Katalog

Maciej Bydołek, 2016-10-13
piła

Zajęcia artystyczne, Program nauczania

PROGRAM AUTORSKI ZAJĘĆ PLASTYCZNO - TECHNICZNYCH W KL. I -III

- n +

,,Poznaję,

tworzę,

doświadczam".

Program autorski
zajęć plastyczno -technicznych
autor : Maciej Bydołek


Moja praktyka edukacyjna oraz wieloletnie obserwacje różnych środowisk dzieci i młodzieży nasuwają wniosek, iż wielką popularnością wśród uczniów cieszą się niezmiennie sztuki plastyczne. Mają one szczególne powodzenie wśród dzieci z pierwszego etapu edukacyjnego. Niestety ograniczony czas zajęć plastycznych, a także marginalne traktowanie tej formy aktywności dziecka przez nauczycieli, skutkuje brakiem rozwoju i zainteresowań plastycznych uczniów, co często zaprzepaszcza wrodzoną wrażliwość i zdolności twórcze dzieci.
Aby przeciwdziałać takim zjawiskom, postanowiłem stworzyć własny program autorski i w oparciu o niego poprowadzić zajęcia koła plastyczno - technicznego dla uczniów klas II -III. Ja wcześniej wspomniałem dzieci na wczesnym etapie edukacyjnym wykazują duże zainteresowanie plastyką oraz dziedzinami jej pokrewnymi, niejednokrotnie wykazując się przy tym dużą inwencją własną i kreatywnością. Chętnie poddają się działaniom twórczym w dziedzinie plastyki, które opierają się na spontaniczności i drzemiących w nich emocjach. Traktują to nierzadko jako sposób odreagowania drzemiących w nich emocji, a także wyrażenia własnych uczuć.

Spis treści:

I . Założenia programu.

II. Cele edukacji plastycznej.

III. Metody i formy pracy.

IV. Materiały i środki dydaktyczne.

V. Pomiar osiągnięć.

VI. Ewaluacja realizacji programu.

VII. Plan pracy zajęć plastyczno - technicznych.


I. Założenia programu

Głównym założeniem programu jest rozwijanie zainteresowań plastyczno - technicznych dzieci, ich zdolności oraz konstruktywne spędzanie czasu wolnego. Treści zawarte w programie ułożone są z uwzględnieniem różnych okoliczności (świąt, pór roku oraz zainteresowań uczniów). Program zawiera również tematy związane z dziedziną modelarstwa, a także ekologią, polegających na wykorzystaniu w pracach plastycznych surowców wtórnych (,,Rolka w sztuce"). Zajęcia obywają się w wymiarze 2 godzin tygodniowo.
Wykorzystywanie na zajęciach nowych, ciekawych i oryginalnych zadań i technik plastycznych.
Stworzenie atmosfery sprzyjającej pracy twórczej, w szczególności zaspokojeniu potrzeb bezpieczeństwa, akceptacji i uznania.
Organizowanie zajęć w budynku szkoły oraz w plenerze, wykorzystując walory krajobrazowe.
Zajęcia mają charakter zabawowy. Ekspresja plastyczna dziecka jest spontaniczna i wynika bezpośrednio z jego przeżyć, spostrzeżeń wyzwalając wyobraźnię i fantazję. Zabawowa forma pracy zachęca uczniów do udziału w zajęciach, równocześnie daje dużo radości i satysfakcji. Przy okazji różnych zabaw plastycznych uczeń może ugruntowywać i poszerzać wiedzę z dziedziny plastyki zdobytą w trakcie programowych zajęć. Członek kółka plastyczno - technicznego uczestnicząc w zajęciach rozładowuje tkwiące w nim napięcie, negatywne emocje, wykazując przy tym duże zaangażowanie i aktywność.

