Katalog

Karol Jakubaszek, 2016-06-07
Warka

Przedsiębiorczość, Ćwiczenia

Powtórzenie

- n +

Podatki i ubezpieczenie – powtórzenie wiadomości

1. Co to jest podatek?
2. Wymień 3 rodzaje podatków związane z posiadaniem jakiejś własności. Od nieruchomości, lasu, sprzedaży domu
3. Wymień 3 rodzaje podatków związanych z rozrywką. Od gier liczbowych, gier w kasynie, gier na automatach
4. Jaki podatek płaci każda osoba fizyczna co miesiąc?
5. Ile wynosi obecnie wartość podatku dochodowego?
6. Co to jest podatek liniowy?
7. Wymień stawki podatku VAT. 5, 8, 23
8. Gdzie należy złożyć wniosek o wydanie numeru NIP?
9. Kto to są podatnicy. – osoby zobowiązane do płacenia podatków
10. Co to jest podmiot podatku – podatnik
11. Co to jest stawka podatku? %
12. Wymień 5 przedmiotów od których płacimy podatek akcyzowy.
13. Na czym polega karta podatkowa? – składki są wcześniej ustalane i niezależne od dochodu miesięcznego. Najprostsza forma dla małych przedsiębiorców.
14. Kto to jest płatnik podatku? – osoba fizyczna lub prawna, której obowiązkiem jest naliczyć i odprowadzić podatek
15. Co to jest jurysdykcja? – uprawnienia organów państwa do rozstrzygania sporów na terenie danego państwa poprzez ustalenie i ocenę faktów i określenie konsekwencji
16. Kto jest obciążony podatkiem VAT? – kupujący
17. VAT jest liczony od wartości netto, czy brutto? – netto
18. Wymień stawki podatku VAT przed rokiem 2010. 3, 7 ,22
19. Co to jest przedmiot opodatkowania – sytuacja lub zdarzenie powodująca obowiązek podatkowy
20. Co to jest podstawa opodatkowania – wartość od której naliczany jest podatek
21. Kto odprowadza VAT do US? – producent i sprzedawca
22. Co to znaczy, że VAT jest podatkiem wielofazowym? – bo jest płacony na każdej fazie produkcji i sprzedaży
23. Co to jest deklaracja VAT RR? – deklaracja rozliczenia rolnictwa
24. Na podstawie czego sporządza się deklaracje VAT 7? – faktury i raporty dobowe.
25. Co ile w US składa się deklarację VAT 7?- co miesiąc
26. Co to jest kwota wolna od podatku? Kwota nie podlegająca podatkowi dochodowemu
27. Ile wynosi kwota wolna od podatku? 2091, 3091, 4009, 5009
28. Wymień 4 ulgi podatkowe.
29. Wyjaśnij dlaczego wspólne opodatkowanie jest korzystne.
30. Kto może podlegać wspólnemu opodatkowaniu?
31. Co to są koszty uzyskania przychodu?
32. Wymień 5 elementów wchodzących w skład przychodu ze stosunku pracy.
33. Co to jest dochód? Dochód=przychód –koszty uzyskania przychodu
34. Czy każde ubezpieczenie OC jest przymusowe?
35. Wymień 4 główne rodzaje ubezpieczeń. – społeczne, zdrowotne, majątkowe, osobowe
36. Podaj przykład ubezpieczenia osobowego obowiązkowego
37. Jak dzielimy ubezpieczenia społeczne?
38. Wymień 4 przykłady ubezpieczenia dobrowolnego.
39. Ile % naszego wynagrodzenia otrzymujemy będąc na L4?
40. Kto otrzymuje 100% wynagrodzenia na L4?
41. Na czym polega ubezpieczenie wypadkowe?
42. Kto płaci składki emerytalne? Pracodawca i pracownik
43. Wymień 4 rodzaje rent. – starcza, rodzinna, sieroca, inwalidzka
44. Kto opłaca składkę chorobową? pracownik
45. Który z filarów emerytalnych jest dobrowolny?
46. Na czym polega 2 filar obecnego systemu emerytalnego?
47. Kto płaci składkę na ubezpieczenie wypadkowe ? pracodawca
48. Dlaczego wprowadzono nowy system emerytalny?
49. Czy pieniądze z 1 filaru sa dziedziczone?
50. Kto płaci składkę na ubezpieczenie rentowe? Pracodawca i pracownik
51. Kto to jest osoba uposażona?
52. Co przysługuje osobie posiadającej ubezpieczenie zdrowotne? 5 elementów
53. Czy osoba bezrobotna ma prawo pójść do lekarza i nie zapłacić?
54. Co to jest ubezpieczenie na życie?
55. Co powinna zawierać polisa ubezpieczeniowa? 4 elementy
56. Kiedy ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny musi wypłacić odszkodowanie? 2 elementy
57. Czy assistans tourist jest przymusowe?
58. Czy OC doradcy podatkowego jest obowiązkowe?
59. Co nam daje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?
60. Co to jest e-wuś?
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.