Katalog

PIOTR POCHEL, 2017-05-04
Mysłowice

Język polski, Konspekty

Zdrajca czy bohater? Oceniamy postawę Tomka Wilmowskiego względem szeryfa Allana.

- n +

KONSPEKT
LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO

Autor: mgr Piotr Pochel
Przedmiot: język polski
Szkoła: podstawowa
Klasa: Va
Czas lekcji: 90min.

Typ lekcji według Józefa Półturzyckiego: samodzielnej pracy uczniów, pracy pod kierunkiem (celem lekcji było uzyskanie odpowiedzi na pytanie o to, czy Tomka Wilmowskiego można nazwać bohaterem czy zdrajcą)

Przygotowując lekcje, korzystałem z:
a) lektury: A. Szklarski: "Tomek na wojennej ścieżce". Warszawa 2008.
b) poradnika dla nauczyciela: "Płyta Nauczyciela". [DVD–ROM]. Warszawa: Nowa Era Sp. z o.o., 2012.
c) rozkładu materiału: "Przewodnik Nauczyciela. Materiały dydaktyczne pomocne w przygotowaniu ciekawych lekcji języka polskiego". Oprac. G. Kwiecińska i inni. Warszawa 2015, s. 23.
d) materiałów szkoleniowych z warsztatów metodycznych: "Innowacyjne narzędzia w pracy polonisty" zorganizowanych przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach w dn. 24 stycznia 2017 roku.

Temat: Zdrajca czy bohater? Oceniamy postawę Tomka Wilmowskiego względem szeryfa Allana.

1. Cele według Marii i Ryszarda Radwiłłowiczów:
a) cele poznawcze:
— uczeń zna terminy „zdrajca”, „bohater”,
— uczeń wie, kim są Tomek Wilmowski i szeryf Allan,
— uczeń potrafi krótko scharakteryzować obie postacie.
b) cele kształcące:
— uczeń poznaje nowatorską metodę rozwiązania złożonego problemu — metoda balonu,
— uczeń umie wskazać argumenty potwierdzające bohaterstwo Tomka,
— uczeń, wypowiadając się, uzasadnia swoje zdanie,
— uczeń potrafi przekonać o zdradzieckich zamiarach Wilmowskiego,
— uczeń wskazuje zagrożenia wynikające z podjętych przez chłopca działań,
— uczeń umie wyciągnąć wnioski z analizy problemu.
c) cele wychowawcze:
— uczeń indywidualnie rozwija nabyte umiejętności literatury,
— uczeń pogłębia świadomość językową,
— uczeń pracuje nad trafną interpretacją tekstu kultury,
— uczeń nabywa umiejętność poprawnego formułowania myśli, uczestnicząc w rozmowie z nauczycielem na temat postępowania Tomka.

2. Metody dydaktyczne według Wicentego Okonia:
a) metoda asymilacji wiedzy (krótka pogadanka o Tomku i szeryfie Allanie, rozmowa kierowana),
b) metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy (metoda sytuacyjna — próba samodzielnej i indywidualnej analizy problemu),
c) metoda praktyczna (praca z tekstem literackim).

3. Innowacyjne metody:
a) metoda tribondów (metoda na skojarzenia),
b) metoda balonu (wskazanie argumentacji i przeszkód w podejmowanych działaniach).

4. Środki dydaktyczne według Marii Nagajowej:
a) słowne (lektura "Tomek na wojennej ścieżce", karty pracy),
b) wzrokowe proste (kreda, tablica).

