Katalog

Ewa Chylińska, 2016-12-16
Płock

Zajęcia przedszkolne, Ćwiczenia

Propozycje zabaw dla grupy utrwalające schemat ciała

- n +

Czy znam części ciała?
Dzieci stoją zwrócone twarzą do środka koła, odległość między nimi na odległość wyciągniętych ramion. Prowadzący wymienia najpierw pojedynczo nazwy części ciała
i różnych, organów, a dzieci je wskazują. Następnie podaje polecenie o charakterze złożonym, angażujące współ¬działanie różnych części i ich kojarzenie np. wskaż prawą ręka lewe oko, chwyć prawą ręką lewą kostkę, podnieś lewą rękę i prawą nogę itd.

Jestem twoim odbiciem
Dzieci dobrane parami, w każdej parze oznaczone są jedynki i dwójki. „Jedynki" wykonują różnego rodzaju ruchy, które starają się naśladować „dwójki”. Ruchy muszą być płynne i urozmaicone. Następnie pary zwrócone są twarzą do siebie, stykają się lekko dłońmi, „jedynki” są inicjatorkami ruchów, a „dwójki” starają się tylko nadążyć za
ruchami pary zwróconej twarzą do siebie - dłonie oddalone od siebie, ruchy wykonywane są jedynie poprzez obserwację partnera.

Kapryśny kolega
Dwaj grający siedzą zwróceni do siebie twarzami. Każdy z nich ma kapelusz. Prowadzący grę oznajmia, że gracz siedzący naprzeciwko niego, ma starać się jak najszybciej wykonać ruch przeciwny do tego, jaki on robił. Jeśli gracz pomyli się -
daje fant.

Próba na kierowcę
Na sygnał prowadzącego każdy ma równocześnie czubkiem buta prawej nogi rysować na podłodze koło, poruszając nogą w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, prawą ręką wykonać ruch kolisty (rysować w powietrzu koło) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Kipiący czajnik
Uczestnicy zabawy stają w szerokim kręgu. Każdy z nich kładzie lewą dłoń na piersi w okolicy żołądka, prawą na czubku głowy. Na sygnał prowadzącej zabawę, każdy zaczyna lewą dłonią gładzić się po piersi powolnym ruchem kolistym, a prawą - równocześnie - szybko, lekko poklepuje się po głowie. Kto potrafi to wykonać ma doskonale rozwiniętą zdolność koordynacji ruchów.

Przekładamy piłkę
Przed zabawą dzieci ustawiają się w rozsypce, stoją w małym rozkroku, ręce unoszą nad głową i przekładają piłkę z lewej do prawej ręki. W Czesie ćwiczenia ciężar ciała przenosimy z lewej nogi na prawą wykonują skłon w bok.

Na plaży
Leżenie przodem ze wsparciem na przedramionach. Piłkę turlamy po podłodze z ręki lewej do prawej i na odwrót.

Próba orkiestry
Dzieci siedzą przy dużym stole. Każdy kładzie na krawędzi stołu palce wskazujące obu rak. Na sygnał prowadzącego grę wszyscy mają palcem lewej ręki uderzyć rytmicznie w blat stołu, palcem prawej ręki przesuwać ruchem wahadłowym bez odrywania tam i z powrotem po krawędzi stołu (na szerokości 10 -15 cm). Kto wykona zadanie prawidłowo w ciągu określonego czasu - wygrywa.

Tańczy głowa, tańczą same ręce, tańczą same nogi, tańczy całe ciało
Ćwiczenie wykonywane z towarzyszeniem na przemian: raz muzyki żywej, raz wolnej. Dzieci ćwicząc, próbują różnych możliwości rozwijania ruchów w stawach: barkowym, łokciowym, nadgarstkowym, biodrowym, kolankowym i skokowym, kontrolują ruchy klatki piersiowej i kręgosłupa.

Wędrująca pięść
Ćwiczenie polega na tym, że dziecko stara się dotknąć pięścią poszczególnych partii ciała. Może zaczynać od nóg albo od głowy i przechodzi do dalszych części, przy muzyce lekkiej i wesołej. „Powitanie ciała” dziecko wykonuje prawą i lewą ręką.

