Katalog

BOŻENA OCHMAN, 2016-08-18
Chorzów

Zajęcia przedszkolne, Różne

OPINIA O DZIECKU

- n +

Chorzów, dnia 08.04.2014 r.
OPINIA O DZIECKU

Łukasz Frątczak edukację przedszkolną w Przedszkolu nr 26 w Chorzowie rozpoczął
we wrześniu 2013 r. Jest pogodnym dzieckiem, bardzo serdecznie przyjętym w grupie przez rówieśników. Chłopiec chętnie uczęszcza do przedszkola, nie wykazywał żadnych problemów związanych z adaptacją w przedszkolu. Szybko nawiązał relacje z dziećmi, został polubiony zarówno przez kolegów i koleżanki, jak i przez personel placówki.
Chłopiec stara się w skupieniu uczestniczyć we wszystkich proponowanych zajęciach, reaguje na prośby i polecenia nauczyciela, używa zwrotów grzecznościowych. Odpowiednio zachowuje się w miejscach publicznych, na przykład w teatrze. Zna zasady zachowania obowiązujące w grupie i stara się ich przestrzegać. Potrafi współdziałać z dziećmi w zabawie i podczas wykonywania zadań. Jest samodzielny w codziennych czynnościach samoobsługowych. Dba o swoje rzeczy i porządek w miejscu pracy. Sprząta po sobie zabawki. W czasie wolnym wybiera zabawy konstrukcyjne lub rysowanie.
Łukasz chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych. Porusza się swobodnie, dostosowując sposób ruchu do określonych warunków. Potrafi biegać i chodzić na palcach, chodzić na czworakach do przodu i tyłu, chwytać piłkę oburącz. Stosuje się
do obowiązujących reguł w zabawach i grach sportowych.
Chłopiec bez problemu bierze udział w uroczystościach przedszkolnych. Ilustruje ruchem opowiadanie nauczyciela, pokazuje ruchem wskazane czynności. Śpiewa z innymi dziećmi, starając się zachować tempo i rytm, reaguje ruchem na zmianę tempa, dynamiki, wysokości dźwięku. Lubi zajęcia rytmiczno- umuzykalniające. Prace plastyczne wykonuje starannie i do końca, nawet, jeśli pojawia się trudność, nie zniechęca się. Prawidłowo trzyma kredkę, posługuje się nożyczkami. Rysuje po śladzie proste wzory i szlaczki, wypełnia kontury przedmiotów, starając się mieścić w liniach kolorowanki.
W sferze poznawczej prezentuje poziom właściwy do wieku. Zauważa zmiany
w układzie 3-4 przedmiotów, składa obrazek pocięty na części, odgaduje znaczenie schematycznego rysunku lub znaku. Zauważa i potrafi powtórzyć proste układy graficzne czy geometryczne. Chłopiec potrafi policzyć 5 i więcej elementów, ustala równoliczność dwóch zbiorów w praktycznym działaniu, rozpoznaje i nazywa kształty figur geometrycznych. Porównuje długość, wysokość. Próbuje tworzyć zbiory przedmiotów według określonej cechy, grupuje przedmioty i uzasadnia, dlaczego do siebie pasują. Trudność pojawia się przy dobieraniu obrazków, których nazwy tworzą rym oraz dostrzeganiu regularności rytmu
w danym układzie.
Zarówno rozwój społeczny i emocjonalny, jak i rozwój intelektualny chłopca
(po przeprowadzonej obserwacji) został określony na poziomie dobrym.Wychowawczyni grupy:

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.