Katalog

Agnieszka Bykowska , 2016-10-13
Mierzewo

Pedagogika, Ćwiczenia

Zabawy integracyjne

- n +


Agnieszka Bykowska
Grupa 1 Edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne

ZABAWY INTEGRACYJNE


ZABAWA I
Nazwa zabawy: Kipi mleko
Wiek: Klasa I
Cele: Poznanie przez dzieci swoich imion
Integracja grupy
Określenie kierunków prawa-lewa strona
Przebieg:
Dzieci siadają w kole. Jedno dziecko wytypowane przez prowadzącego siada w środku koła. Wskazuje ono na wybranego przez siebie rówieśnika mówiąc „w domu kipi mleko”. Zanim skończy mówić, wybrana osoba musi powiedzieć imię dziecka siedzącego po prawej. Jeśli się pomyli lub nie odpowie idzie do środka i dalej prowadzi zabawę.

ZABAWA II

Nazwa zabawy: Zatrute jabłko
Wiek: Klasa I - III
Cele: Integracja grupy
Koordynacja ruchowa
Przebieg zabawy:
Miejsce, przybory: Sporo wolnej przestrzeni, piłeczka do tenisa ziemnego.

Uczestnicy: Dowolna liczba uczestników powyżej 8 lat.Dzieci siadają w kole twarzami do środka. Przekazują między sobą zatrute jabłko, czyli piłkę tenisową z ręki do ręki. Piłki nie wolno rzucać. Prowadzący zamyka oczy i po odczekaniu chwili woła "stop!". Dziecko, które w tym momencie będzie trzymało w rekach piłkę, wypada z gry. Gra trwa do momentu, aż zostanie jedno dziecko, które będzie zwycięzcą.

Po wypadnięciu z gry dziecka, należy wypełnić po nim lukę zacieśniając krąg. Dzieci, które odpadły z gry nie powinny zostać bez zajęcia. Należy więc zaproponować im np. podskakiwanie, aby pozbyły się "trucizny", do momentu, aż prowadzący nie zawoła "stop"


ZABAWA III
Nazwa zabawy: W fantastycznej krainie
Wiek: Klasa I - III
Cele: Integracja grupy
Koordynacja ruchowa
Rozbudzanie wyobraźni dzieci
Przebieg zabawy:
Prowadzący wymyśla krainę np. liliputów, olbrzymów, myszek itp. i krótko o niej opowiada dzieciom. Następnie opisuje pojazd, jakim wraz z dziećmi uda się to przedstawionej krainy. Dzieci naśladują ruchy prowadzącego.
Kiedy wszyscy udadzą się do wyimaginowanej krainy, należy się odpowiednio przywitać. Prowadzący wymyśla sposób przywitania się w nowej krainie, np. uszami, kolanami itp.
Kiedy wszyscy się ze sobą przywitają w określony sposób, następuje zmiana. Jedno z dzieci przejmuję rolę prowadzącego i zabiera innych do swojej wyimaginowanej krainy.

W trakcie zmiany to prowadzący decyduję, które dziecko przedstawi pomysł na nową krainę. Jeśli nie będzie ochotników, powinien wskazać któreś dziecko. Zabawa powinna trwać ok 10 min.
ZABAWA IV
Nazwa zabawy: Tajemniczy woreczek
Wiek: Klasa I - III
Cele: Integracja grupy
Koordynacja ruchowa
Rozwijanie kreatywności u dzieci
Potrzebne materiały: woreczek z grochem
Przebieg zabawy:
Dzieci stają w kole zwróceni twarzami do siebie. Prowadzący podaje woreczek z grochem, który uczestnicy przekazują sobie tak, jakby ten przedmiot był: bardzo ciężki, gorący, lekki, kruchy, cuchnący, lepki itp. Prowadzący zmienia polecenia po każdej rundzie.

ZABAWA V
Nazwa zabawy: Szalony taniec
Wiek: Klasa I - III
Cele: Integracja grupy
Koordynacja ruchowa
Rozwijanie kreatywności u dzieci
Rozwijanie umiejętności rytmicznych dzieci
Potrzebne przedmioty: kapelusz lub inny dowolny rekwizyt, odtwarzacz muzyki
Przebieg zabawy:
Prowadzący włącza taneczną muzykę i ustawia się wraz z dziećmi w kręgu. Ubiera on na głowę kapelusz i zaczyna teatralnie tańczyć. Inne dzieci naśladują taniec prowadzącego. Po paru chwilach prowadzący przekazuje kapelusz pierwszemu dziecku w kręgu po prawej stronie. Od tej pory to dziecko wciela się w rolę prowadzącego i wymyśla swój układ tańca, który inni naśladują. Znów po paru chwila przekazuje kapelusz dalej.
Kiedy kapelusz wróci do prowadzącego, zabawa się kończy.

ZABAWA VI
Nazwa zabawy: Pułapka na myszy
Wiek: Klasa I - III
Cele: Integracja grupy
Koordynacja ruchowa

Przebieg zabawy:
Dzieci dobierają się w dwie grupy o podobnej liczbie uczestników. Pierwsza grupa, trzymając się za ręce (ręce wysoko uniesione do góry), stoi w kole i tworzy „pułapkę na myszy", zbudowaną z dzieci z drugiej grupy . Na sygnał „pułapka otwarta”, myszki biegają swobodnie po pułapce. Na sygnał prowadzącego pułapka się zamyka (ręce opuszczone i przysiad) i więzi myszki, które nie zdążyły opuścić pułapki. Po kilkakrotnym powtórzeniu zabawy grupy zamieniają się rolami.


Literatura

Andrychowska-Biegacz Jadwiga, Gry i zabawy rozwijające dla dzieci młodszych : 50 przykładów zajęć do praktycznego wykorzystania, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2006.
Jałowiec Agnieszka, Wielka księga gier i zabaw, Wydawnictwo "Jedność", Kielce 2002.
Napierała Marek P., Zbiór zabaw i gier ruchowych, Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2001.
Nawara Henryk, Urszula Nawara, Gry i zabawy integracyjne, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław 2003.
Rościszewski Mieczysław, Gry i zabawy towarzyskie - wskazówki do przyjemnego i użytecznego spędzenia czasu w domu i po za domem, Wiedza Powszechna, Warszawa 1991.
Vopel Klaus W., Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. Cz. 1, Wydawnictwo "Jedność", Kielce 2009.
Vopel Klaus W., Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. Cz. 2, Wydawnictwo "Jedność", Kielce 2009.
Wieman Maria, A czy wy tak potraficie? - piosenki, zabawy i tańce dla dzieci w wieku 3-7lat,Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1988.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.