II. Cele edukacji plastyczno - technicznej.

1/ Rozwijanie zainteresowań i zdolności plastyczno -technicznych uczniów, możliwości swobodnego wyrażania wrażeń i uczuć w swojej twórczości,
3/ Poznawanie nowych technik plastycznych,
4/ Poznawanie różnych rozwiązań technicznych związanych z konstruowaniem, łączeniem elementów oraz własnościami różnych materiałów.
5/ Wspomaganie rozwoju emocjonalnego i motywowanie do samodzielnych rozwiązań twórczych,
6/ Rozwijanie twórczej wyobraźni i wrażliwości estetycznej,
7/ Rozwijanie sprawności manualnej i percepcyjnej,
8/ Wzbogacanie wiedzy z zakresu sztuk plastycznych,
9/ Doskonalenie umiejętności obserwacji i zauważania piękna w przyrodzie i bogactwa barw w naturze,
10/ Rozwijanie umiejętności łączenia sztuk plastycznych z muzyka i literaturą, dostrzegania elementów wspólnych,
11/ Wspomaganie dziecka w zakresie jego funkcjonowania w zespole,
12/ Rozwijanie odpowiedzialności i umiejętności planowania działań,

III. Metody i formy pracy.
Podczas zajęć stosowane są metody działania praktycznego, zabaw dydaktycznych oraz pokazu i obserwacji. Formy aktywności indywidualnej, grupowej czy zbiorowej stosowane przy realizacji programu mają w jak największym stopniu zaspokoić potrzeby dzieci, rozwijać indywidualne zdolności oraz zainteresowania. Ich zadaniem jest wspólne planowanie pracy przez uczniów z uwzględnieniem ich różnych potrzeb i możliwości.

IV. Materiały i środki dydaktyczne.

Materiały.

Farby plakatowe, akwarelowe, kredki świecowe, pastelowe, miękki ołówek, plastelina, stemple wykonane z ziemniaka, korka, gąbki, zmiętej gazety, papier kolorowy, bibuła gładka ,liście świeże, ususzone, nasiona, ziarna, arkusze szarego papieru, pasta do zębów, suszone kwiaty, gałązki, trawy, klej, nożyczki, pasta do zębów, materiały tekstylne o różnej fakturze, mydło, nożyk, sznurek lub włóczka w różnym kolorze, rolki po papierze oraz inne surowce wtórne (butelki, zakrętki), drewniane modele zwierząt

Środki dydaktyczne.

Albumy z reprodukcjami dzieł sztuki – malarstwa, rzeźby, o tematyce przyrodniczej, wiersze, muzyka, filmy.

V. Pomiar osiągnięć

Dzieci będą miały możliwość wypowiedzenia się na temat swojej pracy oraz otrzymają informacje zwrotne od nauczyciela. Prace omawiane będą wspólnie z uczestnikami kółka na bieżąco, w trakcie i po wykonaniu zadania plastycznego. Nauczyciel zwróci uwagę na pomysłowe, ciekawe, oryginalne rozwiązania tematu. Celem wspólnego omawiania prac jest przygotowanie dzieci do samodzielnego myślenia, do umiejętności przedstawiania własnego sposobu widzenia rzeczy i stosunku do nich. Przy wspólnej ocenie prac uwaga dzieci zostanie skierowana w kierunku stopnia realizacji postawionych celów, oryginalności wykonania zadania plastycznego oraz na ogólny artystyczny wyraz wytworu plastycznego.

VI. Ewaluacja realizacji programu.
W podsumowaniu programu wykorzystana będzie:
1/ opinia uczestników koła w postaci ankiety badającej stopień zadowolenia uczestników
i z przeprowadzonych zajęć,
2/ analiza osiągnięć grupy i osiągnięć indywidualnych,
3/ dyskusja z grupą w zajęciach podsumowujących, co się udało, a czego nie udało się zrealizować i dlaczego.
VII. Plan pracy zajęć plastyczno - technicznych.