Aktorzy
Dzieci stoją na obwodzie koła, twarzą zwrócone do środka. Jedno dziecko wykonuje szereg różnych ruchów, naśladujących różne znane czynności lub sytuacje. Dzieci najpierw dokładnie obserwują prowadzącego zabawę, a potem starają się odtworzyć jak najlepiej demonstrowane czynności. Pomysłodawca ocenia, kto dobrze wykonuje zadania i nagradza wybraną osobę przez powierzenie jej swojej funkcji.

Swobodny taniec
Dzieci tańczą, a w czasie przerwy w muzyce - przyjmują pozycję zastygłą w bezruchu. W tym ćwiczeniu można zastosować muzykę bardzo dynamiczną i znaną wszystkim dzieciom, co jest dodatkowym atutem atrakcyjności całego ruchu. W czasie przerwy w muzyce dzieci w bezruchu napinają mięśnie. Należy tu zastosować zmienność czasową muzyki. Raz dzieci dłużej tańczą, a krócej trwają w bezruchu lub krócej tańczą, a dłużej zastygają w jakieś pozycji. Ćwiczenie to powtarzamy kilka razy.

W remizie strażackiej
Ćwiczenie to można uatrakcyjnić poprzez nagrane na taśmę magnetofonową dźwięku syreny strażackiej. Każde dziecko ma obręcz imitującą samochód strażacki. Dzieci
w różny sposób „gaszą pożar”, robią to bardzo naturalnie, każde „gasi pożar” inaczej.

Ja tak - a wy tak
Dzieci stoją w półkolu. Prowadzący zapowiada: jeśli podniosę ramiona w górę -wszyscy podnoszą ręce do góry, jeśli rozłożę w bok - wszyscy zginają ręce w łokciach, jeśli jednak wyciągnę ręce w przód - wszyscy robią to samo. Kto się pomyli, odchodzi z gry. Grę można prowadzić przy muzyce lub przy śpiewie.

Ence pence
Zabawa z pokazywaniem części ciała:
Ence pence, ence pence - W której ręce, w której ręce?
Ence pence, ence pence - W lewej ręce, w prawej ręce.
Ence roga, ence roga - Która noga, która noga?
Ence roga, ence roga - Lewa noga, prawa noga.
Ence moko, ence moko - Które oko, które oko?
Ence moko, ence moko - Lewe oko, prawe oko.
Ence puszko, ence puszko - Które uszko, które uszko?
Ence puszko, ence puszko - Lewe uszko, prawe uszko.

Biją dzwony
Siad skrzyżny, prawa ręka wzniesiona w bok trzyma piłkę, lewa złożona na kolanie. Skłon ciałem w prawo i uderzenie piłką o podłogę jak najdalej, a następnie wyprost. Potem następuje zmiana ręki.

Kotki bawią się piłeczkami
Dzieci w przysiadzie podpartym, przed każdym leży piłka. Dzieci popychają piłkę raz ręką, raz głową przed sobą i idą za nią na czworakach. Na polecenie nauczycielki -prostują się.

Wiatr i wiatraki
Dzieci dobierają się czwórkami i podają prawe ręce, tworząc w ten sposób wiatrak. Jedno dziecko oznaczone szarfą to wiatr. Wiatraki obracają się tak szybko wokół własnej osi, jak szybko wieje wiatr. Gdy wiatr przestaje wiać, wiatraki zatrzymują się i zmieniają kierunek krążenia.

Kto potrafi
W staniu swobodne rzuty piłką w górę i chwyt oburącz. Ćwiczyć należy stojąc raz na lewej, raz na prawej nodze.

Huśtawka
Dzieci stoją na jednej nodze, druga ugięta w kolanie. Podnoszą w górę i zakładają kółko na stopę. Następnie poruszają stopą tak, aby kółko kręciło się stojąc raz na lewej, a raz na prawej nodze.

Tańcząca piłka
Dzieci ustawione w rozkroku. Piłka leży na podłodze przy lewej stopie. Toczymy ją kilkakrotnie rękami dookoła stopy lewej, a potem tak samo, wokół stopy prawej.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.