Katalog

Justyna Karczyńska, 2016-10-03
Sulechów

Inne języki obce, Regulaminy

regulamin konkursu

- n +

Regulamin szkolnego konkursu z języka angielskiego
„Omnibus”


1. Organizatorami konkursu „Omnibus” z języka angielskiego są p. Justyna Karczyńska i p. Elżbieta Zielonka.

2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV - VI Szkoły Podstawowej w Trzebiechowie.

4. Konkurs trwać będzie od 24 września 2015 r. do 17 marca 2016 r. Wyniki ostateczne zostaną ogłoszone najpóźniej do 25 marca 2016 r.

5. Celem konkursu jest:
 doskonalenie umiejętności wymaganych na sprawdzianie szóstoklasisty z języka angielskiego,
 przybliżenie uczniom różnych rodzajów zadań egzaminacyjnych,
 doskonalenie znajomości języka angielskiego,
 motywowanie uczniów do nauki języków obcych.

6. Konkurs będzie polegał na udzieleniu przez uczniów odpowiedzi na jedno zadanie egzaminacyjne podane przez nauczyciela na zajęciach (wg harmonogramu poniżej). Uczestnicy konkursu oddają odpowiedzi i na ich podstawie tworzone jest zestawienie, które pokaże, jak uczniowie radzą sobie z konkretnym typem ćwiczenia.
Konkurs testuje następujące umiejętności:
 znajomość środków językowych,
 znajomość funkcji językowych,
 rozumienie ze słuchu
 rozumienie tekstów pisanych.

7. Wyniki każdej z części konkursu będą wywieszane na tablicy językowej (koło sali 102).


Obowiązujące terminy:

Numer części Ogłoszenie pytań Rodzaj testowanej umiejętności
1. 24.09.2015 r. Rozumienie tekstów pisanych
2. 15.10.2015 r. Rozumienie ze słuchu
3. 05.11.2015 r. Znajomość funkcji językowych
4. 26.11.2015 r. Znajomość środków językowych
5. 17.12.2015 r. Rozumienie tekstów pisanych
6. 07.01.2016 r. Rozumienie ze słuchu
7. 04.02.2016 r. znajomość funkcji językowych
8. 25.02.2016 r. Znajomość środków językowych
9. 17.03.2016 r. Rozumienie tekstów pisanych


9. Uczniowie biorący udział w konkursie, którzy zdobędą minimum 90% możliwych do uzyskania punktów otrzymują ocenę cząstkową 6 (celująca), jeżeli 80 - 89% ocenę 5 (bardzo dobra).

10. Uczniowie, którzy zdobędą w całym konkursie najwięcej punktów zostaną nominowani do tytułu Omnibusa w zakresie języka angielskiego (na poziomie klas IV, V, VI) oraz otrzymają nagrody.


Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Omnibus”
i życzymy wszystkim bardzo dobrej zabawy podczas zgłębiania wiedzy z języka angielskiego!


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.