Katalog

Małgorzata Tarabasz, 2016-06-07
Mirów Stary

Język polski, Sprawdziany i testy

TEST ZE ZNAJOMOŚCI LEKTURY: JULIUSZ VERNE- „W 80 DNI DOOKOŁA ŚWIATA”

- n +

TEST ZE ZNAJOMOŚCI LEKTURY: JULIUSZ VERNE- „W 80 DNI DOOKOŁA ŚWIATA”

1. Co zginęło z Banku Anglii?

2. Jakiej narodowości był sługa Fogga?

3. Ile czasu miał Fogg na przebycie świata?

4. Jak miała na imię współtowarzyszka Fogga?

5. Podaj nazwisko osoby, która śledziła Fogga i starała się utrudnić mu podróż?

8. Z jakiego miasta wyruszył Fogg w podróż?

9. W jakim kraju Obieżyświat nieświadomie zbezcześcił świątynię?

10. Jakiego stanu cywilnego była Auda, gdy poznał ja Fogg?

11. Czym Fix odurzył Obieżyświata?

12. Do jakiego klubu należał Fogg?


13. Wymień 5 rzeczy, którymi zajmował się Jan Passepartout, zanim został służącym Fogga?14. Jakie zwierzęta zagrodziły drogę pociągowi, którym jechał Fogg?

15. Którego dnia i miesiąca Fogg wyruszył w podróż dookoła świata?

16. Jaką gazetę czytał Fogg?
17. Wymień 6 miejsc, w których rozgrywają się wydarzenia.

18. Dlaczego Passepaartout zaciągnął się do dyrku?

19. Podaj 4 cechy powieści.20.W kilku zdaniach napisz jak wyglądał Fogg?

21. Jakimi cechami charakteryzował się Passepartout?


KARTKÓWKA ZE ZNAJOMOŚCI LEKTURY: ALFRED SZKLARSKI- „TOMEK W KRAINIE KANGURÓW”( za każdą prawidłową odpowiedź 1 punkt)

1. Która częścią cyklu powieściowego o Tomku Wilkowskim jest „Tomek w krainie kangurów”?
A. dziesiątą B. pierwszą C. drugą . D. dwudziestą
2. Gdzie rozgrywa się początek akcji powieści?
A. Warszawa pocz. XX wieku B. Białystok lata 20 XX wieku C. Warszawa 7 lat temu
D. Warszawa pod koniec XIX wieku
3. Jak miał na imię ojciec Tomka?
A. Antoni B. Ambroży C. Aleksander D. Andrzej
4. Imię najlepszego kolegi szkolnego Tomka, to:
A. Janek B. Jacek C. Jurek D. Jarek
5. Nazwa statku, którym główny bohater płynął do, to:
A. „Aleksander” B. „Aligator” C. „Amadeusz” D. ”Amaretto”
6. Stopień marynarski, jaki nosił Nowicki:
A. kapitan B. admirał C. mat D. bosman
7. Kim był z zawodu Jan Smuga?
A. kierowca autobusu B. łowca głów C. włóczęga D. łowca dzikich zwierząt
8. Po jakim kontynencie wędrują bohaterowie książki?
A. Ameryka B. Australia C. Azja D. Antarktyda
9. Jak nazywała się dziewczynka, która zgubiła się w skrubie?
A. Sally Allan B. Sally Spectra C. Sally Bond D. Sally Shirley
10. Wymień tytuły 4 znanych książek z serii o Tomku Wilmowskim: ( za te pytanie można dostać 2 punkty)
A.
B.
C.
D.
11. Przymusowe nauczanie w języku rosyjskim:
A. germanizacja B. rusyfikacja C. pacyfikacja D. negacja
12. Kim był Paweł Edmund Strzelecki?
A. aktorem B. marynarzem C. trampem D. podróżnikiem

13. Jak brzmi tytuł 9 rozdziału?
A. „Spotkanie” B. „Pionierzy australijscy” C. „Opowieść o Pawle Strzeleckim” D. „Idźcie stąd precz natychmiast”
14. Najwyższy szczyt Australii to:
A. Kilimandżaro B. Rysy C. Góra Kościuszki D. Mount Everest
15. Jak nazywa się małe, szare zwierzątko, które żyje w Australii i żywi się liściami eukaliptusa?
A. kojot B. koala C. kaczka D. kormoran
16. Rodowici mieszkańcy Australii to:
A. Aborygeni B. Indianie C. Eskimosi D. Papuasi
17. Skąd pochodziło złoto Tomka?
A. z kopalni złota B. ukradł koledze C. napadł podróżnych D. od O Donnella
18. Na jakie zwierzęta polował Tomek z bosmanem Nowickim?
A. bizony B. kaczki C. sarny D. emu
19. Jak miał na imię niemy przyjaciel Tomka?
A. Veno B. Fąfel C. Dingo D. Reksio
20. Wymień 4 zwierzęta, które żyją tylko w Australii: ( za te pytanie 2 punkty)
A.
B.
C.
D.

Razem 22 punktyOpracowanie: Małgorzata Anna Okuła
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.