Katalog

Mirosława Zydorczak, 2016-06-01
Krotoszyn

Fizyka, Konspekty

Gazy ciecze i ciała stałe - konspekt lekcji

- n +

KL II Przewidywana data realizacji
Data realizacji
Dział: Struktura materii.
Lekcja 9
Temat: Gazy, ciecze i ciała stałe.
1. Ciało fizyczne a substancja – przykłady.
2. Atomy i cząsteczki – przykłady.
3. Trzy stany skupienia.
Doświadczenie 1 :
Kilku uczniów dostaje do ręki lód. Obserwujemy co się dzieje z lodem ogrzanym w dłoni. Co się dzieje z mokrą ręką gdy dmuchać na nią ciepłym powietrzem.
4. Trzy stany skupienia.
Doświadczenie 2 :
Ściskamy w strzykawce gaz, ściskamy w strzykawce wodę, ściskamy w strzykawce ryż.
Gazy są ściśliwe a ciecze i ciała stałe są nieściśliwe.
Doświadczenie 2 :
Wlewamy do wazonu wodę. Umieszczamy w niej szklankę i powoli odwracamy,
obserwujemy co dzieje się z gazem (powietrzem) wylatującym ze szklanki. Jaki kształt
przyjmuje gaz, a jaki woda w naczyniu. Powierzchnia swobodna wody. Czy gaz ma
powierzchnię swobodną?
5. Dyfuzja – przykłady dyfuzji w życiu codziennym.
6. Pytania SPRAWDŹ CZY UMIESZ str. 35 zad. 1,2,3

Notatka ucznia:
1. Ciało fizyczne- to przedmioty i istoty żywe.
2. Substancja- określa z czego ciało fizyczne jest zbudowane.
3. Atomy – istnieje ponad 100 różnych atomów, które jak „klocki” budują świat.
4. Cząsteczki - to połączone atomy.
5. Doświadczenie:
Lód trzymany w dłoni topnieje a potem dłoń wysycha
6. Trzy stany skupienia:
-gazy - są ściśliwe, przyjmują kształt naczynia w którym się znajdują.
-ciecze - są nieściśliwe, przyjmują kształt naczynia w którym się znajdują, górna powierzchnia tworzy powierzchnię swobodną.
-ciała stałe – są nieściśliwe, mają budowę krystaliczną.
a) monokryształy- kryształy o dużych rozmiarach (sól, cukier, diament).
b) polikryształy- pozlepiane ze sobą małe kryształki (miedziany drut, złoto).
7. Dyfuzja – samorzutne mieszanie się substancji.
8. ZADANIE DOMOWE
Ćwiczenia str. 31 zad. 1,2,3
Uczeń wie:
1) Wymagania konieczne: że substancje mogą występować w trzech stanach skupienia, umie nazwać te stany, wie, że kryształ to regularnie ułożone atomy.
2) Wymagania podstawowe: potrafi objaśnić mikroskopowe różnice pomiędzy stanami skupienia, rozumie na czym polega zjawisko dyfuzji.
3) Wymagania rozszerzające: zna różnicę pomiędzy polikryształy i monokryształem.
4)Wymagania dopełniające: potrafi powiedzieć jakie są różnice we właściwościach fizycznych w różnych stanach skupienia.

Pomoce dydaktyczne:
- lód, świeca, - wazon,
-suszarka, - 2 szklanki,
- strzykawka,
- ryż,


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.