Katalog

Jolanta Przybysz, 2017-02-28
Topólka

Zajęcia przedszkolne, Ćwiczenia

Zabawy matematyczne dla 5 latków

- n +

Zabawy matematyczne dla 5 latków.
Zabawy rozwijające pojęcia: kształt, wielkość, grubość, kolor, odległość, lewa- prawa, góra- dół.

1. Zabawy klockami z zastosowaniem informacji kodowanych.
Cel: rozpoznawanie i nazywanie kształtu, grubości i wielkości klocka za pomocą dotyku.
Dzieci dobierają się parami i obserwują leżące między nimi klocki. Jedna dziecko z zamkniętymi oczami wybiera klocek i na podstawie dotyku określa jego kształt, grubość i wielkość , a drugie sprawdza poprawność jego wypowiedzi. W zabawie dzieci zamieniają się rolami.
Jedno dziecko wybiera klocek, tak by partner nie widział , a drugie próbuje odgadnąć , co to za klocek, pytająco jego cechy. Przy wyborze klocka okrągłego, dużego, grubego i czerwonego pytania będą dotyczyły:
- kształtu: czy to jest klocek prostokątny? (nie)
czy to jest klocek trójkątny? ( nie)
czy to jest klocek okrągły? ( tak)
- wielkości : czy to jest klocek mały ? ( nie), czy to jest klocek duży? (tak)
-grubości: czy to jest klocek cienki? (nie), czy to jest klocek gruby? (tak)
- koloru: czy to jest klocek niebieski? (nie), czy to jest klocek żółty? ( nie), czy to jest klocek czerwony?( tak).
Zadanie pytającego kończy się podaniem wszystkich cech odgadywanego klocka ( klocek okrągły, duży, gruby, czerwony),po czym dzieci zamieniają się rolami.
Nauczycielka pokazuje kartonik, np. z żółtą plamą i mówi: Wybierzcie klocki takiego koloru . Dzieci ze zbioru wszystkich klocków wybierają klocki żółte i odpowiadają na pytanie : Jakie klocki wybrały? Należy wymagać by dzieci odpowiadające określały cechy każdego żółtego klocka, np.: żółty, duży, cienki, koło.
W podobny sposób należy zapoznać dzieci z kodami zawierającymi informacje o : wielkości( duży, mały), kształtach ( trójkąt, koło, prostokąt , kwadrat) i grubości (gruby , cienki).

2. Zabawa w porównywanie odległości.
Cel: porównywanie odległości na oko, mierzenie krokami i za pomocą sznurka.
Dzieci siedzą na dywanie w kole. Nauczycielka usadza misia i dwie lalki w różnych miejscach dywanu, w możliwie największej odległości od siebie.
Pyta: Jak sądzicie, czy odległość lalek od misia jest taka sama? Dzieci oceniają na oko. Jak to można sprawdzić? Dzieci liczą kroki kolegi idącego od lalek do misia, porównują liczbę kroków i wskazują , która lalka siedzi bliżej, a która dale jod misia.
Następnie mierzą odległość sznurkami i porównują długość sznurków. Każda para dzieci otrzymuje kartkę z czterema dobrze widocznymi punktami, zaznaczonymi dwoma kolorami. Zadanie dzieci polega na zmierzeniu odległości , np. tasiemką między punktami oznaczonymi takim samym kolorem i porównaniu odległości.

3. Zabawa w porównywanie odległości. Posługiwanie się liczbą główną i porządkową.
Cel: porównywanie odległości, posługiwanie się liczbą główną i porządkową.
Dzieci siedzą na dywaniku w kole. Każde dziecko otrzymuje tackę z 10 kolorowymi paskami .
Przykładowe polecenie nauczycielki.
Z kolorowych pasków ułóż schodki prowadzące w górę. Jakiego koloru jest schodek pierwszy, trzeci? Który z kolei jest schodek różowy, czerwony, żółty? Które schodki są wyżej od schodka czwartego , a które niżej? Które schodki znajdują się przed trzecim , a które za trzecim schodkiem? Nazwij kolory pasków dłuższych od czerwonego . Nazwij kolory pasków krótszych od żółtego. Ułóż z kolorowych pasków schodki prowadzące w dół . Który schodek jest najwyższy?

4. Zabawa” Lewa-prawa; góra- dół”
Cel: utrwalenie pojęć prawa- lewa, góra- dół.
Dzieci ustawiają się w szeregu i podskakują w miejscu. Kładą dłonie na klatce piersiowej szukając serca po lewej stronie. Zastanawiają się ,która ręka jest bliżej serca . Nauczycielka zakłada dzieciom frotki na lewe ręce. Dzieci biegają po Sali w rytm tamburyna. Na hasło STOP zatrzymują się i podnoszą lewą rękę . Patrzą na nią , a następnie wskazują nią wybrany przedmiot znajdujący się po lewej stronie i opowiadają o nim. Na sygnał biegają dalej . Na hasło STOP zatrzymują się i podnoszą prawą rękę ,następnie nazywają przedmiot po prawej stronie.
Dzieci dalej biegają po Sali . Na hasło „ lewa „ dotykają lewą ręką do podłogi a na hasło „ prawa” pokazują prawą ręką sufit.
5.Zabawa „ Liczymy patyczki”.

Cel: Ćwiczenia w liczeniu w zakresie 7
Dzieci dostają po 7 patyczków w dwóch kolorach, kartoniki z liczbami od 1 do7
Ułóżcie trójkąt z patyczków . Ile potrzebowaliście patyczków?
Ułóżcie kwadrat z patyczków. Ile potrzebowaliście patyczków? Ile patyczków wam zostało? Przy układaniu , której z figur zużyliście więcej patyczków?
Ułóż cie jeszcze raz z patyczków trójkąt i kwadrat. Połóżcie pod kwadratem kartonik z liczbą 4, a pod trójkątem – z liczbą 3. Policzcie, ile razem patyczków użyliście do ułożenia trójkąta i kwadratu.
Połóżcie po lewej stronie dwa patyczki, a po prawej stronie pięć patyczków. Ile razem jest
patyczków ?
Opracowała mgr Jolanta Przybysz
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.