Katalog

Marta Koguciuk, 2016-10-03
Szczecin

Język niemiecki, Konkursy

Konkurs: Przysłowia w języku niemieckim

- n +

Konkurs przysłów i idiomów niemieckich.. Mistrz przysłów niemieckich''
L i s t a p r z y s ł ó w
Apetyt rośnie w miarę jedzenia – Der Appetit kommt beim Essen
Bez pracy nie ma kołaczy – Ohne Fleiß kein Preis
Błądzenie jest rzeczą ludzką – Irren ist menschlich
Cel uświęca środki – Der Zweck heiligt die Mittel
Cicha woda brzegi rwie – Stille Wasser sind tief
Co kraj, to obyczaj – Andere Länder, andere Sitten
Co możesz zrobić jutro, zrób dziś – Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen
Co się odwlecze, to nie uciecze – Aufgeschoben ist nicht aufgehoben
Co z oczu, to i z serca. – Aus den Augen, aus dem Sinn
Co za wiele, to niezdrowo – Allzuviel ist ungesund
Czas jest najlepszym lekarzem – Die Zeit heilt alle Wunden
Czas pokaże – Kommt Zeit, kommt Rat
Czas to pieniądz – Zeit ist Geld
Ćwiczenie czyni mistrzem – Übung macht den Meister
Dla chcącego nic trudnego – Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg
Do odważnych świat należy – Dem Mutigen gehört die Welt
Do trzech razy sztuka – Aller guten Dinge sind drei
Gdzie kucharek sześć tam nie ma co jeść. – Viele Köche verderben den Brei.
Głową muru nie przebijesz – Mit dem Kopf kommt man nicht durch die Wand
Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie – Wie du mir, so ich dir
Jak się powie A, to trzeba też powiedzieć – Wer A sagt, muss auch B sagen
Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz – wie man sich bettet, so liegt man
Jaka praca, taka płaca – Wie die Arbeit, so der Lohn
Każda potwora znajdzie swego amatora – Jeder Topf findet seinen Deckel
Każdy jest kowalem swego szczęścia – Jeder ist seines Glückes Schmied
Każdy medal ma dwie strony – Jedes Ding hat zwei Seiten
Każdy początek jest trudny – Aller Anfang ist schwer
Kłamstwo ma krótkie nogi – Lügen haben kurze Beine
Kto pierwszy, ten lepszy – Wer zuerst kommt, mahlt zuerst
Kto powiedział a musi powiedzieć b – Wer A sagt, muss auch B sagen
Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje – Morgenstunde hat Gold im Munde
Lepiej późno niż wcale – Besser spät als nie
Mądry Polak po szkodzie – Aus Schaden wird man klug
Miłość jest ślepa – Liebe macht blind
Mistrzem nikt się nie rodzi – Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.
Miłość jest najlepszym lekarstwem – Liebe ist die beste Medizin
Mowa jest srebrem, a milczenie złotem – Reden ist Silber, Schweigen ist Gold
Nauka to potęgi klucz – Wissen ist Macht
Nie chwal dnia przed zachodem słońca – Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben
Nie szata czyni człowieka, lecz człowiek szatę – Kleider machen Leute
Nie wszystko złoto, co się świeci – Es ist nicht alles Gold, was glänzt
Nie wywołuj wilka z lasa – Man soll den Teufel nicht an die Wald malen
Nieszczęścia chodzą parami – Ein Unglück kommt selten allein
Okazja czyni złodzieja – Gelegenheit macht Diebe
Oko za oko, ząb za ząb – Auge um Auge, Zahn um Zahn
Pieniądz rządzi światem – Geld regiert die Welt
Po deszczu jest słońce – Auf Regen folgt Sonne
Porządek musi być – Ordnung muss sein
Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie – Freunde erkennt man in der Not
Przeciwieństwa lubią się przyciągać – Gegensätze ziehen sich an
Przez żołądek do serca – Liebe geht durch den Magen
Przyjaciół poznaje się w biedzie – In der Not erkennt man den Freund
Stara miłość nie rdzewieje – Alte Liebe rostet nicht
Szczęśliwi czasu nie liczą – Dem Glücklichen schlägt keine Stunde
Ściany mają uszy – Die Wände haben Ohren
Śmiech to zdrowie – Lachen ist gesund
Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni – Wer zuletzt lacht, lacht am besten
W zdrowym ciele zdrowy duch – Ein gesunger Geist in einem gesunden Körper
Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu – Alle Wege führen nach Rom
Wszystko dobre, co się dobrze kończy – Ende gut, alles gut
Wszystko w swoim czasie – Alles hat seine Zeit
Wyjątek potwierdza regułę – Die Ausnahme bestätigt die Regel
Zakazany owoc najlepiej smakuje – Verbotene Früchte schmecken am besten

