Katalog

Mateusz Zachciał, 2016-08-09
Poznań

Filozofia i etyka, Konkursy

Szkolny konkurs plastyczny "Stop nietolerancji! Wszyscy jesteśmy równi!"

- n +

Szkolny konkurs plastyczny
„Stop nietolerancji! Wszyscy jesteśmy równi!”


Cele konkursu:
- wdrażanie edukacji antydyskryminacyjnej w szkole;
- uwrażliwienie uczniów na problem nietolerancji;
- uświadomienie i zapoznanie z obszarami nietolerancji w środowisku szkolnym;
- rozwijanie zdolności plastycznych;
- kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne;
- kształtowanie wśród uczniów właściwych postaw wobec zjawiska dyskryminacji i nietolerancji.

Organizator:
Samorząd Uczniowski pod opieką p. Mateusza Zachciała; Pedagog Szkolny (w ramach programu profilaktycznego)

Adresat konkursu:
Konkurs skierowany jest do uczniów z klas 1-3 i 4-6 Szkoły Podstawowej nr 74 im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu.

Warunki uczestnictwa:
Uczestnicy przygotowują prace plastyczne, które będą nawiązywały do głównego tematu konkursu: „Stop nietolerancji! Wszyscy jesteśmy równi!”.
Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, w formacie od A4 do A3, mogą również zawierać tekst (napisy).
Prace należy dostarczyć w terminie do 15 kwietnia 2016 do gabinetu szkolnego Pedagoga (p. Kinga Niemczynowicz).
Każdy uczeń może dostarczyć jedną pracę, podpisaną imieniem i nazwiskiem oraz klasą.
Nie dopuszcza się przygotowywanie i dostarczanie prac zbiorowych.
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 1-3 oraz 4-6.
Z każdej kategorii zostanie wyłonione 1.,2. oraz 3. miejsce. Komisja konkursowa może również przyznać wyróżnienia w dowolnej ilości.

Wyłanianie zwycięzców:
Oceny prac dokonuje Komisja Konkursowa.
Ogłoszenie wyników nastąpi 20 kwietnia 2016 r. (komunikat na gazetce Samorządu Uczniowskiego, parterze oraz pierwszym piętrze). Organizatorzy przekażą informację o sposobie rozdania nagród w późniejszym terminie.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.