Katalog

Agnieszka Bykowska , 2016-11-23
Mierzewo

Filozofia i etyka, Konspekty

Boże slowa na ściezkach naszego życia - konspekt katechezy

- n +

Szkoła: Społeczne Gimnazjum im. Olgierda Brzeskiego w Grzybowie
Klasa: I b gimnazjum
Temat : Boże słowa w naszej codzienności.
Nauczyciel prowadzący: Agnieszka Bykowska
Cel:
- Uczeń zna przypowieść o siewcy i potrafi odnieść ją do skupienia rekolekcyjnego
- Uczeń rozumie , jaki jest cel i sens Światowych Dni Młodzieży 2016
- Uczeń zna logo i hymn ŚDM Kraków 2016
Metody:
Rozmowa kierowana, burza mózgów praca w grupach, praca plastyczna,
Środki dydaktyczne:
Karty pracy, podręcznik, przybory plastyczne, krzyżówka, kserokopie logo i hymnu
Przebieg zajęć
1. Modlitwa wstępna Odczytanie Mt 13,3-8.18-23
2. Krótkie przypomnienie poprzedniej katechezy o Wielkim Poście . Krzyżówka.
3. Rozmowa kierowana na temat znaczenia usłyszanych słów z Pisma Świętego
4. Uczniowie metodą burzy mózgów określają co jest istotą rekolekcji
5. Praca w grupach – przygotowanie plakatu informującego o najbliższych rekolekcjach wielkopostnych.
6. Omówienie celu i znaczenia Światowych Dni Młodzieży 2016 w Krakowie oraz uświadomienie uczniom jak ważne jest dobre przygotowanie każdego z nas do tego wydarzenia .
7. Prezentacja logo i hymnu ŚDM Kraków 2016
8. Wykonanie emblematu identyfikującego daną grupę podczas uroczystości w Krakowie.
9. Modlitwa końcowa: Modlitwa w intencji ŚDM 2016
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.