Katalog

MONIKA ANDRUKAJTIS, 2017-05-04
LIDZBARK WARMIŃSKI

Zajęcia przedszkolne, Sprawozdania

Sprawozdanie z pracy wychowawczej

- n +

SPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ ZA I PÓŁROCZE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012
GRUPA 3 - 4 LATKI


Do grupy 3 – 4 latków uczęszczała 18 dzieci (11 chłopców i 7 dziewczynek) w tym 7 trzylatków i 11 czterolatków. Zajęcia odbywają się 5 razy w tygodniu po 9,5 godziny.
Praca wychowawczo- dydaktyczna obejmuje realizację treści, które są zawarte w programie Wiesławy Żaby- Żabińskiej „Księga uśmiec zatwierdzony przez MEN. Dzieci korzystają również z zajęć dodatkowych: logopedia, język angielski, gimnastyka korekcyjna, zajęcia rytmiczno – taneczne.
Działania wychowawczo – dydaktyczne w tym semestrze zmierzały głównie do tego aby dzieci:
- przystosowały się do warunków przedszkolnych,
- doskonaliły czynności samoobsługowe,
- przestrzegały wspólnie ustalonych zasad.
- przyswoiły treści zawarte w programie.
W związku z tym podejmowałam wiele działań, które starannie wprowadzałam w życie dzieci tak, aby przyniosły one zamierzone rezultaty. Podsumowując mogę stwierdzić, ze cele te zostały zrealizowane. Dzieci potrafią się samodzielnie rozebrać. Przy ubieraniu się niektórzy potrzebują jeszcze niewielkiej pomocy. Wszystkie dzieci posługują się łyżką i widelcem, samodzielnie spożywają posiłki. Dzieci samodzielnie korzystają z toalety. W większości dzieci chętnie zostają w przedszkolu oraz stosują się do panujących tu zasad i reguł. Czworo dzieci (Gabriel Sztance, Kacper Duszak, Amelia Kobiałka, Kacper Kobiałka) sprawia trudności wychowawcze. Z rodzicami dzieci przejawiającymi niewłaściwe zachowania prowadzone były liczne rozmowy, podczas których wychowawca udzielał wskazówek dotyczących dalszej pracy nad zachowaniem i zdyscyplinowaniem wychowanków. Mama Kacpra Duszaka korzystała z indywidualnych konsultacji z pedagogiem szkolnym.
Współpraca z rodzicami układa się pomyślnie. Rodzice chętnie pomagają w organizowaniu imprez grupy oraz utrzymują stały kontakt z wychowawcą.
Grupa 3 - 4 latków przygotowywała i brała udział w następujących uroczystościach i imprezach:
- uroczyste otwarcie oddziału przedszkolnego
- Dzień Nauczyciela ( 13 X 2011 r.)
- pasowanie na przedszkolaka ( 18 X 2011 r.)
- spotkanie z pielęgniarką
- andrzejki szkolne ( 25 XI 2011 r.)
- spotkanie z Mikołajem ( 6 XII 2011 r.)
- wyjazd do salonu zabaw do Olsztyna ( 12 XII 2011 r.)
- bal karnawałowy ( 13 I 2012 r.)
- Dzień Babci i Dziadka ( 18 I 2012 r.)
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.