Katalog

Andrzej Krowiacz, 2017-05-04
Kalisz

Fizyka, Plany pracy

konspekt

- n +

Elektryzowanie przez indukcję
Forma pracy: indywidualna, zbiorowa.

Metody pracy: praktyczna (działanie), podająca (rozmowa), problemowa (odkrywanie).
Cele lekcji:
• demonstruje oddziaływanie ciał, z których jedno jest naelektryzowane przez indukcję;
• wyjaśnia elektryzowanie przez indukcję;
• pojęcie dipolu.
Środki dydaktyczne: rzutnik multimedialny, komputer, elektroskop, pałeczka szklana i ebonitowa, sukno, gazeta, puszka aluminiowa.
Najważniejsze pojęcia: budowa atomu, elektryzowanie przez tarcie, ładunek elementarny.
Przebieg zajęć:

1. Część organizacyjna
2. Część właściwa
• Przedstawienie prezentacji multimedialnej dotyczącej tematu lekcji;
• Wykonanie doświadczenia:
Potrzebne elementy: puszka aluminiowa, naelektryzowana pałeczka szklana. Naelektryzowaną pałeczkę zbliżamy do puszki.
Obserwujemy jak puszka podąża za pałeczką.• obejrzenie filmu dydaktycznego: "Elektryzowanie przez indukcję".

3. Część końcowa

• Podsumowanie pracy uczniów.

• Przypomnienie najważniejszych wiadomości.

• Podsumowanie pracy uczniów.

• Przypomnienie najważniejszych wiadomości.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.