Katalog

Grażyna Świrydowicz, 2017-04-26
Białystok

Przedsiębiorczość, Scenariusze

Rodzaje ubezpieczeń.

- n +


Scenariusz lekcji
Lekcja: Podstawy przedsiębiorczości.
Temat: Rodzaje ubezpieczeń: obowiązkowe i nieobowiązkowe.

Cele i treści z podstawy programowej:
3.10 analizuje oferty banków, funduszy inwestycyjnych, firm ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych.
Celem lekcji:
Uczeń:
1. Uczeń, wie jakie występują typy ubezpieczeń obowiązkowych i nieobowiązkowych.
2. Uczeń, potrafi wymienić i scharakteryzować ubezpieczenia OC i AC.
3. Uczeń, potrafi wybrać dla siebie korzystną formę ubezpieczenia.
Cele sformułowane w języku ucznia:
1. Dowiecie się w jaki sposób można ubezpieczyć samochód.
NACOBEZU (Na co będziemy zwracać uwagę? Co uczniowie będą potrafili po lekcji):
1. Uczeń potrafi wymienić ubezpieczenia obowiązkowe i nieobowiązkowe
2. Poprawnie wypełnić oświadczenie o zdarzeniu drogowym.
Kluczowe pytanie dla uczniów:
1. Czy potrafisz wybrać korzystne dla siebie ubezpieczenie?
2. Czy potrafisz poprawnie wypełnić oświadczenie o zdarzeniu drogowym?
Przebieg lekcji (metody i aktywności):
1. Czynności organizacyjne i wprowadzenie do tematu.
2. Podanie metod i form pracy jakie wystąpią na lekcji.
3. Przedstawienie ustnie celów lekcji w języku ucznia.
4. Podyktowanie nacobezu do lekcji.
5. Podział klasy na grupy, rozdanie kart pracy.
6. Uczniowie pracują w grupach i odpowiadają na pytania z karty pracy.
7. Uczniowie oglądają filmy edukacyjne poświęcone ubezpieczeniu OC i Ac. Po obejrzanych filmach, wypełniają oświadczenie o zderzeniu drogowym.
8. Prezentacja wyników pracy wykonanych przez uczniów.
9. Podsumowanie. Pytania kluczowe? (1. Jakie znasz rodzaje ubezpieczeń? 2. W jaki sposób wybierzesz ubezpieczyciela. 3. Jakich czynności wykonasz przy stłuczce?)
10. Ewaluacja – OK (poprzez ustawienie kciuka do góry, w bok i do dołu).
Podsumowanie lekcji – sposoby sprawdzenia realizacji celów.
1. Dziś na lekcji poznałem dwa rodzaje ubezpieczeń ……………………..
Praca domowa:
Podaj trzy przykłady ubezpieczeń prywatnych które mogą być przydatne w twoim gospodarstwie domowym.
Materiały i pomoce dydaktyczne: Filmy edukacyjny , karta pracy, podręcznik, druk oświadczenia o zderzeniu drogowym.

Metody i formy pracy na lekcji: pogadanka, praca w grupach

Opracowała: Grażyna Świrydowicz.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.