Katalog

Danuta Pesta, 2017-02-28
Bartoszyce

Magdalena Zienkiewicz
Zajęcia przedszkolne, Ankiety

Kwestionariusz ankiety do nauczycieli na temat: Jak postrzegane jest przedszkole w środowisku lokalnym?

- n +

Kwestionariusz ankiety do nauczycieli na temat:
Jak postrzegane jest przedszkole w środowisku lokalnym?

Drogie Koleżanki,

Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Zebrane informacje pozwolą na sporządzenie raportu oraz przyczynią się do podjęcia działań zmierzających do podniesienia jakości pracy przedszkola.
Ankieta jest anonimowa.
1.Z jakimi osobami/instytucjami (lokalnymi) nawiązała Pani współpracę?
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.Jak ocenia Pani udział przedszkola w spotkaniach, uroczystościach wykorzystujących zasoby lokalnego środowiska?
....................................................................................................................................................................................

3.Które z niżej wymienionych form współpracy ze środowiskiem lokalnym Pani stosuje?
• konkursy,
• imprezy, uroczystości,
• zajęcia w terenie,
• wycieczki,
• zajęcia w domu kultury,
• zajęcia integracyjne,
• prelekcje, prezentacje,
• spotkania z ciekawymi ludźmi,
• imprezy z udziałem rodziców,
• akcje charytatywne,
inne........................................................

4.Jakie formy współpracy- zdaniem Pani-są rzadko wykorzystywane i należałoby je rozpropagować?

................................................................................................................................................................................................................................................

5.Czy dzieci chętnie biorą udział w inicjatywach podejmowanych przez Panią we współpracy z lokalnym środowiskiem? ........................................................................................................................

6.Czy oferowane przedsięwzięcia są atrakcyjne i celowe dla dzieci?

Tak Nie Nie zawsze

7.Jakie widzi Pani korzyści dla dzieci wynikające z podejmowanych działań ?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8.Czy rodzice chętnie biorą udział w podejmowanych przez Panią inicjatywach na rzecz współpracy ze środowiskiem?
Tak Czasami Nie

9.W jaki sposób informuje Pani rodziców i dzieci o podejmowanych inicjatywach? ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10.Co według Pani należałoby usprawnić, zmienić w zakresie współpracy ze środowiskiem lokalnym? Proszę podać formę współpracy, instytucję oraz propozycje zmiany, uwagi.

...................................................................................................................................................................................

Dziękujemy za wypełnienie ankiety
Opracowały: mgr Danuta Pesta
mgr Magdalena Zienkiewicz
Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 w Bartoszycach

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.