Katalog

Maciej Wierzchnicki, 2016-06-01
Słupsk

Historia, Rady

Pomysł dobrej praktyki - lekcja historii (Bogowie Olimpijscy)

- n +

POMYSŁ DOBREJ PRAKTYKI
FORMATKA

autor/ szkoła / miejscowość Maciej Wierzchnicki
SP Bierkowo

tytuł dobrej praktyki BOGOWIE OLIMPIJSCY

lead: Odpowiedź na pytanie czy bogowie greccy istnieli naprawdę i co się z nimi stało. Porównanie wierzeń starożytnych Greków z wiarą chrześcijańską. Pomocne będą zadania i ćwiczenia interaktywne oraz wizerunki i charakterystyka bogów dostępna na płytach CD i w Internecie.


przedmiot/ poziom nauczania (ew. klasa)Historia i społeczeństwo/szkoła podstawowa/klasa VI

Cele: Uczeń:
- zna podstawowe fakty dotyczące Grecji w epoce starożytnej (do 476 r.n.e.)
- charakteryzuje atrybuty najważniejszych bogów
- opisuje i porównuje „życie po śmierci” w religii starożytnych Greków i chrześcijan
- potrafi samodzielnie znaleźć i wykorzystać treści dotyczące poruszanych zagadnień w podręczniku, Internecie lub na płycie CD
- rozumie jaką rolę odgrywa wiara w życiu człowieka

pomoce dydaktyczne:
- komputer z podłączeniem do Internetu
- tablica multimedialna, projektor, wizualizer, laptopy dla uczniów
- strony www:
scholaris.pl starozytna-grecja.info wikipedia.pl
- płyty CD z zadaniami dotyczącymi wierzeń starożytnych Greków

krótki opis pomysłu

a) W trakcie zajęć próbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie czy bogowie greccy istnieli naprawdę i co się z nimi stało. Na tablicy zapisujemy wszystkie proponowane odpowiedzi, a na koniec lekcji wybieramy wspólnie tę najbardziej popularną w klasie i możliwie najbardziej realną.
b) W wyszukiwarce znajdujemy stronę z wizerunkami bogów i opisami ich atrybutów, która pomoże nam we właściwym wyobrażeniu sobie kim lub czym byli wspomniani bohaterowie.
c) Uczniowie dzięki treściom zamieszczonym w sieci oraz w podręczniku odpowiedzą na pytanie co dzieje się z człowiekiem po śmierci w myśl wierzeń starożytnych Greków (i dla porównania chrześcijan).
d) Uczniowie będą mogli także zapoznać się z kulturą starożytnej Grecji i państw chrześcijańskich, co jest nierozerwalnie połączone z omawianym zagadnieniem.

efekty pracy

a) Uczniowie utrwalają technikę wyszukiwania informacji w sieci .
b) Przy wykorzystaniu komputera z podłączeniem do Internetu i tablicy multimedialnej można łatwo i szybko uzyskać dostęp do podstawowej wiedzy o danej epoce czy problematycznym zagadnieniu.
c) Młodzież uczy się zdyscyplinowanej i samodzielnej pracy (nauczanie przez działanie).
d) Uczniowie po lekcji znają najważniejszych bogów Greckich, wiedzą czym był Olimp i jaka była wiara starożytnych w to, co dzieje się z człowiekiem po śmierci.
e) Uczniowie rozróżniają także boga od herosa oraz wiedzą gdzie informacja to czysta fikcja, a gdzie może znajdować się odrobina prawdy.
f) Młodzież odpowiada sobie na pytanie czy wiara w zjawiska nadprzyrodzone jest dalej w XXI w. tym samym co w starożytności i jak do spraw wiary odnosi się współczesna nauka.

uwagi
- lekcję należy dogłębnie przemyśleć (opracować plan i ściśle się go trzymać) oraz pilnować czy poszczególni uczniowie wykonują powierzone im zadania
- jeżeli istnieje taka możliwość poprosić drugiego nauczyciela o pomoc (problemy techniczne, sprawy sprzętowe)
- być pozytywnie nastawionym do wszelkich nowinek technicznych ;-)

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.