Katalog

Magdalena Żyła, 2017-01-25
Tarnówka

Różne, Konspekty

Konspekt zajęć kształcenia zintegrowanego w klasie 3C uczniów z autyzmem

- n +

Czas trwania: 45 min.
Temat tygodnia: Droga do szkoły wiosną
Temat dnia: Tulipany
Cel główny: Wyróżnienie tulipanów spośród innych wiosennych kwiatów.
Cele szczegółowe:
dydaktyczne:
- rozpoznawanie na fotografii rysunku tulipanów
- wyodrębnianie tulipanów spośród innych kwiatów( wybieranie zdjęć spośród innych)
- poznanie i utrwalenie nazwy kwiatów (Stasiu, Bartek T., Adaś)
-wdrażanie do globalnego czytania (Stasiu/ Bartek T.)

wychowawcze:
- reagowanie na polecenia nauczyciela
- próby wyciszenia zachowań niepożądanych
- dbanie o porządek w klasie

rewalidacyjne:
- skupianie uwagi na zdjęciach, uwspólnianie pola uwagi (Adaś, Bartek T, Bartek O.)
- wskazywanie wybranych zdjęć
- ćwiczenie percepcji wzrokowej
- ćwiczenia umiejętności wyodrębniania na podstawie cech wspólnych
- wydłużanie czasu koncentracji uwagi
-doskonalenie grafomotoryki

Formy pracy:
Głównie indywidualna - zróżnicowana
Zbiorowa
Metody:
- słowna - objaśnienia, instrukcje,
- oglądowa – pokaz, fotografie
-ćwiczeń praktycznych - wybieranie zdjęć tulipanów spośród innych
Pomoce:
- żywe tulipany w wazonie
- zdjęcia tulipanów i innych kwiatów
- duże kolorowe zdjęcie tulipanów
- podpisy
Przebieg zajęć:
I .Zajęcia wstępne:
Zajęcia organizacyjno – porządkowe:
Powitanie z dziećmi
Sprawdzenie obecności – proste ćwiczenia matematyczne związane z liczeniem obecnych i nieobecnych uczniów w klasie
Ćwiczenia kalendarzowe – ustalenie nazwy dnia tygodnia, miesiąca, pory roku
Obserwacja zmian przyrodniczych i analiza stanu pogody
Zapis w zeszycie

II. Zajęcia główne:
-Wprowadzenie do tematu, demonstracja tulipanów - uczniowie mogą ich dotykać, wąchać.
-głośne opisywanie przez nauczyciela cech tulipanów: zielone liście, żółte kwiaty
-Przypięcie dużego zdjęcia tulipanów na tablicy.
-Oglądanie zdjęć tulipanów ( kwiaty w podobnych kolorach).
- Podpisanie umieszczonych na tablicy tulipanów ( drukowane litery, duży napis)
- podpisanie tulipanów, których zdjęcie ma każdy z uczniów.
- wklejenie do zeszytów zdjęć z tulipanami i podpisanie ich.
Zwrócenie uwagi uczniów na napis: nauczyciel głośno odczytuje podpis, uczeń pokazuje palcem ( z pomocą nauczyciela).( uwspólnianie uwagi)
-Ćwiczenia w wyszukiwaniu tulipanów spośród innych kwiatów:
rozsypane na blacie zdjęcia ok 10 zdjęć z kwiatami wiosennymi, w tym 3 to tulipany. Uczniowie z pomocą nauczyciela wynajdują te zdjęcia( Bartek T. , Bartek O i Adaś mają tulipany w kolorze żółtym i takie same 3 zdjęcia; Stasiu ma różne zdjęcia tulipanów w kolorach zbliżonych.)
Po kolei uczniowie pracuję z nauczycielem i osobą wspomagającą.
Jeśli uczeń wykona swoje zadanie: znajdzie tulipany i wyodrębni je spośród innych kwiatów, oraz pokaże tulipany na polecenie nauczyciela może odejść od stolika.

III. Zakończenie:
Wklejenie do zeszytu zdjęć z tulipanami i podpisanie ich.
Pochwalenie pracy uczniów. Możliwość odejścia od stolika i pobawienia się.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.