Katalog

Izabella Czaplińska, 2016-06-28
Olsztyn

Matematyka, Arkusze

Arkusz konspektu

- n +

ARKUSZ OBSERWACJI DIAGNOZUJĄCEJ


Cel obserwacji: rozwiązanie zadań – pole figury

Data obserwacji: 24.05.2016 r.

przedmiot: matematyka, klasa: V

imię i nazwisko nauczyciela: Izabella Czaplińska

Forma zajęć: ćwiczeniowa

Metoda prowadzenia zajęć: praca w grupachLp

Czynności / zachowania ucznia wskaźniki świadczące
o opanowaniu przez uczniów
badanej umiejętności
ocena
obserwatora
ocena
nauczyciela
1. Zna wzory i

oblicza zadania na pole prostokątów


2.
Zna wzory i

oblicza zadania na pole kwadratów


3.
Zna wzory i

oblicza zadania na pole równoległoboków4.
Zna wzory i

oblicza zadania na pole rombów4.
Zna wzory i

oblicza zadania na pole trójkątów6.
Zna wzory i

oblicza zadania na pole trapezów

Ocena w skali: 1 ÷ 6 , gdzie:

1 - nieopanowana umiejętność,……………………………..
2 - opanowane podstawowe elementy umiejętności,………………
3 - opanowana , ale wykonywana z pomocą nauczyciela,………
4 - wykonywana samodzielnie z dopuszczalnym 10 % błędem,..
5 - opanowana w 100 % i utrwalona w działaniu.
……………...
Załącznikiem do arkusza są karty ćwiczeń, kontroli, ewaluacji, testy wypełnione przez uczniów w czasie zajęć i po zajęciach. W oparciu o wyniki w załącznikach i wyniki obserwacji sporządzana jest poniżej uogólniona ocena stopnia opanowania umiejętności.

Spostrzeżenia i uwagi obserwatora ( uogólniona ocena opanowania umiejętności) :
Zalecenia do pracy z zespołem klasowym.Kolejne planowane badanie umiejętności:..................................................
Podpis nauczyciela Podpis obserwatoraWyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.