Katalog

Katarzyna Sałańska, 2016-06-01
Lipiny Nowe

Zajęcia przedszkolne, Różne

Program współpracy z rodzicami

- n +


Program współpracy wychowawcy z rodzicami z oddziału 01 w roku szk. 2013/2014
Cele podejmowanych działań:
• nawiązanie pozytywnych relacji z rodzicami;
• wspomaganie rodziców w procesie wychowania;
• pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
• wzbogacenie świadomości pedagogicznej rodziców;
• rozwijanie aktywnej współpracy na linii przedszkole- rodzic-dziecko.
Zadania do realizacji:
• rozpoznanie warunków i sytuacji domowej dzieci- ankiety skierowane do rodziców na I zebraniu;
• angażowanie rodziców w życie grupy i szkoły;
• informowanie rodziców o osiągnięciach i problemach ich dzieci;
• przygotowanie i realizacja pogadanek i prelekcji dla rodziców – wsparcie pedagogiczne;
• udzielanie porad rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
• wspólne spędzanie czasu – zajęcia otwarte- w celu pogłębiania relacji: rodzic-dziecko- przedszkole
1. Sposób wzajemnego przekazywania informacji o dziecku:

- zeszyt korespondencji – od strony rodziców: codzienne kontrolowanie zeszytu przez rodziców, od strony wychowawcy: głośne zapytanie skierowane do dzieci podczas codziennych zajęć czy mają dla wychowawcy informację w zeszycie od rodziców
- podczas codziennych kontaktów – przy odbiorze dziecka lub przed zajęciami ,
- podczas dnia konsultacji (dłuższe rozmowy) – poniedziałek godz. 12.50- 13.30 (po wcześniejszym umówieniu)
- podczas zebrań i dni otwartych- według harmonogramu podanego w folderze szkoły,
- w nagłych i bardzo wyjątkowych sytuacjach telefonicznie na tel. prywatny do godz. 16.00 (poza sobotami i niedzielami)
2. Wsparcie pedagogiczne
• Referaty i pogadanki:
- „ Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato- nie włączaj telewizora”- rola i znaczenie głośnego czytania dziecku w opozycji do telewizora, zachęcenie do głośnego czytania dzieciom, podanie listy książek do czytania proponowanych przez fundację CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
- „Rola zabawy w rozwoju i wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym”
- „Postawy rodzicielskie”
- „Gotowość szkolna”
• Zachęcanie do korzystania z fachowej literatury- propozycje książek do przeczytania wspierające rodziców w wychowaniu dzieci i pogłębiające ich wzajemne relacje
• Udzielanie porad i wskazówek według potrzeb
3. Udział we wspólnych zabawach podczas zajęć otwartych:

I część zajęć odbędzie się w grudniu
II część zajęć odbędzie się na wiosnę w okolicy Świąt Wielkanocnych (tu rodzice pod okiem wychowawcy przygotują krótkie przedstawienie dla dzieci)
4. Pomoc w organizowaniu imprez klasowych :
• mikołajki
• klasowa wigilia
• bal karnawałowy
• „Dzień Babci i Dziadka”- występy dla dziadków i słodki poczęstunek
• tłusty czwartek
• dzień chłopca i dziewczynki
• „Dzień Mamy i Taty”
• „Dzień Dziecka”
Opracowała: Katarzyna Sałańska
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.