Katalog

Agnieszka Bernecka, 2017-02-06
Koszalin

Joanna Fejstrowicz
Zajęcia zintegrowane, Projekty edukacyjne

Odkrywamy świat – doświadczenia i eksperymenty

- n +INNOWACJA PEDAGOGICZNA

„Odkrywamy świat – doświadczenia i eksperymenty"

AUTORKI:
mgr Agnieszka Bernecka
mgr Joanna Fejstrowicz

KOSZALIN 2016r.SPIS TREŚCI:

IDEA WIODĄCA PROGRAMU

CELE PROGRAMU

TREŚCI

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

 WARUNKI REALIZACJI

 METODY, FORMY I ŚRODKI

EWALUACJAIDEA WIODĄCA

Jednym z założeń Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego dla Szkół Podstawowych jest to, że w procesie kształcenia ogólnego należy zwrócić uwagę na rozwój ciekawości poznawczej uczniów poprzez zainteresowanie go otoczeniem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem.
Powszechnie wiadomo, iż dzieci charakteryzuje naturalna ciekawość tego, co je otacza. Najlepszym sposobem zaspokojenia naturalnej ciekawości dziecka są zabawy i eksperymenty o charakterze badawczym. Zabawy te stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dziecka. Chociaż niektóre eksperymenty wydają się trudne, bo związane z dziedzinami, takimi jak fizyka lub chemia, to dają dziecku okazję do odkrywania i zgłębiania fascynującego świata przyrody i technik.
Zajęcia będą dla dzieci okazją do odkrywania otaczającego świata, łącząc w sobie zdobywanie wiedzy przy świetnej zabawie. Dzieci będą miały okazję eksperymentować, mieszać mikstury, odkrywać zagadki. Postaramy się pokazać magię nauki i tajemnice, kryjące się w otaczającej nas rzeczywistości Na każdych zajęciach planujemy inne doświadczenia. Wszystkie eksperymenty będą zaprezentowane w sposób atrakcyjny i dostosowane do percepcji dzieci. Będziemy w praktyce wyjaśniać wiedzę z przyrody, chemii czy fizyki. Dzieci staną się badaczami i wykonają proste eksperymenty pod okiem nauczycieli.


CELE PROGRAMU

Głównym założeniem jest rozwijanie aktywności poznawczej dziecka przez organizowanie warunków do prowadzenia działań badawczych i rozwijania zainteresowań poznawczych oraz czerpania radości i satysfakcji
z uczestnictwa w życiu przyrody. Innowacja uwzględnia zagadnienia związane z przyrodą nieożywioną i dziecięcymi eksperymentami w dziedzinie techniki.
Cele:
 przeprowadzanie prostych doświadczeń, eksperymentów, obserwacji;
 pobudzanie dziecka do myślenia, poszukiwania i działania;
 kształtowanie umiejętności obserwacji, analizy i wnioskowania;
 zaciekawienie dzieci zachodzącymi zjawiskami w otaczającym ich świecie;
 kształtowanie umiejętności stawiania hipotez i sprawdzania ich prawdziwości;
 poznawanie przyrody w aktywnym działaniu z elementami zabawy
i przeżywania;
 rozwijanie pozytywnych emocji i twórczego myślenia;
 rozwijanie zainteresowań;
 wdrażanie do współpracy w grupie;
 integracja zespołów klasowych.TREŚCI

Realizacja treści ujętych w programie zakłada rozłożenie ich
w poszczególne kręgi tematyczne:

 Kolorowe wulkany
• Dlaczego wulkany wybuchają?
- reakcja wybuchu barwionej cieczy;
- reakcja wybuchu wulkanu z masy solnej.

 Mieszanie barw
• Jak zmienić barwę kwiatów?
• Jak malować na mleku?
• Jak powstaje kolorowy deszcz?
• Jak wywołać burze w szklance wody?
• Co to jest lampa Lava?
• Jak wykonać chemiczne jojo?

 Ciecz nienewtonowska
• Jak złapać wodę, aby nie przelewała się przez ręce?
• Czy można chodzić po cieczy? Właściwości cieczy
• Co to są naczynia włoskowate?
• Dlaczego woda nie wylewa się ze szklanki odwróconej do góry dnem?
• Ile monet uda się wrzucić do pełnej szklanki?
• Co pływa, a co tonie?
• Jak tańczy olej?
• Jak wywołać deszcz?
 Magiczne jajka
• Jak z wydmuszki zrobić wirującego bąka?
• Czy skorupka jajka jest zawsze krucha?
• Jak odróżnić jajko surowe od gotowanego, świeże od nieświeżego?
• Kiedy nie można stłuc jajka?
 Balonowe eksperymenty
• Kiedy balony się odpychają?
• Jakie są właściwości ciepłego powietrza?
• Jak działa silnik rakiety?
• Jak zachowuje się balon wypełniony helem?
• Czy można przekłuć balon?
 Siła magnetyczna
• Jak działa kompas ?
• Jak działa magnes?
• Jak zrobić magnetyczny teatr?PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU
Program realizowany będzie od listopada 2016r. do czerwca 2017r. w trakcie zajęć lekcyjnych. Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu przez 60-90 minut, w sali lekcyjnej. Uczestniczyć w nich będą dzieci w młodszym wieku szkolnym, uczniowie dwóch klas (IIc, IIIc).
Podczas zajęć wykorzystane będą:
- karty pracy (karta doświadczeń)
- plansze demonstracyjne
- filmy edukacyjne, prezentacje multimedialne, zdjęcia
- różnorodne materiały potrzebne do przeprowadzania doświadczeń.

METODY, FORMY I ŚRODKI
Metoda uczenia się jest to „celowy, zaplanowany i nadający się do wielokrotnego stosowania układ działań, prowadzący do nabycia przez podmiot nowych wiadomości, umiejętności i nawyków, słowem prowadzący do nabycia nowego doświadczenia” (ż. Pietrasiński, 1993).
W prezentowanym programie zostaną wykorzystane metody według podziału F. Bereźnickiego (2001).
- eksponujące – film, prezentacje multimedialne, zdjęcia, plansze;
- praktyczne – obserwacja, praktyczne działanie;
- podające – pokaz, objaśnienie,
- problemowe , aktywizujące.

W prezentowanym programie zostaną wykorzystane następujące formy organizacji pracy z dzieckiem:

Praca jednostkowa
- jednolita
- zróżnicowana
Praca grupowa
- jednolita
- zróżnicowana
Praca zbiorowa
-jednolita

W programie wykorzystane zostaną środki dydaktyczne:
Techniczne:
- wzrokowo-słuchowe
- filmy DVD
- laptop
- rzutnik
- ekran
Konwencjonalne
- pomoce graficzne
- karty pracy, plansze demonstracyjne, schematy,
- modeleEWALUACJA PROGRAMU

W celu ewaluacji programu edukacyjnego wykorzystane zostaną następujące narzędzia:
1. Konkurs wiedzy na temat zjawisk przyrodniczych
2. Kwestionariusz ankiety dla dzieci
3. Książeczka małego odkrywcy – zbiór kart doświadczeń.
mgr Agnieszka Bernecka
mgr Joanna Fejstrowicz

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.