Katalog

Agnieszka Bykowska , 2016-10-13
Mierzewo

Lekcja wychowawcza, Regulaminy

Program jednodniowej wycieczki Kórnik Rogalin

- n +

Agnieszka Bykowska
Program jednodniowej wycieczki do Kórnika i Rogalina dla klas IV- VI

Cel główny:

Celem wycieczki jest poznanie rejonu, jego środowiska naturalnego oraz zabytków kultury i historii przez zwiedzanie Muzeum w Kórniku i Rogalinie, Arboretum Kórnickiego

Cele pośrednie:

- Praktyczne stosowanie wiedzy – łączenie wybranych pojęć z historii i sztuki ze zwiedzanymi obiektami : zamkiem i powozownią w Kórniku oraz Pałacem i powozownią w Rogalinie.
- Poznanie najwybitniejszych dzieł sztuki malarstwa polskiego i europejskiego poprzez zwiedzanie galerii malarstwa w Rogalinie.
- Poznanie okazów flory w Arboretum w Kórniku oraz Polany Zabytkowych Dębów w Rogalinie.
- Poznanie historii regionu podczas prelekcji w czasie rejsu po jeziorze Kórnickim.
- Rozpoznawanie i korzystanie z oznakowań na szlakach i w zwiedzanych obiektach.
- Kształtowanie odpowiedniego zachowania w miejscach publicznych ( muzeum, arboretum, restauracja)
- Współdziałanie w zespole- pomoc osobom z mniejsza sprawnością fizyczną

Planowane efekty:

- Uczniowie znają legendę o Białej Damie, znają główne zabytki Kórnika i Rogalina.
- Uczniowie poznają wybrane gatunki flory Arboretum Kórnickiego
- Uczniowie rozpoznają wybrane działa malarstwa polskiego i europejskiego.
- Potrafią połączyć zwiedzane obiekty z postaciami historycznymi ( Kórnik – Działyńscy , Zamoyscy), ( Rogalin – Kazimierz Raczyński)
- Uczniowie przestrzegają zasad zachowania
- Uczniowie potrafią poruszać się po wyznaczonych trasach
- Uczestnicy współpracują ze sobą i z przewodnikiemDziałania umożliwiające osiągnięcie celów

CEL DZIAŁANIE ODPOWIEDZIALNI
Poznawanie zabytków Kórnika i Rogalina - spacer po Kórniku i Rogalinie
- Wizyta w zamku w Kórniku i pałacu w Rogalinie oraz w powozowniach
- rozmowa z uczniami na temat zwiedzanych obiektów - Kierownik wycieczki

- Kierownik wycieczki ,
Przewodnik

- Uczestnicy
Poznanie charakterystycznych cech krajobrazu i historii - spacer po Arboretum Kórniku ,poznawanie okazów flory
- spacer po Dolinie zabytkowych Dębów i ogrodzie francuskim w Rogalinie
- rejs statkiem po jeziorze Kórnickim i wysłuchanie historii regionu podczas prelekcji
- Rozmowy z uczniami o wrażeniach po powrocie z wycieczki
- Przewodnik,
Kierownik wycieczki ,
Opiekunowie
Kierownik wycieczki
Opiekunowie


Kierownik wycieczki
Opiekunowie


Uczestnicy


Formy ewaluacji:

Ewaluacja bieżąca- rozmowy podczas trwania wycieczki, w czasie jazdy autokarem
Ewaluacja sumująca- wykonanie prezentacji multimedialnej z wykonanych zdjęć i materiałów
uzyskanych w czasie wycieczki. Prezentacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.
Regulamin wycieczki do Kórnika i Rogalina

Oświadczam, że podczas trwania wycieczki szkolnej do Kórnika i Rogalina będę przestrzegać następujących zasad:
1. W autokarze zajmuję miejsce wyznaczone przez opiekuna. Stosuję się do wszystkich poleceń kierowcy.
2. bezzwłocznie informuje opiekunów o złym samopoczuciu swoim lub innych uczestników wycieczki.
3. W zwiedzanych obiektach bezwzględnie stosuję się do zaleceń przewodnika, kierownika wycieczki oraz opiekunów.
4. właściwie zachowuję się w zwiedzanych obiektach
5. Nie oddalam się od grupy.
6. Nie łamię gałęzi, nie niszczę przyrody oraz nie zaśmiecam Arboretum.
7. W czasie rejsu statkiem nie wychylam się za burtę. Bezwzględnie respektuję wszystkie polecenia kapitana jednostki.
8. Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych, o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych natychmiast informuję opiekunów.
9. Dbam o dobrą atmosferę w grupie.
10. Dbam o właściwy ubiór i zachowanie w zwiedzanych obiektach. Stosuję się do wszystkich poleceń np.: założenie obuwia ochronnego w zamku w Kórniku.
11. Bezwzględnie przestrzegam zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających.
W przeciwnym razie zostaną wobec mnie wyciągnięte konsekwencje tj. obniżenie oceny z zachowania, poinformowanie dyrekcji szkoły, rodziców oraz odpowiednich służb policji i pogotowia. Rodzice poniosą odpowiedzialność finansową za wezwanie karetki i policji.


Podpis ucznia


Ze względu na bezpieczeństwo mojego dziecka podczas wycieczki akceptuję regulamin i przyjmuje do wiadomości, że moje dziecko zapoznało się z nim i zobowiązało się go przestrzegać . Ponadto oświadczam, że za szkody materialne spowodowane przez moje dziecko w trakcie trwania wycieczki ponoszę odpowiedzialność finansową.
Podpis rodziców
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.