Katalog

Marta kaczor, 2016-06-01
potworów

Lekcja wychowawcza, Ankiety

ankiety dla wychowawcy

- n +

Jakim chcę być człowiekiem?

Poniżej znajduje się zestaw określeń dotyczących człowieka. Przy każdym z nich zaznacz, jak bardzo chciałbyś takim być:
bardzo tak raczej tak raczej nie bardzo nie

kochający, czuły .......... ........... .......... ..........
śmiały, ufający .......... .......... .......... ..........
sympatyczny ......... ......... ......... .........
dominujący .......... .......... ......... .........
dojrzały .......... .......... ......... .........
kompetentny .......... .......... ......... .........
kontrolujący siebie .......... .......... ......... .........
wrażliwy .......... .......... ......... .........
trzeźwy, racjonalny .......... .......... ......... .........
nieśmiały, ostrożny .......... .......... ......... .........
ambitny .......... .......... ......... .........

Dziękuję za wypełnienie ankiety.
Marta Kaczor


Kwestionariusz pozytywnych zmian

Chciałabym dowiedzieć się, na ile zmieniłaś(eś) się (Twoim zdaniem) w ciągu ostatniego roku.
Czytaj kolejno poniższe stwierdzenia i zaznaczaj, w jakim stopniu zmieniły się:

a) Twoja umiejętność podejmowania ważnych decyzji życiowych:
..........jest lepsza ...........jest taka sama ..............jest gorsza
b) Twoja umiejętność robienia tego, co Cię naprawdę interesuje:
..........jest lepsza ...........jest taka sama ..............jest gorsza
c) Twoje więzi z rówieśnikami tej samej płci:
..........są ściślejsze ...........są takie same ............nie są tak ścisłe
d) Twoje wyniki w nauce:
..........są lepsze ...........są takie same ..............są gorsze
e) Twoje więzi z rówieśnikami przeciwnej płci:
..........są ściślejsze ...........są takie same ............nie są tak ścisłe
f) Twój wygląd fizyczny:
...........jest atrakcyjniejszy ............jest bez zmian ..........jest mniej atrakcyjny
g) Twoje więzi z rodziną:
..........są ściślejsze ...........są takie same ............nie są tak ścisłe
h) Twoja samoocena jest:
..........bardziej pozytywna ........bez zmian ..........mniej pozytywna
Dziękuję za odpowiedzi. Marta Kaczor
Kwestionariusz zachowań antyspołecznych

Chciałabym dowiedzieć się, jak często robisz różne rzeczy. Odpowiadając, bierz pod uwagę
ostatni rok. Pamiętaj, Twoje odpowiedzi są objęte pełną tajemnicą. Bądź więc szczery, jak tylko potrafisz.

Nigdy 1 –2 kilka razy bardzo często
paliłeś papierosy bez zgody rodziców ......... ........ ........... ...........
brałeś drobne rzeczy, które nie należały
do Ciebie ......... ........ ........... ...........
chodziłeś do kina w przeddzień
klasówki ......... ........ ........... ...........
uszkodziłeś dla zabawy czyjąś własność ......... ........ ........... ...........
okłamałeś rodziców w sprawie tego,
gdzie lub z kim byłeś ......... ........ ........... ...........
pobiłeś kogoś z rówieśników bez
wyraźnej przyczyny ......... ........ ........... ...........
przebywałeś całą noc poza domem
bez zgody rodziców ......... ........ ........... ...........
wziąłeś coś wartościowego ze sklepu
bez zapłacenia za to ......... ........ ........... ...........
po kłótni z rodzicami rozmyślnie
zniszczyłeś coś, co do nich należało ......... ........ ........... ...........

Dziękuję Ci za szczere odpowiedzi.
Marta Kaczor


Kwestionariusz
Kontekst społeczny picia alkoholu


Zaznacz, jak często pijesz alkohol w następujących sytuacjach:

nigdy czasem często b. często
...... ........ ....... ..........
na spotkaniach z rówieśnikami, gdy inni
piją, a dorośli nie są obecni
...... ........ ....... .......... w domu na specjalnych uroczystościach
...... ........ ....... .......... w miejscach, gdzie gromadzi się młodzież
...... ........ ....... .......... w czasie zajęć pozaszkolnych (np. dyskoteka)
...... ........ ....... .......... w samotności, gdy nikogo nie ma w pobliżu

Dziękuję za wypełnienie kwestionariusza. Marta Kaczor

TEST ZAGROŻENIA UZALEŻNIENIEM

Czytaj kolejno przedstawione poniżej pytania i decyduj, czy w Twoim przypadku tak właśnie jest, czy też nie. Jeśli wybierzesz odpowiedź „tak”, to numer tego pytania zakreśl kółkiem. Nie opuszczaj żadnego pytania.

1. Czy pijesz alkohol lub używasz innych środków odurzających więcej niż Twoja mama lub ojciec?
2. Czy zdarza Ci się na skutek picia lub używania innych środków odurzających opuszczać szkołę?
3. Czy pijesz, dlatego, że jesteś nieśmiały i w ten sposób chcesz ułatwić sobie rozmowę z ludźmi lub czuć się swobodniej w towarzystwie?
4. Czy na skutek picia alkoholu lub używania innych środków miałeś kłopoty ze zdrowiem?
5. Czy zdarzało Ci się bez powodu przezywać okresy depresji, lęku lub miewać trudności ze snem?
6. Czy używasz alkoholu lub innych środków odurzających dla zlikwidowania napięcia lub uspokojenia swoich nerwów?
7. Czy uważasz, że piwo i wino są mniej szkodliwe i niebezpieczne nią alkohol wysokoprocentowy?
8. Czy w sytuacjach, gdy zajmujesz się swoimi obowiązkami, zdarza Ci się myśleć o piciu alkoholu?
9. Czy ktoś w Twojej rodzinie ma problemy alkoholowe?
10. Czy zauważyłeś, że od czasu, gdy zacząłeś pić lub używać inne środki odurzające, znacznie częściej zdarza Ci się kłamać lub ukrywać prawdę?

Zlicz teraz wszystkie zakreślone przez Ciebie pytania. Jeśli uzyskałeś ich:
- dwa – uważaj, jesteś zagrożony pojawieniem się zależności chemicznej od alkoholu
lub innego środka, którego używasz,
- trzy – nadużywasz alkoholu lub innych środków odurzających i jesteś bardzo dobrym kandydatem, aby wkrótce stać się osobą uzależnioną,
- cztery lub więcej – wykazujesz już wczesne objawy uzależnienia i dlatego powinieneś natychmiast zaprzestać używania środków odurzających; jest wskazane, abyś szybko skontaktował się ze specjalistą.

Dziękuję za odpowiedzi na pytania.
Marta Kaczor
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.