Katalog

Mariusz Szczepocki, 2016-06-01
Słupsk

Lekcja wychowawcza, Ankiety

Aniekta dla uczniów: Oczekiwania wobec wychowawcy - opracowanie

- n +

Opracowanie ankiety dla uczniów: „Oczekiwania wobec wychowawcy”

1. Co Twoim zdaniem, powinien robić dobry wychowawca? (można było wybrać więcej niż jedną odpowiedź)
- prowadzić ciekawe godziny wychowawcze
- często rozmawiać z uczniami
- bronić uczniów
- pomagać uczniom rozwiązywać problemy
- informować rodziców o trudnościach uczniów
- coś innego, co?........................................

Odpowiedzi uczniów:
- prowadzić ciekawe godziny wychowawcze – 21 osób
- pomagać uczniom rozwiązywać problemy – 20 osób
- często rozmawiać z uczniami – 18 osób
- bronić uczniów – 18 osób
- informować rodziców o trudnościach w nauce – 9 osób
- coś innego, co? – jedna osoba odpowiedziała, że być najlepszy

2. Czego, Twoim zdaniem, wychowawca nigdy nie powinien robić?
..................................................................................................................

Najczęstsze odpowiedzi:
- krzyczeć – 7 osób
- złościć się na klasę – 4 osoby
- bić – 3 osoby
- nie interesować się problemami uczniów – 3 osoby
- nie interesować się klasą – 3 osoby
- wnikać w życie osobiste ucznia – 2 osoby
- wytykać błędów – 2 osoby
- przezywać uczniów – 2 osoby
- przestawać wierzyć w uczniów – 2 osoby

3. Co, Twoim zdaniem, może zrobić wychowawca, by wspólnie zbudować wymarzoną klasę?
..................................................................................................................

Odpowiedzi wychowanków:
- prowadzić częste rozmowy z uczniami – 7 osób
- integrować się z klasą – 6 osób
- bronić uczniów – 5 osób
- pomagać, wspierać, starać się zrozumieć problemy – 4 osoby
- realizować pomysły uczniów – 3 osoby
- nie mieć złego nastawienia do niektórych uczniów – 2 osoby

4. Które cechy wychowawcy cenisz najbardziej (zaznacz trzy najważniejsze)?
spokój, uczciwość, poczucie humoru, sprawiedliwość, konsekwencja, otwartość, pomysłowość, zadowolenie z pracy, aktywność twórczość, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, szczerość

Najczęstsze odpowiedzi uczniów:
- pouczycie humoru – 11 osób
- łatwość w nawiązywaniu kontaktów – 10 osób
- szczerość – 9 osób
- spokój – 7 osób
- sprawiedliwość – 6 osób
- uczciwość – 5 osób
- pomysłowość – 5 osób

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.