Katalog

Aleksandra Mikulska, 2016-12-22
Dąbrowa Górnicza

Język polski, Sprawdziany i testy

TEST ZE SŁOWOTWÓRSTWA

- n +

SŁOWOTWÓRSTWO
................................... klasa ........
1. Podkreśl wyrazy rdzenne czyli niepodzielne słowotwórczo.
stół, kwiat, książkowy, podnóżek, ukwiecić, księga, stolarz, noga, mazać, mazanie

2. Uzupełnij:
Wyraz podstawowy Wyraz pochodny Pdst. słowotwórcza formant Nazwa formantu
kalendarzyk
naukowy
przeczytać
dobroć
nadmorski

3. Zapisz wyrazy pokrewne do wyrazu „czytać”, kierując się podanymi znaczeniami.
ten, kto czyta - ...................
miejsce, w którym się czyta - ..................
pismo łatwe do odczytania - ....................
nazwa czynności czytania - .......................

4. Dopisz wyrazy podstawowe lub pochodne, wypisz zachodzące w nich oboczności:
wyraz podstawowy wyraz pochodny oboczności
leśny
dąb
mądry
nóżka
potężny

5. Od podanych nazw męskich utwórz nazwy żeńskie i wpisz je w odpowiednią kolumnę tabeli.
nazwy męskie: robotnik, aktor, sprzedawca, teściowa, wróbel, rówieśnik, król, sąsiad, dozorca, brat, fryzjer, diabeł, niewolnik, bóg, pasierb.

NAZWY ŻEŃSKIE z formantami:
-ka -ini/yni -owa -icaWyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.