TERMIN REALIZACJI TEMATY I TECHNIKI DO WYKORZYSTANIA
WRZESIEŃ • ,,Worek wakacyjnych wspomnień" - wyklejanie konturu kolorowym metodą wydzieranki.
• ,,Moja wakacyjna przygoda" -malowanie farbami plakatowymi
• ,, Szkolny przybornik" - wykonanie stojaka na przybory (kredki, flamastry) z rolki po papierze.
• ,,Nadeszła jesień " - wykonanie kompozycji z jesiennych liści.
PAŹDZIERNIK
• „Jesienne drzewa”- stemplowanie, odciskanie śladu dłoni na kartonie, ozdabianie odcisków fragmentami liści, poznawanie barw podstawowych, pochodnych, dopełniających.
• „Grzyby jadalne i trujące” – forma przestrzenna, technika mieszana, orgiami, wycinanka, wydzieranka
• Tworzenie kompozycji przestrzennej przedstawiającej postacie, zwierzęta przy wykorzystaniu darów jesieni, papierowych rolek oraz wykałaczek ,,Jesień w sztuce”- poznawanie najsłynniejszych dzieł w dziedzinie sztuk plastycznych; oglądanie reprodukcji, albumów.
• ,,Pamiętamy" -wykonywanie stroików z liści, kwiatów i gałązek oraz świec na cmentarz dla bliskich którzy odeszli.
• ,,Halloweenowa maska" - wykonanie maski i ozdabianie jej kolorowym papierem.
LISTOPAD • „Jesienny pejzaż” wykonane techniką collage
• „Symbole narodowe”- rysowanie pastelami lub grafity techniką frottage,
• „Zwierzaki- kamieniaki”- malowanie kamieni, farbą plakatową.
• ,,Andrzejkowe wróżby" - wykonanie wróżb andrzejkowych.
GRUDZIEŃ • ,, Mikołajkowy worek" - wykonanie formy przestrzennej worka wraz z umieszczonymi w nim prezentami
• „Zimowe zabawy”- wykonanie pracy techniką collage- tworzenie kompozycji poprzez łączenie różnych materiałów.
• „Choinkowa gałązka” - rysowanie ołówkiem i gumką.
• „Ekologiczna choinka”- wykonanie ozdób choinkowych z wykorzystaniem różnych materiałów odpadowych ( papierowych rolek oraz innych surowców wtórnych).
STYCZEŃ
• „ Wazon dla babci" - oklejanie butelek w różnym kształcie kolorową plasteliną.
• „Zimowa aura”- malowanie pastą do zębów na niebieskiej powierzchni.
• ,, Rzeźbimy w lodzie i śniegu" -wykonanie kompozycji przestrzennej w plenerze z wykorzystaniem śniegu i lodu.
• „Rozdmuchany obrazek”- praca plastyczna, rozdmuchiwanie plam z kolorowej farby przy pomocy słomki.

LUTY • „Zimowe pejzaże”- wykonane techniką „mokre w mokrym”
• „Kartka walentynkowa”- tworzenie kompozycji płaskiej z wykorzystaniem ozdób z kolorowego papieru
• „Karnawałowe maski”- wycinanie i składanie elementów według wzoru
MARZEC • ,,Kwiatek dla kobiet" - wykonanie kwiatka z wykorzystaniem rolki po papierze.
• ,,Zwiastuny wiosny " - wykonanie kompozycji przy wykorzystaniu wyklejania powierzchni nasionami i ziarnami.
• ,,Wianek pani Wiosny”- wykonanie wianka techniką origami
• „Miasto nocą”- wydrapywanka na podkładzie z pasteli.
KWIECIEŃ • „Wielkanocna pisanka”- wykonanie formy przestrzennej z masy papierowej z użyciem balonów. Ozdabianie pisanek różnymi technikami
• „Kwitnący sad”- technika mieszana, papieroplastyka, malowanie farbami
• „Wiosenna łąka”- wykonanie techniką woskowe obrazki
MAJ
• „Naszyjnik dla Mamy”- wykonanie naszyjników na wzór afrykańskiej biżuterii; ozdabianie mazakami makaronu (różne wzory) i nawlekanie na sznurek.
• „Laurka dla mamy”- wykonana techniką rzeźbienia w mydle (płaskorzeźba).
• ,,Odwiedziny w ZOO" -wykonywanie drewnianych modeli zwierząt ( wyciskanie elementów, obróbka, sklejanie wg schematu, malowanie). Wykonywanie makiet przedstawiających ich środowisko naturalne z użyciem różnych materiałów.
• ,,Podróże, podróże..." - wykonanie różnych środków lokomocji (lokomotywa, samochód, samolot) z surowców wtórnych.
CZERWIEC
• „Lornetka dla taty”- prezent dla taty, wycinanko-składanka
• „Szkatułka na wakacyjne skarby”- wykonanie przestrzennej formy użytkowej
• „Mój przyjaciel”- lepienie z plasteliny (forma pół przestrzenna) na podkładce styropianowej.
• „Posypywane obrazki”- rysowanie klejem w sztyfcie, wykorzystanie naturalnych materiałów, np. piasek, kasza, sól.
• „Czapka przeciwsłoneczna”- wykonanie formy użytkowej z gazety techniką orgiamiWyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.