Katalog

Monika Koralewska-Jebara, 2016-06-07
Poznań

Język niemiecki, Konkursy

Konkurs geograficzno -językowy "Podróże po krajach niemieckojęzycznych"

- n +

Konkurs geograficzno-językowy
pod hasłem „Podróże po krajach niemieckojęzycznych”
Zapraszamy do udziału w konkursie uczniów klas gimnazjalnych

Cele konkursu:

–rozwijanie zainteresowania kulturą krajów niemieckojęzycznych
–poszerzenie wiadomości w zakresie realioznawstwa krajów niemieckojęzycznych
–rozwijanie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy
–dzielenie się własnymi umiejętnościami
–prezentacja własnych umiejętności,


Forma wykonania pracy:


–plakat, album, przewodnik (wszystkie formy wraz z opisem)
–język : niemiecki

Termin składania prac: .............zapraszamy serdecznie!
Regulamin konkursu
„Podróże po krajach niemieckojęzycznych”


1.W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas gimnazjalnych
2.W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby indywidualne
3.Praca musi być wykonana samodzielnie
4.Dopuszczalne formy prac: plakat, album, przewodnik turystyczny
5.Praca nie może być wykonana w formie prezentacji multimedialnej
6.Każda praca musi być zaopatrzona w opis np. zabytków, krajobrazu itp. w języku niemieckim
7.Prace należy złożyć do dnia ...............................
8.Prace muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem uczestnika
9.Kryteria oceniania prac :
-estetyka i oryginalność
-wartość merytoryczna
10.Przystępując do konkursu uczestnik wyraża akceptację regulaminu
11.Przy zgłaszaniu pracy na konkurs należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna
12.Ogłoszenie wyników odbędzie się .................
13.Prace oceniać będzie jury złożone z nauczyciela geografii, języka niemieckiego oraz plastyki
14.Na zwycięzców czekają nagrody!

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.