Katalog

Szymon Tomczak, 2016-10-03
Grodzisk

Lekcja wychowawcza, Regulaminy

Kontrakt z uczniami - kilkudniowa wycieczka szkolna

- n +

KONTRAKT POMIĘDZY UCZESTNIKAMI I OPIEKUNAMI
WYCIECZKI DO ............. (termin wycieczki:...........)
 
Ja, uczeń/uczennica klasy IV lub V lub VI, oświadczam, że:

I. PODCZAS JAZDY AUTOKAREM:
1. Nie będę przemieszczać się po autokarze ani wstawać bez potrzeby.
2. Nie będę rzucać przedmiotami ani bałaganić.
3. Nie będę stukać w szyby ani zaczepiać pozostałych uczestników.
4. Nie będę samodzielnie otwierać drzwi ani żadnych okien.
5. Będę niezwłocznie wykonywać wszystkie polecenia opiekunów.
II. PODCZAS POBYTU W MIEJSCU ZAKWATEROWANIA:
1. Nie będę palić papierosów, spożywać alkoholu ani innych używek.
2. Nie będę używać niekulturalnych słów ani gestów.
3. Nie będę nigdzie bałaganić ani nadmiernie hałasować.
4. Będę przestrzegać regulaminowej ciszy nocnej w wyznaczonych godzinach:
Nie będę przemieszczać się między pokojami w okresie ciszy nocnej!!!
Nie będę używać żadnego sprzętu elektronicznego w okresie ciszy nocnej!!!
5. Będę niezwłocznie wykonywać wszystkie polecenia opiekunów.
III. PODCZAS ZWIEDZANIA:
1. Nie będę rzucać przedmiotami ani bałaganić.
2. Nie będę używać niekulturalnych słów ani gestów.
3. Nie będę zaczepiać pozostałych uczestników.
4. Nie będę samodzielnie oddalać się od grupy bez pozwolenia.
5. Będę niezwłocznie wykonywać wszystkie polecenia opiekunów.
IV. PODCZAS SPOŻYWANIA POSIŁKÓW:
1. Nie będę rzucać jedzeniem, sztućcami ani bałaganić.
2. Nie będę używać niekulturalnych słów ani gestów.
3. Nie będę zaczepiać pozostałych uczestników.
4. Będę niezwłocznie wykonywać wszystkie polecenia opiekunów.

Jednocześnie przyjmuję, że w razie poważnego naruszenia powyższych punktów mogę być:
wykluczony z wycieczki (odbiór przez rodziców)
pozbawiony danego sprzętu elektronicznego (w razie jego niewłaściwego używania)
pozostawiony pod opieką zamiast realizacji programu
ukarany/a obniżoną oceną z zachowania na świadectwie
Podpisy uczniów:
.....................
.....................
.....................
Podpisy opiekunów:
.....................
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.