Katalog

Marta Wenerska, 2016-06-28
Nowe Ostrowy

Edukacja czytelnicza, Konspekty

Pasowanie na czytelnika.

- n +

Pasowanie na czytelnika uczniów klas I – scenariusz uroczystego spotkania w bibliotece

Temat: Poznajemy bibliotekę szkolną.

Cele ogólne:
•Zapoznanie dzieci z biblioteką szkolną;
•Zapoznanie uczniów z zasadami korzystania z biblioteki;
•Przygotowanie uczniów do swobodnego i samodzielnego korzystania z pomieszczeń bibliotecznych;
•Wdrażanie do dbałości o czysty i estetyczny wygląd książek;
•Przygotowanie do samodzielnego wyboru książki;
•Kształcenie umiejętności słuchania;

Cele szczegółowe:
O p e r a c y j n e :
•Uczeń pamięta godziny pracy biblioteki;
•Uczeń pamięta termin zwrotu wypożyczonych książek;
•Uczeń wie, jak postąpić w przypadku zagubienia książki;
•Uczeń zna zasady poszanowania książek;
•Uczeń zna pojęcia: biblioteka, bibliotekarz;
•Uczeń rozumie różnicę między biblioteką a księgarnią, wypożyczalnią a czytelnią;
•Uczeń potrafi zachować się w bibliotece zgodnie z jej regulaminem;
•Uczeń umie samodzielnie dokonać wyboru książki do czytania;


Metody nauczania:
•Eksponująca;
•Podająca;
•Informacja zwrotna;

Formy pracy:
•Praca indywidualna, grupowa;

Pomoce dydaktyczne:
•Plansze z „życzeniami książki”, obrazki ilustrujące „życzenia książki”;
•Regulamin biblioteki szkolnej;
•Grafik informujący o godzinach otwarcia biblioteki;
•Treść przysięgi składanej przez uczniów;
•Pamiątkowe dyplomy, zakładki do książek;

Czas przeznaczony na realizację:
•Około 45 minut


Opracowanie szczegółowe:
1.Powitanie
N: Witam wszystkie dzieci, które lubią czekoladę i proszę żeby chwyciły się za nos. A teraz witam wszystkich, którzy nie lubią rano wstawać i proszę żeby chwycili się za uszy. Nazywam się … i pracuję w bibliotece szkolnej. Skoro pracuję w bibliotece, to wykonuję zawód... (odpowiedzi udzielają uczniowie).

2.Nawiązanie do tematu spotkania

Nasza dzisiejsza lekcja odbędzie się w bibliotece. Dowiecie się, co to jest za miejsce, w jakim celu tu przychodzimy, po czym nastąpi uroczyste pasowanie na czytelnika.3.Indywidualne wypowiedzi dzieci na temat domowych biblioteczek

N: Czy macie w domu biblioteczki?
N: Czy pamiętacie tytuł jakiejś książeczki, którą macie w domu?
N: W jaki sposób trafiły do was książki?
N: Czy wiecie, jak nazywa się sklep, w którym kupuje się książki?
N: Jaka jest różnica między księgarnią a biblioteką?

4.Zapoznanie uczniów z nowymi pojęciami i ich znaczeniem

a)BIBLIOTEKA – miejsce, w którym gromadzi się, przechowuje i udostępnia czytelnikom książki, czasopisma i inne zbiory (kasety wideo, płyty etc.)
b)WYPOŻYCZALNIA – miejsce, w którym wypożyczamy książki, opowiadamy o przeczytanej książce.
c)CZYTELNIA – miejsce, w którym czyta się czasopisma, przegląda się książki, których nie możemy zabrać do domu.
N: Jaka jest różnica między wypożyczalnią a czytelnią?
d)MAGAZYN – specjalne pomieszczenie, w którym gromadzi się książki.

5.Zapoznanie uczniów z regulaminem biblioteki

6.Godziny otwarcia biblioteki

Zapoznanie uczniów z grafikiem informującym o godzinach otwarcia biblioteki.

7.Ustalenie zasad postępowania z książką

Na tablicy przypięte są „prośby książki”:
•Myj ręce przed czytaniem!
•Nie zwijaj cienkiej książki w rulon!
•Nie jedz podczas czytania!
•Nie zaginaj rogów kartek – używaj zakładek!
•Nie pisz i nie rysuj po książce!
•Napraw i sklej książkę zniszczoną!

Na stoliku leżą obrazki ilustrujące „prośby książki”. Dzieci mają za zadanie właściwie przyporządkować obrazek do napisu, za co otrzymują drobne upominki.


N: Jeśli zastosujemy się do tych reguł, to książka będzie nam służyć całymi latami. Kto z was przypomni zasady postępowania z książką?
U: Własnymi słowami wyliczają zasady postępowania z książką.

8.Uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelnika

N: Podnieście w górę dwa palce prawej dłoni i powtarzajcie za mną:
Przyrzekam szanować cię książko,
korzystać z twoich rad i mądrości.
Będziesz zawsze czysta i obłożona.
Zaraz po przeczytaniu oddam cię do biblioteki,
by inni mogli też cię wypożyczyć.
Wręczenie dzieciom pamiątkowych dyplomów i zakładek.9.Podsumowanie lekcji i ocena uczniów

•Przypomnienie zasad korzystania z biblioteki;
•Ocena samopoczucia uczniów – dzieci na kartonikach rysują buzię, oddającą ich samopoczucie
•Pożegnanie z dziećmi;


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.