Katalog

Monika Radoń, 2016-06-07
Sosnowiec

Technika, Konspekty

Konspekt lekcji

- n +

KONSPEKT LEKCJI

Przedmiot: zajęcia techniczne
Klasa I gimnazjum
Temat lekcji: Rodzaje fotografii .
Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:
uczniowie wiedzą co oznaczają pojęcia: wynalazek, patent, ochrona patentowa, fotografia.
Cele lekcji:
•omówienie podziału fotografii(rodzaje fotografii),
•charakterystyka poszczególnych rodzajów fotografii.
Pytanie kluczowe: Fotografia-dokumentujemy życie…?
Nacobezu:
•potrafią wyjaśnić pojęcia: wynalazek, fotografia, patent, ochrona patentowa,
•znają rodzaje/podział fotografii,
•potrafią omówić zastosowanie fotografii w życiu.
Przebieg lekcji
Część wstępna lekcji:
• Powitanie uczniów.
•Sprawdzenie obecności.
•Podanie tematu, celów lekcji i nacobezu. Sprawdzenie za pomocą kolorowych kartek czy uczniowie zrozumieli cele lekcji.
•Powtórzenie wiadomości z poprzednich zajęć dotyczących wynalazku, fotografii, patentu i ochrony patentowej. Ocena aktywności uczniów(+) lub informacja zwrotna, w przypadku błędnych/niepoprawnych odpowiedzi.

Część główna lekcji:
Omówienie podziału/rodzajów fotografii oraz zasad obowiązujących w czasie wykonywania określonych fotografii: prasowa, portretowa, sportowa, społeczna, reklamowa, kolorowa, czarno-biała. Dyskusja z uczniami na
temat zastosowania fotografii w życiu. Próba odpowiedzi na pytanie kluczowe: Fotografia-dokumentujemy życie…? Odpowiedzi uczniów.
Ocena aktywności uczniów (+) lub informacja zwrotna, w przypadku błędnych/niepoprawnych odpowiedzi.
Podsumowanie lekcji:
•sprawdzenie nacobezu za pomocą kartek(czerwony, żółty, zielony).
W przypadku pojawienia się kartki w kolorze czerwonym lub żółtym konieczność informacji zwrotnej/uzupełniającej. Ocena aktywności uczniów (+) lub informacja zwrotna, w przypadku błędnych/niepoprawnych odpowiedzi.
Praca domowa- Opisz budowę aparatu analogowego i cyfrowego.
•Pożegnanie klasy.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.