Katalog

Mirosława Zydorczak, 2016-06-01
Krotoszyn

Fizyka, Konspekty

Gęstość

- n +

KL II Przewidywana data realizacji
Data realizacji
Dział: Struktura materii
Lekcja 11
Temat: Gęstość.
1. Uczniowie dostają do ręki próbki różnych substancji stałych. Dochodzą do wniosku, że ich masa jest różna.
2. Doświadczenie 1
Ważymy różne prostopadłościany: drewniany, stalowy, plastikowy. Zapisujemy ich
masę w zeszycie.
3. Doświadczenie 2
Wyznaczamy objętość próbek, mierząc linijka ich brzegi, lub wrzucając do menzurki.
4. Wprowadzenie pojęcia gęstości jako ilorazu masy / objętość
5. Obliczamy gęstość próbek.
6. Jednostka gęstości.
7. Zadania str. 37 zad 2, 4,
8. Zadanie domowe ćwiczenia str33 zad 1,2,3
Notatka ucznia:
1. Różne ciała mają różną gęstość.
2. Doświadczenie 1
Ważymy próbki różnych substancji:
-masa próbki drewnianej:
-masa próbki stalowej:
-masa próbki plastikowej:
3. Doświadczenie 2
Objętość próbek wynosi : A*B*C=
4 . Gęstość = masa / objętość d - gęstość
d = m / V m – masa
V - objętość
5. Podstawiając pomierzone wielkości wyznaczamy gęstość próbek.
6. Jednostką gęstości jest : 1kg / dm 3 , 1000kg / dm 3 , 1g / cm 3
7. Znając gęstość danej substancji możemy obliczyć jej masę przy danej objętości i na
odwrót. Zadania.
8. Zadanie domowe ćwiczenia str33 zad 1,2,3

Uczeń wie:
1) Wymagania konieczne: co to jest gęstość i jaką ma jednostkę,
2) Wymagania podstawowe: umie obliczyć gęstość ciał znając masę i objętość,
3) Wymagania rozszerzające: umie rozwiązać proste zadania związane z gęstością, potrafi wyznaczyć gęstość określonych substancji,
4)Wymagania dopełniające: sprawnie przelicza jednostki gęstości , potrafi wyznaczyć gęstości ciał stałych i cieczy różnymi sposobami.

Pomoce dydaktyczne:
-próbki ciał stałych, -woda,
-waga, -linijka,
-menzurka
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.