Katalog

Joanna Giełczyk, 2016-06-28
Piła

Różne, Konspekty

„Kwiecień plecień...wiosna już”

- n +

scenariusz zajęć świetlicowych
„Kwiecień plecień...wiosna już”
Cel główny:
Zapoznanie i utrwalenie oznak zwiastujących wiosenną porę roku
Cele szczegółowe:
- poznanie kwiatów, zwierząt, które kojarzą się z wiosną;
- poznanie przez wychowanków przejawów wiosny w przyrodzie;
- kształcenie umiejętności współdziałania w grupie;
- kształtowanie swobodnego wypowiadania się na forum grupy;
-doskonalenie umiejętności kolorowania, wycinania, orientacji przestrzennej

Cele operacyjne:
- potrafi scharakteryzować wiosnę jako porę roku i poda kilka cech odróżniających ją od zimy
-zna przysłowia dotyczące miesiąca –kwiecień
- wie którym miesiącem w roku jest kwiecień
- potrafi określić co to są zwiastuny wiosny i potrafi ich kilka wymienić;
- potrafi wymienić nazwy kwiatów, które pojawiają się wiosną;
- zna nazwy ptaków które wracają do Polski z „ciepłych krajów” wiosną;
- swobodnie wypowie się na forum grupy

Metoda: słowna, poglądowa, praktycznego działania, „burza mózgów”
Forma: indywidualna, grupowa
Pomoce dydaktyczne: kalendarz, kredki, nożyczki, farby, klej, informacje dotyczące wiosny- ilustracje kwiatów, zwierząt, dzieci podczas zabaw zimowych i wiosennych, quiz, krzyżówka, brystol.

Przebieg zajęć:
1. Przywitanie.
Biała kartka- świat przykryty śniegiem… określenie zadań
2. Rozmowa kierowana dotyczącą obecnej pory roku (data rozpoczęcia wiosny, zwyczaj palenia marzanny)
3. Określenie miesiąca w kalendarzu
4. Przysłowie: „Kwiecień-plecień, bo przeplata trochę zimy trochę lata..”- losowanie kartek z zagadnieniami – charakterystyka wiosenno-zimowa.
Co zmienia się na wiosnę w:
Ubiorze; długości dnia; u zwierząt migrujących(ptaki), u zwierząt pozostających na zimę (co się z nimi dzieje- zapasy żywieniowe, sen zimowy, zmiana futra, piór itd..); w temperaturze; na drzewach (pąki); w kwiatach (pierwsze); w czasie wolnym dzieci (różnice w zabawach na powietrzu)
5. Kolorowanie wybranych pierwszych kwiatów, ptaków powracających na wiosnę
Krzyżówka wiosenna i quiz dotyczący wiosny dla wychowanków czytających i piszących
6. Wykonywanie wspólnej pracy na brystolu na podstawie uzyskanych informacji dotyczących oznak wiosny (malowanie, wycinanie, doklejanie)
7. Zamieszczenie pracy na tablicy
8. Sprzątanie
9. Podziękowanie
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.