Konkurs przysłów niemieckojęzycznych

Name: ...........................................................
Klasse: .......................................

I. Dokończ przysłowie:

1. Was du heute kannst besorgen, ..................................................................................................... .
2. Wie man sich bettet, ...................................................................................................................... .
3. Wer A sagt, .................................................................................................................................... .
4. Reden ist Silber, ............................................................................................................................. .
5. Jeder Topf ...................................................................................................................................... .
6. Es ist noch kein Meister ................................................................................................................ .
7. Der Zweck ..................................................................................................................................... .
8. Andere Länder, .............................................................................................................................. .

II. Napisz początek przysłowia:

1. ..........................................................................................., lacht am besten.
2. ..........................................................................................., schmecken am besten.
3. ..........................................................................................., mahlt zuerst.
4. ..........................................................................................., so ich dir.
5. ..........................................................................................., da ist auch ein Weg.
6. ........................................................................................... kommt beim Essen.
7. ..........................................................................................., kommt Rat.
8. ............................................................................................ alle Wunden.
III. Uzupełnij brakujący wyraz:

1. ...................... ziehen sich an.
2. Die Ausnahme ..................... die Regel.
3. .................................. schlägt keine Stunde.
4. Alle guten ................... Dinge sind drei.
5. ............................... ist nicht aufgehoben.
6. In der Not ...................................... den Freund.
7. Auf Regen ...................... Sonne.
8. .................................... hat Gold im Munde.
9. ................................... ist die beste Medizin.
10 .................................... haben Ohren.
11. ...................................... in einem gesundem Körper.

IV. Przetłumacz na język niemiecki:

1. Co z oczu, to i z serca.
..........................................................................................................................................................................
2. Nie chwal dnia przed zachodem słońca.
..........................................................................................................................................................................
3. Wszystko dobre, co się dobrze kończy.
..........................................................................................................................................................................
4. Oko za oko, ząb za ząb.
..........................................................................................................................................................................
5. Każdy medal ma dwie strony.
..........................................................................................................................................................................
6. Cicha woda brzegi rwie.
..........................................................................................................................................................................

7. Błądzenie jest rzeczą ludzką.
..........................................................................................................................................................................
8. Przez żołądek do serca.
..........................................................................................................................................................................
9. Nauka to potęgi klucz.
..........................................................................................................................................................................
10. Lepiej późno niż wcale.
..........................................................................................................................................................................
11. Ćwiczenie czyni mistrza.
..........................................................................................................................................................................

V. Przetłumacz na język polski:

1. Man soll den Teufel nicht an die Wald malen.
..........................................................................................................................................................................
2. Aus Schaden wird man klug.
..........................................................................................................................................................................
3. Wie die Arbeit, so der Lohn.
..........................................................................................................................................................................
4. Ohne Fleiß kein Preis.
..........................................................................................................................................................................
5. Dem Mutigen gehört die Welt.
..........................................................................................................................................................................
6. Allzuviel ist ungesund.
..........................................................................................................................................................................
7. Es ist nicht alles Gold, was glänzt.
.........................................................................................................................................................................

VI. Odpowiedz na pytania w języku niemieckim:

1. Was hat seine Zeit?
..........................................................................................................................................................................
2. Was muss sein?
..........................................................................................................................................................................
3. Was regiert die Welt?
..........................................................................................................................................................................
4. Was kommt selten allein?
..........................................................................................................................................................................
5. Was macht Diebe?
..........................................................................................................................................................................
6. Was rostet nicht?
..........................................................................................................................................................................
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.