Katalog

Justyna Pietryka, 2016-06-07
Łódź

Zawodowe, Scenariusze

Technologia gastronomiczna - Podział i charakterystyka wybranych diet.

- n +

Justyna Pietryka
Przedmiot: Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
Klasa: III
Czas trwania:4x 45minut

Temat: Podział i charakterystyka wybranych diet.

Cel ogólny: Poznanie różnego rodzaju diet.
Cele szczegółowe:
Uczeń: - zna rodzaje diet
- potrafi wymienić produkty dozwolone i niedozwolone dla poszczególnych diet
- potrafi scharakteryzować dietę podstawową- lekkostrawną
- potrafi wymienić zalecane techniki obróbki cieplnej w żywieniu dietetycznym
- potrafi określić cel żywienia dietetycznego
- potrafi stosować odpowiednią dietę do różnych schorzeń
- potrafi zaplanować posiłki dietetyczne - dieta lekkostrawna

Metody pracy:
Pogadanka, ćwiczenia, rozmowa, praca przy komputerze
Formy pracy: praca indywidualna, praca zbiorowa
Pomoce dydaktyczne:
Internet, komputer, rozsypanki.

Przebieg lekcji
Nauczyciel Uczniowie

1. Sprawdza listę obecności

2. Wstęp do lekcji - elementy dyskusji


3. Temat lekcji – zapisuje na tablicy

4. Omawia cel lekcji – Poznanie różnego rodzaju diet.

5. Nowy materiał - dzieli uczniów na grupy
- rozdziela zagadnienia do wyszukania w Internecie
6. Sporządza krótką notatkę na tablicy

7. Podsumowanie lekcji – rozdaje rozsypanki:
a) Wybrane rodzaje diet
b) Podstawowe zalety i wady diety wegetariańskiej
c) Żywienie dietetyczne w wybranych jednostkach
chorobowych

8. Zakończenie zajęć
- n-l zadaje pracę domową – zaplanuj jednodniową
dietę lekkostrawną.
- zajmują miejsca, przygotowują zeszyty
i przybory do pisania
- próba dyskusji


- zapisują w zeszycie temat lekcji
- uczniowie samodzielnie wyszukują informację
w Internecie:
a) rodzaje diet
b) produkty dozwolone i niedozwolone dla
poszczególnych diet
c) zalecane techniki obróbki cieplnej w żywieniu
dietetycznym
d) odpowiednie diety do różnych schorzeń

- uczniowie prezentują wyszukane informacje
- zapisują notatkę w zeszycie
- układają rozsypankę

- zapisują pracę domową


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.