Katalog

Aneta Staskielunas, 2017-02-28
Suwałki

Matematyka, Scenariusze

Czworokąty - podsumowanie

- n +

TEMAT: CZWOROKĄTY – PODSUMOWANIE

Cele lekcji
Uczeń:
• rozpoznaje charakterystyczne cechy i własności poznanych czworokątów,
• dba o układ graficzny zapisu ćwiczenia,
• formułuje wypowiedzi ze świadomością celu.

Metody nauczania:
• praca w grupach.

Materiały:
• kartki do pracy w grupach,
• szary papier — pół arkusza dla każdej grupy,
• mazaki, kredki, kolorowe wycinanki, klej, nożyczki,
• zał. nr 1.

Czas zajęć:
1 godzina lekcyjna.

Struktura i opis lekcji

I. Wprowadzenie (7 min)

Nauczyciel dzieli klasę na czteroosobowe grupy, dobierając uczniów o różnym poziomie umiejętności matematycznych. Następnie podaje temat i cel lekcji oraz omawia zasady pracy w grupie.

II. Zaangażowanie (15 min)

1. Nauczyciel rozdaje każdej grupie kartki do pracy (załącznik nr 1).
2. W prostokąt jest wpisana nazwa czworokąta, który jest tematem pracy grupy (każda grupa ma inny czworokąt). W wolne pola uczniowie wpisują charakterystyczne własności danego czworokąta, mogą umieścić rysunek, wkleić wycięty czworokąt. Uczniowie w czasie tej pracy mogą korzystać z Podręcznika, Zeszytu ćwiczeń i szukać tam potrzebnych informacji. Nauczyciel w tym czasie kontroluje pracę uczniów, sprawdzając, czy podawane informacje o czworokątach są prawdziwe.

III. Ćwiczenie (15 min)
Nauczyciel rozdaje czyste kartki, mazaki, długopisy każdej z grup. Zadaniem każdej grupy jest utworzenie reklamy „swojego” czworokąta ( może to być wierszyk, reklama telewizyjna, mały plakat).

IV. Podsumowanie ( 8 min)
Nauczyciel omawia z uczniami wykonane prace i ocenia je pod katem estetyki wykonania i pomysłowości.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.