Katalog

Małgorzata Wojdyna, 2016-06-16
Siedlce

Lekcja wychowawcza, Ankiety

Karta samooceny ucznia

- n +

Karta samooceny:
1. Jakie funkcje pełnisz?
a. W klasie......................................................
b. W szkole.....................................................
2. Jak często zdarza Ci się spóźniać na zajęcia szkolne (średnio ile razy w miesiącu)?...............
3. Czy masz godziny nieusprawiedliwione, jeżeli tak to ile w semestrze ...............
4. Podaj konkretne przykłady twojego zaangażowania w życie klasy i szkoły:
- Klasa ..........................................................................................
- Szkoła ..........................................................................................
5. Jak reprezentujesz szkołę na zewnątrz?
- Na wycieczkach.......................................................................
- W teatrze...............................................................................
- W kinie.................................................................................
- W środkach transportu publicznego................................................
6.Czy bierzesz czynny udział w imprezach i uroczystościach szkolnych-podaj konkretne przykłady?
............................................................................................
............................................................................................
7. Czy reprezentujesz szkołę na zewnątrz (konkursy, olimpiady, zawody sportowe, debaty itp.)- podaj konkretne przykłady?......................................................................
.........................................................................................................................................
8. W jaki sposób dbasz o wystrój klasy- podaj przykłady?........................................

9. Jak często zdarza ci się zapomnieć identyfikatora (ile razy w miesiącu) .....................
10.Czy reagujesz na uwagi i polecenia ze strony nauczycieli i innych pracowników szkoły?
................................................................................
11. Czy przestrzegasz obowiązku noszenia uroczystego stroju szkolnego w dni wyznaczone?
................................................................................
12. Na jakich lekcjach twoje zachowanie odbiega od ogólnie przyjętych norm społecznych i dlaczego?..........................................................................
...................................................................................

13. Czy terminowo zwracasz książki do biblioteki szkolnej? ......................................
14. Czy terminowo dostarczasz zwolnienia i usprawiedliwienia z zajęć lekcyjnych?..............
15. Czy posiadasz uwagi w zeszycie konkursowym? ….......................
16. Czy jesteś kulturalny? (stosujesz zwroty grzecznościowe?, nie używasz wulgaryzmów?)
17. Czy jesteś koleżeński? Pomagasz innym? ….............................
18. Czy dokuczasz innym?...................................................
19. Czy wywiązujesz się z obowiązków dyżurnego?.........................................................
20. Czy dbasz o porządek w klasie, szkole? ….....................................

Jaka jest Twoja samoocena? .......................................
(zachowanie: wzorowe, bardzo dobre,dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne)
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.