Katalog

Magdalena Żyła, 2017-01-25
Tarnówka

Różne, Konspekty

KONSPEKT ZAJĘĆ OTWARTYCH NA BAZIE MATODY OŚRODKÓW PRACY - kształcenie specjalne

- n +

Czas trwania: 3 jednostki lekcyjne: funkcjonowanie w środowisku, technika.
Temat tygodnia: Zima
Temat dnia: Bałwan.

Cele główne: Rozpoznanie czynności lepienia bałwana spośród innych zabaw zimowych. Samodzielne wykonanie bałwana z ryżu i białej skarpetki.
Cele szczegółowe:
dydaktyczne:
- rozpoznawanie na rysunku bałwana
- wyodrębnienie spośród innych zabaw zimowych lepienia bałwana
- rozpoznawanie części ubioru bałwana: czapka, szalik
- prawidłowe umieszczenie na bałwanie oczu i nosa, oraz guzików
- ułożenie historyjki obrazkowej w logiczny ciąg z pomocą nauczyciela
- rozpoznawanie cyfr od 1 do 4

wychowawcze:
- budzenie radości z samodzielnego wykonania estetycznej ozdoby - zabawki
- reagowanie na polecenia nauczyciela
- próby wyciszenia zachowań niepożądanych
- dbanie o porządek w klasie

rewalidacyjne:
- skupianie uwagi na obrazkach, uwspólnianie pola uwagi (Adaś, Bartek O.)
- ćwiczenie motoryki małej i dużej
- ćwiczenie percepcji wzrokowej
- ćwiczeni koordynacji wzrokowo - ruchowej
- wydłużanie czasu koncentracji uwagi
- doskonalenie umiejętności wycinania po linii prostej
- stymulacja dotykowa; materiały sypkie, faktury materiałów

Formy pracy:
Głównie indywidualna - zróżnicowana
Zbiorowa
Metody:
- słowna - objaśnienia, instrukcje,
- oglądowa – pokaz,
-ćwiczeń praktycznych- wykonanie bałwana z ryżu i skarpetki
Pomoce:
- historyjka obrazkowa z lepieniem bałwana na karcie pracy
- zdjęcia przedstawiające zimowe zabawy w tym lepienie bałwana
- obrazek przedstawiający bałwana
- zeszyty, klej, nożyczki,
- skarpetka biała, ryż, oczka, guziki lub pompony, klej magik, szalik wycięty z polaru, kolorowe skarpetki, pojemnik plastikowy, biała nić lub gumka
Przebieg zajęć:
I .Zajęcia wstępne:
Zajęcia organizacyjno – porządkowe:
Powitanie z dziećmi
Sprawdzenie obecności – proste ćwiczenia matematyczne związane z liczeniem obecnych i nieobecnych uczniów w klasie
Ćwiczenia kalendarzowe – ustalenie nazwy dnia tygodnia, miesiąca, pory roku
Obserwacja zmian przyrodniczych i analiza stanu pogody
Zapis w zeszycie

II. Praca poznawcza - obserwacja i kojarzenie ( praca zindywidualizowana)
Przypomnienie tego, co robiliśmy na wczorajszym spacerze.
Wprowadzenie do tematu zajęć. Omówienie tego co będziemy robić na zajęciach
Głośne wymienianie zabaw na śniegu w tym lepienia bałwana. Ilustrowanie wypowiedzi zdjęciami zabaw.
Nazwanie zdjęcia z lepieniem bałwana i wyróżnienie go
Zademonstrowanie uczniom rysunku z bałwanem. Nazwanie go.(Nazwanie elementów bałwana: czapka , szalik, guziki, oczy - Stasiu i Bartek T
Wspólne ułożenie historyjki obrazkowej i jej opowiedzenie. Wycięcie elementów i wklejenie ich do zeszytów wg. kolejności

III. Ekspresja - praca w grupie
Zademonstrowanie uczniom gotowego bałwanka.
Omówienie tego co będziemy robić.
Wykonanie z pomocą nauczyciela bałwanków z wcześniej przygotowanych elementów: napełnianie bałwanków sypkim ryżem za pomocą głębokiej łyżki, związywanie, cięcie.
Wykonanie szalika i czapeczki dla bałwanka.
Przyklejanie oczu i guzików. Nazywanie tych elementów.
Ubranie bałwankowi czapeczki i szalika

IV. Zajęcia końcowe
Porządkowanie miejsca pracy przy udziale uczniów.
Podsumowanie zajęć. Pochwalenie uczniów indywidualnie za wykonaną pracę i zaangażowanie
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.