5. Formy pracy według Wincentego Okonia:
a) praca jednostkowa,
b) praca grupowa.

6. Bibliografia:
a) lektury: A. Szklarski: "Tomek na wojennej ścieżce". Warszawa 2008.
b) poradnika dla nauczyciela: "Płyta Nauczyciela". [DVD–ROM]. Warszawa: Nowa Era Sp. z o.o., 2012.
c) rozkładu materiału: "Przewodnik Nauczyciela. Materiały dydaktyczne pomocne w przygotowaniu ciekawych lekcji języka polskiego". Oprac. G. Kwiecińska i inni. Warszawa 2015, s. 23.
d) materiałów szkoleniowych z warsztatów metodycznych: "Innowacyjne narzędzia w pracy polonisty" zorganizowanych przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach w dn. 24 stycznia 2017 roku.
e) M. Węglińska: "Jak przygotować się do lekcji? Wybór materiałów dydaktycznych". Kraków 2005.
f) W. Okoń: "Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej". Warszawa 2003, s. 253–274.
g) Tok lekcji:
I. OGNIWO WSTĘPNE
1. Witam się z uczniami i przechodzę do kwestii organizacyjnych (zajęcie miejsca w szkolnej ławce, lista obecności).
2. Dyktuję uczniom temat lekcji, wskazuję na główne cele lekcji i pokrótce wyjaśniam, czego lekcja będzie dotyczyła.
3. Rozdaję kartki z szeregiem słów, do których trzeba dopisać kolejne pasujące i dopełniające już wpisane (metoda tribondów). Na wykonanie zadania przeznaczam 5 minuty.
4. Proszę o przeczytanie propozycji uczniów. W dalszej części dzielę zespół na dwie grupy i rozdaję karty pracy (bajkowa postać Krecik w balonie).
II. OGNIWO CENTRALNE
1. Proszę uczniów, aby krótko scharakteryzowali postacie szeryfa Allana i Tomka Wilmowskiego. Czas: 5 minut.
2. Przydzielam grupom zadania. Każda z grup (metodą balonu) ma pochylić się nad zasugerowanym problemem. Grupa 1: Tomek to zdrajca. Grupa: Tomek to bohater. W górnej części balonu, która jest odpowiedzialna za jego lot, uczniowie wpisują działania i decyzje Tomka, które czynią z niego zdrajcę lub bohatera (notują je na ZIELONO). Balon może również opadać, a zatem w jego dolnej części (koszyk) umieszczają uczniowie przeszkody, które mogły uniemożliwić Tomkowi realizację odpowiednich działań i podjęcia zasadnych decyzji (notują je na CZERWONO). Na realizację tego zadania przeznaczam 40 minut.
3. Lider grupy prezentuje wspólne ustalenia. Czas: 10 minut.
4. Kiedy grupy zaprezentują wyniki swoich prac, proponuję skupienie się nad wskazanymi przez grupy przeszkodami. Wspólnie ustalamy, które przeszkody można rozwiązać. Możliwe wyjścia z sytuacji uczniowie wpisują obok przeszkody, uprzednio ją przekreślając (rozwiązania notują na CZARNO).
5. Po omówieniu wyników obu grup przechodzę do sformułowania wspólnych wniosków i udzielenie odpowiedzi na pytanie postawione w temacie lekcji. Czas: 10 minut.
6. Sugeruję by uczniowie indywidualnie ocenili postawę Tomka. Chętnych proszę o prezentację swojego stanowiska. Czas: 10 minut.
III. OGNIWO KOŃCOWE
1. Celem utrwalenia wiadomości pytam uczniów o to, co zapamiętali z lekcji; czego lekcja dotyczyła.

KARTA PRACY

TRIBONDY: są logiczną grą polegającą na znalezieniu słowa–klucza, które łączy pozostałe wyrazy

Przykład:
drzewko — Boże Narodzenie — łańcuch – CHOINKA

Korzystając z przykładu, znajdź słowa–klucze związane z przeczytaną lekturą łączące się z zaproponowanymi szeregami słów.
książka — "Tomek na wojennej ścieżce" — kartki —……………………………
Tomek — mężczyzna — szeryf —……………………………………………………………
jamnik — pies — smycz —……………………………………………………………………
Czarna Błyskawica — ksywa — przydomek —………………………………………………
grań — szczyt — Tatry —………………………………………………………………………
broń — karabin — pistolet —…………………………………………………………………
kontynent — geografia — ludność rdzenna —…………………………………………………
ucieczka — strach — poszukiwania —…………………………………………………………
gabinet — szuflada — zamek —………………………………………………………………
środek transportu — grzywa — wierzchowiec —…………………………………………
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.