
21. W którym roku arcybiskup Wojtyła został kardynałem? (1p.)
1967
22. Który papież mianował arcybiskupa Karola Wojtyłę kardynałem? (1p.)
Paweł VI
23. Jak nazywał się papież, który był następcą Ojca Świętego Jana XXIII? (1p.)
Paweł VI
24. Dlaczego Ojciec Święty Paweł VI nie przybył do Polski na uroczystości Milenijne? Co symbolizowało nieobecność papieża? (0,5p.+0,5p.)
Papież Paweł VI nie mógł osobiście przybyć na tę uroczystość, gdyż polskie władze komunistyczne nie zezwoliły na jego przyjazd. Nieobecność papieża symbolizował pusty fotel.
25. Jakie trudności pojawiły się podczas budowy kościoła w Nowej Hucie? (1p.)
Władze początkowo nastawione przychylnie, ostatecznie wycofały pozwolenie.
26. Skąd pochodził kamień, który został umieszony w fundamentach kościoła w Nowej Hucie? Kto ten kamień podarował? (0,5p.+0,5p.)
Złożony został kamień z grobu św. Piotra, dar papieża Pawła VI.
27. O kim papież Jan Paweł II mówił w następujący sposób: (1p.)
„Opatrzność Boża dopomogła mu przeprowadzić tę cząstkę Kościoła Chrystusowego, jaką stanowi Archidiecezja Krakowska, przez bardzo ciężkie próby. Wśród tych prób wyniszczyły się stopniowo jego własne siły, aż do zupełnego wyczerpania. W ten sposób życie całe, aż do ostatniego tchu, poświecił dla sprawy Bożej”
O ks. arcybiskupie Eugeniuszu Baziaku.
28. Czy Karol Wojtyła, będąc kardynałem odwiedzał Jasną Górę lub Kalwarię Zebrzydowską? (1p.)
Tak
29. Podaj dokładną datę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.(1p.)
16 października 1978r.
30. Jak nazywał się poprzednik Jana Pawła II? (1p.)
Jan Paweł I

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.